Čerpací stanice EuroOil, Česká Třebová

Čerpací stanice roku, Čepro, a. s.

Zákazníkům maximálně vstříc

Čerpací stanice EuroOil v České Třebové patří v síti provozované společností Čepro mezi ty větší. Sortimentem paliv, nabídkou zboží a služeb se postupně daří vyjít současné poptávce místní klientely vstříc.  

Eurooil Ceska Trebova_2

Optimální sortiment paliv

Česká Třebová je známá především jako největší železniční uzel v České republice. To nijak nezmenšuje počet automobilů ve městě, přestože neleží na žádném významném silničním tahu. Jednou ze stěžejních čerpacích stanic ve městě je stanice EuroOil provozovaná státní společností Čepro na vjezdu do města vpravo u hlavního přivaděče od Svitav. Klientela čerpací stanice je daná charakterem lokality a procentuální podíl místních zákazníků vůči projíždějícím je zhruba 70:30.
Tankujícím zákazníkům se zde nabízí pro síť EuroOil typický sortiment paliv vhodně optimalizovaný s ohledem na nádržovou kapacitu a především k lokální poptávce. Provozovatel stanice společnost Čepro ve své síti totiž standardně jako jedna z mála u nás na trhu nabízí naftu Optimal Diesel bez biosložky. Na stanici v České Třebové je dále skladba paliv doplněna benzinem Natural 95 a směsnou motorovou naftou B30 - EKO diesel. Čerpací stanice je zařazena do programu Pečeť kvality, veškerá paliva jsou pravidelně kontrolovaná z hlediska kvality nezávislou společností SGS. Nabídku paliv obohacuje možnost plnění LPG.

Eurooil Ceska Trebova_3   Eurooil Ceska Trebova_5

Prostor pro komfortní tankování

Čerpací stanice je na poměry sítě EuroOil rozměrově celkem veliká. Dominantou čerpací stanice je bezpochyby rozměrné přestřešení, které s velkým přesahem spolehlivě kryje výdejní plochu poskytující dostatek prostoru pro komfortní tankování u dvou oboustranných multiproduktových stojanů. Komplex tankování LPG je v popředí před hlavní plochou výdeje pohonných hmot. Obslužná budova se shopem, mycí linkou a zázemím díky průběžné atice působí z čelního pohledu kompaktně a čistě. Mycí linka totiž není řešena jako samostatný objekt s odlišnou výškou střechy. Před kioskem je dokonce dostatečný prostor pro venkovní posezení, které plánují provozovatelé čerpací stanice letos vylepšit do podoby letní zahrádky.

Eurooil Ceska Trebova_4

Potenciál k dalšímu zlepšování

Prodejna čerpací stanice prošla nedávno generální rekonstrukcí. I když tvůrci layuoutu prodejny učinili několik závažných kompromisů, ve výsledku nabízí současný shop zákazníkům diametrální zlepšení prostředí pro nákupy při současném rozšíření nabídky o gastroslužby. Jejich zavedení a současně i vysoká úroveň stojí za zvýšeným zájmem zákazníků, kteří se na čerpací stanici díky kapacitnímu posezení uvnitř i venku naučili trávit delší dobu.
Celkově výborný dojem z čerpací stanice, kde vládne přísná čistota, trochu kazí stav přestřešení s korodujícími lemy podhledu a refýže s výrazně opotřebeným povrchem. Dle sdělení nájemce budou příslušné opravy letos zahrnuty do plánu pokračování renovace stanice. Určité rezervy lze spatřit i v neefektivním nastavení jinak pečlivě vyskládané nabídky v regálech stanice.
Moderní prostředí prodejny společně se vstřícností a úslužností příjemné obsluhy navozuje velice příjemnou atmosféru pro nákupy. O obchodním úspěchu čerpací stanice svědčí rostoucí prodeje a obraty. Bylo by škoda nenavázat na započatou renovaci čerpací stanice a z úspěšně nastoupené cesty sejít a ustrnout na místě. Jistým předpokladem k dalšímu úspěšnému využití potenciálu pro zlepšování kvalitativní úrovně čerpací stanice je právě lidský potenciál spočívající v osobě zkušeného nájemce a motivovaného týmu obsluhy.

Eurooil Ceska Trebova_6   Eurooil Ceska Trebova_7


NA SLOVÍČKO S VEDOUCÍM - JOSEF CHLÁDEK (1957)

Eurooil Ceska Trebova_1

Jak jste se dostal k profesi provozovatele čerpací stanice?
Já jsem vyučený automechanik. Na benzinové stanici dělám už 35 let. Zažil jsem dobu, kdy se ještě chodilo s kasírtaškou. Začal jsem na čerpací stanici státního podniku Benzina v Letohradě, kde jsem zažil několik etap modernizací, než jsem se dostal sem, na čerpací stanici Česká Třebová.

Které kategorie zboží jsou zákazníky nejžádanější?
Gastro dnes asi táhne nejvíce. Ustupuje prodej olejů a autodoplňků. Stoupá prodej, který je obrátkový, to znamená občerstvit se a pokračovat dál. Nečekal jsem, že občerstvení a zejména prodej kávy nám takhle rychle poroste a stane se nosným prvkem obchodu. Obsluha je sice přípravou kávy podávané kavárenským způsobem maximálně vytížená, ale atmosféra pro její vychutnání vzniká už od chvíle, kdy si zákazník vybírá z několika druhů káv. Zatímco si v klidu počká na její servírování, má možnost si vybrat další sortiment z naší nabídky.

Čerpací stanice Česká Třebová není jediná, kterou jako nájemce provozujete?
Celkem vedu pět čerpacích stanic, všechny jsou malého typu. Všude je vzorná obsluha, na kterou se mohu plně spolehnout. Dlouho jsem letos váhal, jestli mohu odjet na tři týdny do lázní, ale nakonec to beze mne zvládli možná ještě lépe, než kdybych tady byl.

Jaké máte plány a přání do budoucna?
Čepro bude pokračovat s venkovní rekonstrukcí. Všechno se musí postupně zrenovovat a opravit, aby byla čerpací stanice připravena na sezónu. Chceme také lépe vyřešit venkovní posezení. Náš cíl je neustále zkvalitňovat poskytované služby. Musím poděkovat Čepru, které nám vychází vstříc. Přál bych si, aby to takhle šlo i dál. Pro nás je důležité, aby se sem zákazníci rádi vraceli.


ČERPACÍ STANICE EUROOIL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Eurooil Ceska Trebova_2

 • Provozovatel: Čepro, a. s.
 • Provozní doba: 6 - 22 hod
 • Nabídka produktů: Natural 95, Optimal Diesel, EKO - Diesel, LPG
 • Čerpací stanice je zařazena do programu Pečeť kvality
 • Služby: Shop, bistro, mycí tunel, kompresor a vysavač
 • Počet zaměstnanců ČS: 6 (6 žen, 0 mužů)

Zaujalo nás (přednosti a pozitiva)

 • Nový interiér prodejny po komplexní rekonstrukci
 • Nabídka paliv odpovídající lokální poptávce
 • Motivovaná a vstřícná obsluha

Skryté rezervy

 • Stav podhledu přestřešení a refýží vyžadující opravu
 • Kompromisní řešení dispozice prodejny
 • Neefektivní uspořádání nabídky zboží v prodejně

KVALITATIVNÍ ÚROVEŇ ČERPACÍ STANICE

Kapky NEW

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/06 Téma číslaBenzín E 10
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek