PETROLawards 15

9. ročník prestižní profesní celooborové soutěže

Nominace do soutěže PETROLawards 15

Nominace

Čerpací stanice roku

Osobnost roku

Projekt roku – Čerpací stanice, Myčky, Shop a Gastro

Projekt roku – Suroviny a Produkty

Vyhlášení soutěže PETROLawards 15

9. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE PETROLAWARDS

Společnost PETROLmedia vyhlašuje 9. ročník prestižní profesní celooborové soutěže PETROLawards o významné počiny v oboru výroby a distribuce pohonných hmot a čerpacích stanic v České a Slovenské republice.

Vyšší odbornost a prestiž

V letošním roce soutěž proběhne ve stejném rozsahu jako minulý rok. Opět se přijímají nominace ve čtyřech oborových kategoriích, jejichž nomenklatura zůstává prakticky beze změny. Pořadatel se po zkušenostech z minulých ročníků po zralé úvaze rozhodl letos zrušit udílení ceny VOX POPULI. Tu získávaly nominace na základě sice velmi oblíbeného, ale o to více kontroverzního veřejného hodnocení na internetu. Naopak bude o několik členů posílena hodnotící komise složená z všeobecně uznávaných expertů, vysokoškolských pedagogů a odborných publicistů, kteří budou posuzovat jednotlivé nominace v prvních třech kategoriích. Toto opatření nepochybně posílí již tak vysokou odbornost soutěže a její prestiž. 

Hodnocení benzinových pump nominovaných do kategorie čerpací stanice roku také zůstane letos beze změny. Provádí je nezávislá partnerská společnost prostřednictvím hloubkového auditu kvalitativní úrovně Convenience Audit. Účast v soutěži je potvrzena čerpacím stanicím, které na základě auditu získají v daném období certifikát. O konečném pořadí čerpacích stanic rozhoduje získaný stupeň kvalitativní úrovně a výsledný bodový rating.

Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen vítězům proběhne 22. 10. 2015 v kongresovém centru hotelu Clarion Praha v rámci tradiční konference PETROLsummit 15.

Přihláška do soutěže

Přihlášku s příslušnou nominací je nutno podat elektronicky nebo písemně pořadateli soutěže - společnosti PETROLmedia do uzávěrky, která je 15. 9. 2015. K přihlášce je možno dále přiložit další elektronické soubory s obrázky, tiskovými materiály, tabulkami, fotografiemi, prezentacemi PowerPoint atd., které budou minimálně až do konce kalendářního roku volně k dispozici návštěvníkům serveru PETROL.cz jako bezplatná prezentace nominovaného účastníka soutěže.

PETROLawards 15 - Soutěžní kategorie

PROJEKT ROKU - SUROVINY A PRODUKTY

 • Těžba, skladování a doprava ropy, obchod s ropou
 • Produkty - pohonné hmoty (vč. plynných, alternativních), maziva, aditiva a provozní kapaliny, výroba, úprava a distribuce, monitoring kvality a měření jakosti
 • Technologie a vybavení pro výrobu, distribuci a skladování, veškeré související provozy včetně rekuperace, údržby a provozu
 • Legislativa, normy, bezpečnost, životní prostředí, ochrana trhu, systémy kvality
 • Vědecko-technická publikační a vydavatelská činnost, vývoj a výzkum, vzdělávání a poradenství
 • Organizace a realizace oborově zaměřených akcí, veletrhů, konferencí, seminářů, workshopů, přednášek.

Projekty publikované v průběhu roku v některém z čísel PETROLmagazínu v ediční řadě s názvem Projekty a inovace jsou do soutěže nominovány automaticky.

PŘIHLÁŠKA

PROJEKT ROKU - ČERPACÍ STANICE, MYČKY, SHOP A GASTRO

 • Technologie, informační a platební systémy a další vybavení čerpacích stanic vč. shopů a gastroprovozů, myček a samoobslužné údržby vozidel
 • Design, modernizace, remodeling a rebranding čerpacích stanic
 • Servis a údržba čerpacích stanic, metrologie, revize
 • Provozní legislativa normy, profesní vzdělávání, poradenské služby
 • Koncepty provozu a prodeje paliv, zboží a služeb na čerpacích stanicích
 • Food a gastro, nonfood zboží a další služby pro zákazníky, logistika, podpora prodeje
 • Marketingové (věrnostní) systémy a akce, marketingová komunikace

Projekty publikované v průběhu roku v některém z čísel PETROLmagazínu v ediční řadě s názvem Projekty a inovace jsou do soutěže nominovány automaticky.

PŘIHLÁŠKA

OSOBNOST ROKU 

 • Osobnosti z řad odborníků, zástupců státní správy a školství, ale i laické veřejnosti, které svým počinem či pravidelnou dlouholetou činností významně přispěly k rozvoji či nápravě jakékoliv části oboru výroby a distribuce pohonných hmot, čerpacích stanic, ochrany životního prostředí a podpory rozvoje mobility.

PŘIHLÁŠKA

ČERPACÍ STANICE ROKU 

 • Čerpací stanice, které vyhoví základním kritériím pořadatele (veřejná čerpací stanice, řádně registrovaná v registru MPO, prodávající minimálně základní sortiment pohonných hmot (BA a NM), popřípadě minimálně dva druhy pohonných hmot (NM a B100, LPG a BA apod.) 

PŘIHLÁŠKA

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek