Konference VIZE 2050

Cesta k evoluci kapalných paliv.
Alternativy k udržitelné mobilitě.
Konference 19. října 2021
Konferenční prostory Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu společně s vydavatelstvím PETROLmedia připravila mimořádnou odbornou konferenci s cílem ukázat, že v dopravě budou na trhu i další alternativy k pohonu, a tedy různé cesty k dosažení uhlíkové neutrality.

Program konference

View the programme in English EN

Conference programme

Zobrazit stránku v češtině CZ

Dopolední blok Morning session

08:30
Registrace od 8:30
Registration from 8:30
09:00
Mgr. Jan Duspěva (Předseda představenstva ČAPPO) Úvodní slovo ke konferenci
Mgr. Jan Duspěva (Chairman of the Board of ČAPPO) Opening of the conference
09:10
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy) Stav implementace RED II v ČR, výhled do roku 2030 z pohledu připravovaného balíčku EU „Fit for 55“ Prezentace ve formátu pptx (85 kB)
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (Minister for Industry and Trade and Minister for Transport of Czech Republic) Status of RED II implementation in the Czech Republic, outlook until 2030 from the perspective of the upcoming EU "Fit for 55" package
09:20
Alessandro Bartelloni (Ředitel FuelsEurope) Vize 2050 FuelsEurope Prezentace ve formátu pptx (3 MB)
Alessandro Bartelloni (FuelsEurope Director) VISION 2050 FuelsEurope
10:00
Přestávka na kávu
Coffee Break
10:15
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (VŠCHT Praha) Studie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě do roku 2030 Prezentace ve formátu pptx (560 kB)
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (University of Chemistry and Technology Prague) Study on the optimal use of renewable energy sources in transport by 2030
10:45
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (Fakulta strojní ČVUT) Porovnání emisí skleníkových plynů z osobních vozidel různých typů pohonů Prezentace ve formátu pptx (19 MB)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague) Comparison of greenhouse gas emissions from passenger cars of various types of drives
11:15
Lukáš Kovanda, Ph.D. (Člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonom Trinity Bank) Makroekonomický pohled na dosavadní cíle EU v oblasti udržitelné mobility Prezentace ve formátu pptx (810 kB)
Lukáš Kovanda, Ph.D. (Member of the National Economic Council of the Government, Chief Economist of Trinity Bank) A macroeconomic view of the EU's sustainable mobility objectives to date
11:45
Panelová diskuze
Q&A with the panel of speakers
12:15
Přestávka na oběd
Lunch break

Odpolední blok – Reálné alternativy v praxi Afternoon session - Real Alternatives in Practice

13:15
Martin Peleška (Toyota ČR) Vodík v dopravě je dobrá volba Prezentace ve formátu pptx (250 MB)
Martin Peleška (Toyota CZECH REPUBLIC) Hydrogen in transportation is a good choice
13:35
Ing. Marek Senkovič (CEO, SLOVNAFT, a.s.) Pohled rafinérií na aktuální vývoj a trendy v oblasti paliv, mobility a uhlíkové neutrality Prezentace ve formátu pptx (3 MB)
Ing. Marek Senkovič (CEO, SLOVNAFT, a.s.) Refineries' view on current development and trends in fuels, mobility and carbon neutrality
13:55
Mgr. Jakub Iwanowski (ORLEN Unipetrol a.s.) ORLEN Unipetrol 2030 – poháníme budoucnost udržitelně Prezentace ve formátu pptx (23 MB)
Mgr. Jakub Iwanowski (ORLEN Unipetrol a.s.) ORLEN Unipetrol 2030 - powering the future sustainably
14:15
Ing. Josef Paumer (TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.) TOTALENERGIES VIZE 2050 – na cestě za novými energiemi Prezentace ve formátu pdf (2 MB)
Ing. Josef Paumer (TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.) TOTALENERGIES VISION 2050 - towards new energies
14:35
Ing. Jiří Hájek, MBA (ORLEN Unicre) BtL technologie - současný stav, vývoj a výzvy Prezentace ve formátu pptx (3 MB)
Ing. Jiří Hájek, MBA (ORLEN Unicre) BtL technologies - current status, development and challenges
14:55
Ing. Petr Lux (ČEPRO, a.s.) Potenciál obnovitelných zdrojů energie pro snížení emisí CO2 v oblasti distribuce a skladování paliv Prezentace ve formátu pptx (3 MB)
Ing. Petr Lux (ČEPRO, a.s.) Potential of renewable energy sources to reduce CO2 emissions in fuel distribution and storage
15:15
Panelová diskuze
Q&A with the panel of speakers
16:00
Konec akce
End of the Conference
Moderátor konference: Miroslav Petr (Lidové noviny, externí spolupracovník PETROLmedia)
Conference moderator Miroslav Petr (Lidové noviny, external collaborator of PETROLmedia)

Fotogalerie


Téma Vize 2050

Nízkouhlíkovými palivy lze dekarbonizovat stará i nová auta

Alessandro Bartelloni, FUELS EUROPE, PETROLmagazín

Kdo chce zakázat spalovací motory?

Přestože Evropská unie vyvíjí v posledních letech značné úsilí v oblasti snižování emisí, ne ve všech sektorech se daří emise znatelně snižovat.

Spousta nezodpovězených otázek

Existuje rozšířený názor, že pro splnění cílů Evropské unie v oblasti klimatu musí být téměř veškerá lehká silniční doprava elektrifikována a s ní mnoho dalších dopravních odvětví.

Kdo likviduje automobilový průmysl

Radikální tlaky Evropské komise na emisní normy naprosto mění situaci na evropském automobilovém trhu.

Elektromobily budou vyžadovat tři nové elektrárny

O nárocích elektromobility na produkci elektřiny dostává veřejnost neúplné zprávy.

Pomohou k ochraně klimatu?

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci pohonných hmot v dopravě do roku 2050.

Podle předsedkyně Evropské komise je třeba současné emisní limity ještě přitvrdit

Země EU by měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990.

Alternativa k elektromobilitě? Dekarbonizace PHM

Asociace FuelsEurope představila v polovině června strategii pro kompletní dekarbonizaci dopravních pohonných hmot do roku 2050. A dokonce vyčíslila i předpokládané náklady.

Rehabilitace dieselů?

Díky koronavirové pandemii se zcela překvapivě ukazuje, že naftová auta možná nejsou tak škodlivá, jak se doposud tvrdilo. Prokazují to aktuální data o znečištění ovzduší ve velkých německých městech.

Alternativa by měla počkat

Pro ekonomickou obnovu bude rafinérské odvětví nadále poskytovat cenově dostupné a konkurenceschopné pohonné hmoty pro dopravní systémy a pro průmysl vysoce hodnotové spektrum výrobků.

Zelená dohoda nesmí jít na úkor české ekonomiky

Dopady Zelené dohody pro Evropu na průmysl a další překážky vnitřního trhu Evropské unie. Hlavní témata, kterými se zabývala Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu.

Zelený úděl: Cesta ke zmaru a totalitě

EU nemá přesvědčivé odpovědi na své vnitřní problémy, proto bude pod vedením nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové raději zachraňovat planetu.

Bezuhlíková Evropa sníží emise CO2 odesetiny procenta

"Vždycky jsem chtěl studovat chemii a pracovat v tomto oboru," říká v rozhovoru pro Petrol magazín ředitel Svazu chemického průmyslu a Osobnost české petrochemie za rok 2019 Ivan Souček.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/02 Téma číslaElektromobilita na čerpacích stanicích
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek

Pod záštitou

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Za podpory

Partneři

Kávový a nápojový servis

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke konferenci VIZE 2050 ke stažení zde.

Videopozvánka na konferenci