Hi-tech výroba mycích portálů - závod Plzeň

Projekt roku – Čerpací stanice, Myčky, Shop a Gastro, Otto Christ Wash Systems, s.r.o.

Nejmodernější hi-tech výrobní technologie již v prvovýrobě základních komponentů mycích linek je základem komplexní a nadstandardně vysoké kvality finálních výrobků. Německá firma Otto Christ AG má část výroby dílů mycích zařízení a technologií dislokovánu v plzeňském závodě, který za poslední dva roky prošel další vlnou modernizace výrobní základny a dnes patří k nejmodernějším strojírenským provozům v Evropě.

C1

Odolnost náročným provozním podmínkám

Portálové mycí linky či mycí zařízení průtahových tunelových myček jsou stroje a zařízení, které musí odolávat každodenní zátěži mimořádně náročného prostředí, ve kterém se sčítá působení vody, solí, chemikálií, abrazivních nečistot, teplotních výkyvů. Veškeré komponenty zařízení proto jsou konstruovány tak, aby i v extrémních podmínkách myčka vykazovala co nejvyšší spolehlivost s co nejnižší četností poruch, ke kterým musí vyjíždět servis. Ve firmě Christ jsou si plně vědomi přímé úměry mezi kvalitou výrobku a jeho užitnými vlastnostmi a životností. Pokud má finální výrobek vyhovět této podmínce, musí být přístup k maximální kvalitě v celém procesu výroby a montáže komplexní a nekompromisní. V plzeňském závodě Christ nadstandardní úrovně kvality každé součásti mycích zařízení dosahují díky nasazením nejmodernějších technologií, které výrazně zvyšují přesnost výrobků a zvyšují celkovou efektivitu výroby a přitom snižují podíl působení lidského faktoru na výrobní proces. V současnosti po zhruba dvouleté modernizaci výrobních provozů plzeňský závod Christ disponuje hned několika v evropském měřítku unikátními a nejmodernějšími výrobními hi-tech systémy.

Zpracování plechů

Vše se začíná ve středisku zpracování plechů, které během posledních dvou let prošlo radikální modernizací. Páteří provozu je zakladačový mechanizovaný centrální sklad plechů, z nějž jsou manipulátorem polotovary (tabule plechu) zakládány do pracovního prostoru čtyř vysoce přesných velkoplošných laserových vyřezávaček, které tvoří s modulárním skladem kompaktní, plně automatizovanou zpracovatelskou linku.

Na druhé straně zakladačového skladu obsluha ručně třídí plechové výřezy, které jdou dále do linky nejmodernějších NC ohraňovacích lisů, kde probíhá jejich ohýbání. "Toto řešení nám umožňuje daleko lepší logistiku a efektivnější skladování plechů s tím, že se podařilo eliminovat poškrábání jejich povrchu, což má příznivý vliv na kvalitu výroby," říká Dr. Ing. Jan Mikula, MBA, ředitel a jednatel plzeňského závodu Christ. Laserové vyřezávačky, zakladačový sklad i NC ohraňovací lisy jsou programovány z centrálního programátorského místa podle výkresů a dalších technických podkladů zaslaných z konstrukční kanceláře v centrále společnosti Christ v německém Memmingenu.

Nadstandardně přesné obrobky

Obdobně jako středisko zpracování plechů je koncipována obrobna, která vyrábí vysoce přesné součásti - obrobky z výkovků, odlitků či protlačovaných profilů. V prostorné a standardně velmi bohatě prosvětlené a čisté hale obrábění probíhá na 30 nejmodernějších CNC strojích opět s centralizovaným systémem programátorského řízení přímo podle výkresové dokumentace CAD - CAM. "Obrobnu jsme radikálně modernizovali a vybavili novými nejmodernějšími stroji," tvrdí Jan Mikula.

Unikátním provozem je pak linka tří horizontálních frézovacích CNC center od firmy Okuma, které jsou napojené na automatický výrobní systém Fastems. Operátoři zde v pracovním prostoru zakládají polotovary do přípravků, které systém převezme a následně dopraví do pracovního prostoru frézovacích center, které jsou z druhé strany automatizovaného skladu s dopravníkem. Obsluha tak nemá tradičně přístup k frézkám a nemusí ani průběžně sledovat průběh obrábění. Celý pracovní proces probíhá automaticky bez zásahu lidské ruky. Obsluha průběh výroby kontroluje prostřednictvím velkoplošného displeje od upevnění přípravku do frézky, jeho obrobení, zpětný návrat přípravku do zakladačového skladu a následně do komory k operátorovi, který zde hotové obrobky vyjme a připraví pro jejich přesun na další pracoviště.

V centru obrobny je kontrolní pracoviště vybavené hned dvěma 3D měřicími přístroji. "Kontrola kvality je nedílnou součástí naší výroby, požadavky na kvalitu a přesnost jsou u nás velmi vysoké. V současnosti je naše vlastní výroba zpravidla kvalitnější než součásti, které bychom byli schopni na českém trhu nakoupit," vysvětluje Jan Mikula a potvrzuje, že nejlepší metodou, jak efektivně zajistit nadstandardní kvalitu výrobků, je jejich výroba vlastními kapacitami.

Certifikovaná svařovna podle evropských norem

Provoz svařování se postupně rozrostl o další svařovnu. Svařovny zpracovávají jednak plech černý - klasickou konstrukční ocel, jednak hliníkové slitiny a také i nerezové materiály. Svařovny jsou i certifikované podle nejpřísnějších evropských norem umožňujících svařovat konstrukce typu zastřešení, pod kterými se volně pohybují lidé. Svařovna Christu byla jednou z prvních v České republice, která normu 10.90 převzala a prošla certifikací. Velkou část svárů provádí čtveřice robotů, zbytek zajistí zkušení a náležitě kvalifikovaní svářeči.

C4

Nejmodernější provoz povrchových úprav v Česku

Pro kvalitu a životnost veškerých dílů mycích linek je jedním z rozhodujících faktorů kvalita povrchových úprav. Lakovna Christ v Plzni pak představuje absolutní technologickou špičku. Nachází se v obrovitém prostoru jedné z největších hal závodu. Část dílů je před vstupem do lakovny ručně opískována v boxech vysokotlakého otryskání. Všechny díly jsou pak na vstupu do lakovny zavěšeny na závěsy, které s nimi pojíždějí neuvěřitelně rozvětveným "kolejištěm" dopravníkového systému pod stropem haly postupně všemi příslušnými technologickými úseky lakovny. Nejprve díly projdou linkou chemické předúpravy, kde se v několika lázních odmastí a pasivují tak, aby na jejich povrch dokonale přilnula prášková barva, a to i přesto, že řada dílů před tím byla v kooperaci žárově zinkována. Finální vrstva práškové barvy je elektrostaticky nanášena lakýrníky v uzavřených velkoprostorových lakovacích kabinách. Následně díly projdou závěrečným vypálením v průběžných pecích. "Díky dokonalé povrchové úpravě dílů jsme získali tzv. Certifikát pro nejvyšší kvalitativní stupeň ochrany C5-M pro přímořské prostředí," doplňuje Jan Mikula.

C2     C3

Rozvoj závodu pokračuje

V plzeňském závodě se provádí i kompletace jednotlivých skupin myček - třeba sušicích lišt včetně osazení elektroinstalace a například i výroby vlastních elektrických přímých pohonů. Konečná montáž mycích linek probíhá v německém Memmingenu, odkud se expedují do všech koutů světa. Modernizací výrobních provozů rozvoj plzeňského závodu nekončí, v současnosti probíhá jeho další rozšiřování. Vzhledem k nárůstu výroby byla nově postavena další hala, ve které bude probíhat spedice.

Vzorná personální

Společnost Christ v Plzni dává práci přibližně 360 zaměstnancům, včetně externích pracovníků. S expanzí výrobního závodu musí jeho vedení řešit i nábor nových pracovníků, které převážně získává z volného pracovního trhu. Staví na letité strojírenské tradici Plzně a okolí, využívá zkušenosti místních lidí, jejich znalosti, jejich umění. Nově firma zřídila a moderně vybavila učňovské středisko, kde si vychovává část nových zaměstnanců z řad vlastních učňů. "Máme poměrně nízkou fluktuaci. Snažíme se o maximální bezpečnost práce a dobré pracovní prostředí pro zaměstnance a především férové ohodnocení. Zaměstnanci, kteří k nám přijdou a nepatří mezi ty, kteří často mění práci, u nás zpravidla zůstávají a jsou spokojení," dodává Jan Mikula. 

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek