Bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot

Projekt roku – Suroviny a Produkty, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) zpracovala odborné bezpečnostní předpisy pro bezpečný a spolehlivý postup nakládání s pohonnými hmotami (PHM) při jejich distribuci od výrobce k zákazníkovi. ČAPPO předpokládá, že se jimi budou dobrovolně řídit podnikatelské subjekty manipulující s PHM a později budou na základě praktických zkušeností převedeny i do legislativních předpisů a technických norem.

Minimální standardy bezpečnosti

Představenstvo ČAPPO se na počátku letošního roku rozhodlo prostřednictvím činnosti pracovní skupiny Bezpečnost zpracovat a zveřejnit sérii bezpečnostních obecně platných minimálních standardů pro bezpečné nakládání s pohonnými hmotami v řetězci výroba, distribuce a prodej u čerpací stanice motoristům. Standardní pokyny zpracované a zveřejňované odbornou asociací nejsou v ČR obvyklou cestou zajištění bezpečnosti. Jejich zveřejňováním, prosazováním a uplatňováním předpokládáme, že se stanou prvkem podnikání zodpovědných společností a v obecné poloze povedou k zajištění maximální bezpečnosti při manipulaci s pohonnými hmotami.

Cíl: "správná praxe"

Hlavním impulzem k tomuto rozhodnutí byla především potřeba sjednotit jednotlivé postupy, mechanismy a nástroje v distribučním řetězci pohonných hmot a vytvořit správnou praxi (best practice) právě pro tuto oblast. Obecná legislativa či technické normy totiž často pokulhávají za praxí a mnohdy nerespektují nejmodernější postupy a technologie. Současně je velmi obtížné tyto předpisy a normy změnit. Veškeré změny legislativy jsou těžkopádné, časově náročné a často narážejí na nepružný a byrokratický systém. ČAPPO se ke zpracování minimálních bezpečnostních standardů inspirovala u partnerů v zahraničí. Impulzem byly i poznatky a zkušenosti našich bezpečnostních specialistů a některých nadnárodních petrolejářských společností.

Ambice stát se platnou legislativou

Jaké ambice mají nové standardy ČAPPO? Především by měly respektovat stávající legislativní postupy a technické normy a správnou praxi, neměly by zvyšovat náklady, měly by být dostupné pro všechny subjekty v oboru a musí být v souladu s platnou evropskou a tuzemskou legislativou. Musí být jednoduché, srozumitelné, přehledné a čitelné a měly by mít jednoduchý formát a úpravu. Další ambicí těchto standardů je stát se platnou legislativou, což znamená, že musí být respektovány všemi dotčenými úřady a oficiálně jedním z legislativních postupů vydány.

I přes uvedené ambice a snahu o jednoduchost je příprava standardů poměrně komplikovanou záležitostí, na jejich přípravě nepracuje samostatný profesionální tým, ale zpracovávají je odborníci z jednotlivých členských společností ČAPPO při svojí běžné práci, často i v době svého volna. I proto se ČAPPO rozhodla, že každý minimální bezpečnostní standard bude samostatným projektem a teprve po jeho dokončení bude řešen standard další. Samozřejmě pak musí u těchto standardů následovat jejich zavedení do praxe, pravidelná aktualizace a zhodnocení účinnosti v praxi.

Série standardů bude vznikat postupně

V letošním roce byl doposud připraven jednotný formát standardů a byl stanoven harmonogram zpracování jednotlivých titulů. V první fázi by měly být rozpracovány standardy týkající se procesů stáčení autocisteren na čerpacích stanicích, standardizace plnicích a stáčecích míst pro autocisterny a jednotná metodika pro krizové situace na čerpacích stanicích zaměřená na oblast loupežných přepadení. Následovat by je měly například minimální standardy kamerových systémů na čerpacích stanicích, minimální technické standardy na autocisterny přepravující pohonné hmoty, standardy služeb údržby čerpacích stanic, prevence před újezdy bez zaplacení a standardy pro alternativní paliva.

Společný cíl poctivých a zodpovědných firem

ČAPPO je přesvědčena, že realizací bezpečnostních standardů pro distribuci pohonných hmot dojde k dalšímu zlepšení služeb zákazníkům čerpacích stanic a společnosti vůbec. Sdílení bezpečnostních standardů ČAPPO nepovažuje za předmět konkurence firem, ale za společný cíl poctivých firem podnikajících s maximální zodpovědností ochrany života, zdraví a majetku osob a společnosti a minimalizace mimořádných událostí v rizikovém prostředí.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek