První privátní daňový sklad motorových paliv v ČR

Projekt roku – Suroviny a Produkty, AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.

Sklad pohonných hmot v Agropodniku Domažlice si v předchozích letech prošel krizí vyvolanou podvodnými nezdaněnými dovozy PHM ze zahraničí. Dnes ale specialista na logistiku pohonných hmot v holdingu Agrofert plánuje do tří let ztrojnásobení současné skladovací kapacity.

Agropodnik_Domazlice_1

Od samozásobení k daňovému skladu

Agropodnik Domažlice příští rok oslaví 40 let od svého založení. Původně poskytoval služby zemědělcům a mimo jiné je začal zásobovat pohonnými hmotami. Prvním zárodkem skladu byly tři 50kubíkové nádrže používané čistě na naftu. Kapacita tanků se postupně rozšiřovala. V roce 1994 se sklad instalací podzemních nádrží zvětšil. Tankoviště ale zároveň fungovalo jako součást veřejné čerpací stanice. Toto řešení se ale stále zřetelněji ukazovalo jako méně výhodné jak z hlediska provozního, tak především z hlediska bezpečnosti a požární ochrany. Vedení Agropodniku naplánovalo a realizovalo investici, při které byla vybudována samostatná čerpací stanice s vlastním úložištěm na volně přístupné ploše před areálem. Prostřednictvím dalších postupných investičních kroků byl vybudován klasický sklad pohonných hmot. Hlavním impulsem pro další rozvoj skladu byla velmi těsná spolupráce s Unipetrolem, jehož požadavky a kritéria vedly k vybavení skladu špičkovou metrologií a technologiemi umožňujícími přimíchávání biopaliv, podvýrobní aditivaci nebo barvení extra lehkých topných olejů. V roce 2004 se tři podzemní nádrže nahradily nadzemní válcovou nádrží o kapacitě 440 000 litrů.

Spolupráce s Unipetrolem

Dlouholetý partner Agropodniku společnost Unipetrol, se kterým se úspěšná spolupráce datuje od roku 2000, přišel s požadavkem zřízení tzv. "daňového skladu". Vyhovět všem legislativním i technickým nárokům podle tehdejšího zákona o spotřební dani znamenalo pro Agropodnik více než rok usilovné práce. Vynaložené úsilí na získání statutu daňového skladu se postupně osvědčilo a sklad díky modernímu vybavení bezezbytku splňuje současné (stále přísnější) technicko-technologické podmínky, čímž se dostal na úroveň nejmodernějších skladů PHM provozovaných v ČR včetně poskytovaných služeb, což potvrdil ředitel agropodniku Ivan Húšťava.

Problém stáčení celých vlaků

Důležité je, že sklad je napojen na vlastní vlečku, která je v majetku Agropodniku a končí na nádraží Domažlice. "Naše skladovací kapacita je v současnosti ve srovnání například s Čeprem minimální. Máme ale možnost stočit a uskladnit krátkodobě dva až tři vlaky týdně," říká vedoucí divize pohonných hmot Miroslav Zmrzlík.
Pro operátory skladu je stáčení ucelených vlaků logistickým problémem, který se však po letech provozu naučili bravurně zvládat. Vlak má kapacitu 800 tisíc až milion litrů, ale pro naftu je průměrná provozní kapacita skladu cca 500 tisíc litrů. Agropodnik je schopen vyexpedovat denně 200-300 tisíc litrů, a tak je jeden cyklus složení celé kapacity vlaku prodloužen na tři až čtyři dny.

Strategický logistický uzel

Sklad je strategickým logistickým uzlem v distribuci pohonných hmot pro tři okresy Domažlice, Klatovy a Tachov, s efektivní působností v rozsahu celých západních Čech. Pro rozvážku produktů disponuje Agropodnik flotilou devíti moderních autocisteren. Ty kromě vlastních zákazníků dopravují pohonné hmoty i pro zákazníky jiných skladovatelů. Autodoprava Agropodniku je tak maximálně vytížena díky širokému spektru odběratelů, mezi tradiční a dlouholeté partnery patří zavedené středně veliké regionální obchodní společnosti západních Čech. Provoz Autodopravy jede ve dvousměnném rytmu, kdy se na jedné cisterně "točí" dva řidiči.
Kromě dopravy produktů poskytuje Agropodnik logistickou službu na klíč, kdy je schopen zajistit podle potřeb zákazníků služby celní (odesílání v režimu osvobození od SpD), díky tzv. samoschvalování nemusí čekat v případě přesunů mezi daňovými sklady na schválení CÚ, naskladňování si dělají sami s tím, že celní kontrola proběhne zhruba jednou za měsíc.

Krize v období podvodů s DPH

Sklad Agropodniku Domažlice si prošel v nedávné době krizí takřka existenční, kdy každý den na přilehlé státní silnici mohli jen sledovat nekončící kolony cisteren přivážejících nezdaněné pohonné hmoty ze zahraničních skladů. Podvodníci s DPH vzali Agropodniku během posledních tří let zhruba 50% výtočí a samozřejmě i obchodní marže. Rapidní zlepšení nastalo na konci loňského roku, změnou legislativy. "Toho jsme pochopitelně využili k obchodním aktivitám. Postupně se vracíme k bývalým zákazníkům, kteří již nemají k dispozici zdroje přímo zázračně levných pohonných hmot, "Jsme rádi, že nastalo normální konkurenční prostředí. Konečně jsme se dostali do situace, kde můžeme ukázat, že jsme schopni obstát v konkurenci, a také se nám to zatím daří," pochvaluje si Ivan Húšťava.

Zdravě tržní prostředí napomáhá rozvoji

V dnešních plánech je další rozvoj skladu. Cílem je zefektivnění provozu a eliminace hendykepu dlouhotrvající vykládky zboží. Agropodnik má zpracovanou studii proveditelnosti radikálního rozšíření kapacity skladu. Základem je dostatek prostoru pro výstavbu. To pro Agropodnik není problémem, právě naopak: k dispozici je dostatek volných ploch nejen v areálu s celkovou rozlohou 5,5 hektaru, ale i na přilehlých pozemcích mimo areál. Momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Realizace projektu je na samém startu, čeká jej územní řízení, stavební povolení a v případě, že vše proběhne dle našich představ, bude mít sklad v průběhu dvou až tří let třínásobnou kapacitu, respektive o 200 % vyšší, než je ta stávající.
V praxi to bude znamenat, že vlak s kapacitou milion litrů bude sklad Agropodniku za den a půl maximálně do dvou dnů schopen naskladnit a okamžitě odeslat zpět. Realizace navýšení skladové kapacity bude probíhat za plného provozu a nedotkne se stávajícího skladu. V poslední fázi se nové a stávající skladové kapacity propojí. "Navýšení kapacity skladu nám umožní rozšířit flexibilitu v dodávkách PHM a splnit podmínku vykládky a vrácení vlaku do 24, respektive 48 hodin," vysvětluje Zmrzlík.
Zvýšená kapacita skladu se zajisté dotkne i navazující autodopravy, ale v tomto případě se dá na nárůst požadavků na přepravu reagovat pružně, až když situace nastane. Pokud bude třeba rozšiřovat počet autocisteren, a bude to ekonomicky zdůvodnitelné, není problém dnešní flotilu osmi autocisteren příslušně rozšířit.

Specialista na logistiku v holdingu Agrofert

V rámci skupiny Agrofert byl Agropodnik vzhledem ke své činnosti a zkušenosti s prodejem a distribucí PHM vybrán jako logický článek pro provozování vlastních, ale i pronajatých čerpacích stanic, kterých je v současné době 15. Prostřednictvím těchto čerpacích stanic zajišťuje dodávky PHM jak pro sesterské společnosti zabývající se logistikou v rámci holdingu, ale samozřejmě na většině z nich i prodej veřejnosti a smluvním zákazníkům prostřednictvím odběrních tankovacích karet. Ve strategických plánech Agrofertu by měl plnit funkci specialisty pro logistiku pohonných hmot a souvisejících produktů. V současnosti například zajišťuje přepravu biosložek z výrobních závodů PREOL v Lovosicích a Ethanol Energy ve Vrdech do DS po celé ČR i do zahraničí.

Agropodnik_Domazlice_2

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek