Podle předsedkyně Evropské komise je třeba současné emisní limity ještě přitvrdit

Země EU by měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Navrhla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve středu 16. září ve svém poselství o stavu Evropské unie. Dosavadní plán přitom počítal se 40 procenty. Našim veřejnoprávním médiím, v minulých dnech úplně zaměstnaným nezbytnými senzačními titulky o druhé vlně Covid-19, však tato, pro naše občany velmi zásadní informace, zdá se opět zcela unikla. Mnoho ekonomů, politických komentátorů, ale i odborníků z našeho oboru, se přitom shoduje v názoru, že elita Evropské komise tím prokazuje už jen svou totální nekompetentnost a absolutní ideologickou zaslepenost. Na nereálnost tohoto plánu upozornil v bezprostřední reakci dokonce i vicepremiér Karel Havlíček.

Von der Leyen odkaz na Video

Už jde opravdu do tuhého

Ideologickou masáž zahájila Evropská komise už 11. prosince 2019, kdy byl poprvé zveřejněn Zelený úděl pro Evropu.  Předsedkyně Von der Leyen tehdy prohlásila: "Musíme usilovat o víc: o 50 %, ne-li o 55 %". Aby se tak stalo, slíbila předložit v prvních 100 dnech ve své funkci návrh unijního předpisu o klimatu, "díky němuž se cíl pro rok 2050 stane právně závazným". A tak se tedy i stalo, ovšem schváleno bylo "jen" kompromisní snížení o 40 %, což byl až doposud dosavadní plán.

Reálně uvažující ekonomové očekávali, že v reakci na pandemii COVID-19 budou tyto plány EU poněkud rozvolněny. Omyl!

Během léta byl schválen návrh Fondu obnovy EU, který je jen důkazem urputného lpění elit EU prosadit svou zelenou utopii bez ohledu na reálný stav ekonomik členských států, zdevastovaných pandemií. Více než třetina (37 %) ze 750 miliard EUR budoucího dluhu EU bude, jak známo, směřovat výhradně do zelených projektů.

Tím ovšem prosazování zelené ideologie EU zdaleka neskončilo, což nám paní von der Leyen předvedla předložením ještě ambicióznějšího plánu právě před několika dny ve svém poselství o stavu Evropské unie. Nový plán dokonce slovy paní předsedkyně připouští ještě drastičtější omezení: "Uznávám, že zvýšení ze 40 na 55% je pro některé příliš vysoké ale pro jiné naopak nedostatečné…."  ( celý projev v českém jazyce je k dispozici v textové podobě ZDE)

Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: NEREÁLNÉ!

Havlíček-vláda-770x460Snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % proti stavu z roku 1990 tak, jak navrhla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro ČR nereálné. Pokud si má ČR zachovat energetickou soběstačnost, bude to o něco později. "Rozumíme ekologickým ambicím EU, podstatné je, jak to dopadne na jednotlivé země. Každá má jinou průmyslovou, energetickou a dopravní infrastrukturu. Vize nesmí být pouze ideologie a přání, ale musí být podložena konkrétními opatřeními v jednotlivých zemích, která musí mít reálný základ i s ohledem na aktuální situaci, kdy celá Evropa řeší dopady pandemie", uvedl Havlíček v bezprostřední reakci MPO ZDE: tisková zpráva MPO ze 16. 9. 2020

Kdo je v pozadí?

Zdá se, že zelená ideologie a napohled naivní přání elit EU nejsou tak zcela motivovány ušlechtilou snahou zachránit planetu. Vše nasvědčuje tomu, že jde o účelovou manipulaci evropskými politiky prostřednictvím agresívní lobby, vystupující pod nenápadným názvem Transport& Environment.

Transport-Environment-EUTato velmi mocná asociace sdružuje několik desítek ekologických neziskovek, velkých firem a korporací, jejichž nesporným zájmem je profitovat z budoucí zelené ekonomiky EU, a to bez ohledu na ekonomické důsledky pro obyvatelstvo. Při hlubším studiu zdrojů EU a dalších dokumentů, které jsou veřejně k dispozici, lze získat i jednoznačné důkazy o působení této bohulibé lobby na evropské politiky. Sama paní předsedkyně se ve svém projevu k zelené lobby hrdě hlásí: "Včera mi 170 vedoucích představitelů podniků a investorů - z malých a středních podniků i některých největších světových podniků - napsalo, že vyzývají, aby Evropa stanovila cíl alespoň na 55 %". Naše redakce má jeden z takových dopisů k dispozici. V tuto chvíli postačí název dopisu, který odeslala Evropské komisi lobby Transport & Environment 5 dní před tímto projevem: Výzva předsednictvu Evropské komise, aby pro celou EU stanovila rok 2035 jako konečné datum ukončení prodeje osobních automobilů a dodávek se spalovacími motory.

Ostatně samotná asociace T&E se prohlašuje za evropského leadera v oblasti čisté mobility a výsledky své činnosti se zcela otevřeně chlubí na svých webových stránkách: "Donutili jsme EU, aby stanovila nejambicióznější standardy CO2 pro osobní a nákladní automobily na světě, ale také jsme pomohli odhalit skandál dieselgate…". Viz ZDE odkaz na web Transport & Environment.

V Evropském parlamentu má tato lobby skvělého zastánce a hlásnou troubu, a sice předsedu Výboru EP pro životní prostředí a veřejné zdraví Pascala Canfina (Zelení), který se jednou zapíše do pohnutých dějin Evropy svou letošní březnovou výzvou Evropské aliance pro zelenou obnovu, jejíž 200 signatářů se jakoby náhodou většinou shoduje se zájmovou skupinou Transport & Environment. Právě tato výzva byla zásadním impulzem ke spuštění výše zmíněného Fondu obnovy EU se silně zeleným zabarvením…

Téma zelené lobby ve strukturách EU je natolik závažné, že mu věnujeme v nejbližší době další příspěvek.

Petrolejáři Evropy se brání, ale jejich hlas v EU je programově ignorován

Vision2050 oficiální FuelsEUUž v polovině roku 2018, kdy Evropská komise připravovala současná drakonická opatření k omezení emisí pro osobní a dodávkové automobily, zahájila evropská petrolejářská asociace FuelsEurope kampaň, ve které se snažila prokázat, že jsou i jiné cesty k dosažení uhlíkové neutrality, především v dopravě. Vznikla tak celá řada materiálů, kterou lze shrnout pod společným názvem Vize 2050 - cesta k vývoji rafinérského průmyslu a nízkouhlíkatých kapalných paliv.

V dokumentech se stručně řečeno poukazuje na fakt, že celospolečenské náklady na masívní elektrifikaci dopravy budou do roku 2050 mnohem vyšší než cesta k bezuhlíkatým palivům, kombinovaná s dalším rozvojem čistých spalovacích motorů. Vize 2050 zároveň předkládá zcela jiný, realistický  scénář budoucí mobility, který počítá s daleko nižším podílem bateriových elektrických vozidel.

Křik zelených aktivistů však tuto zcela konstruktivní argumentaci nejen přehlušil, ale v podstatě na půdě Evropské komise zcela zablokoval.  V reakci na stále nepříznivější situaci iniciovala letos petrolejářská asociace FuelsEurope tuto kampaň znovu, tentokráte vyzvala k podpoře i národní asociace členských států EU. Vizi 2050 se tak připravuje v nejbližších dnech podpořit i Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Nebuďme na pochybách, 55 % půjde příští rok do legislativy EU

Když ocitujeme příslušnou část projevu paní předsedkyně, pochopíme vážnost situace, ovšem poněkud jinak, než vidí vážnost situace Evropská komise: "Bude-li tento nový cíl splněn, sníží se tím naše závislost na dovozu energie, vytvoří se miliony dalších pracovních míst a více než o polovinu se omezí znečištění ovzduší. Abychom však tohoto cíle dosáhli, musíme začít hned. Do příštího léta přepracujeme veškeré naše právní předpisy v oblasti klimatu a energetiky tak, aby mohlo být dosaženo cíle snížit emise o 55 %." A paní předsedkyně pokračuje obligátním socialistickým receptem, jak na to: "…posílíme obchodování s emisemi, podpoříme obnovitelnou energii, zlepšíme energetickou účinnost, zreformujeme zdanění energie…". Každý uvažující občan EU si jistě dokáže představit, jaká další daňová zátěž nás čeká například pod slovy "reformujeme zdanění energie"…

Podle jásavého komentáře Williama Todtse, výkonného ředitele lobby Transport & Environment, může EU kupříkladu zahrnout automobilová paliva do obchodu s emisními povolenkami, což by mohlo znamenat zvýšení cen pohonných hmot až o cca 3 Kč na litr.

Také vám to připadá jako nereálné? Nedělejme si iluze, Evropský parlament tohle vše pod vlivem zelené lobby dozajista schválí!

Na závěr si neodpustíme glosu klasika: "Když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem ani životem." To prohlásil Oliver Cromwell už v roce 1653, když rozpouštěl Anglický parlament….

 Rekapitulace odkazů na dokumenty a webové stránky:

 Autor: Ing. Miroslav Stříbrský, Petrolmedia

S poděkováním za pomoc Ivanu Indráčkovi, SČS

Zdroje:

  • Evropská komise
  • ČTK
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR   
  • Asociace FuelsEurope
  • Transport Environment
  • IDnes

Související články

Diskuse

Přidat nový komentář

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek