BIOPALIVO DRUHÉ GENERACE Z DŘEVNÍ ŠTĚPKY

Projekt roku, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum vyvinulo biopalivo druhé generace z dřevní štěpky. To může sloužit nejen k přimíchávání, ale vozidla se vznětovým motorem mohou jezdit čistě na toto nové biopalivo, které vzniká v laboratořích UniCRE v Chemparku Záluží u Litvínova v rámci inovačního projektu COMSYN v mezinárodním unijním programu pro výzkum a inovace - HORIZON 2020.

Unipetrol štěpka 1

Výzkum biosložek druhé generace byl iniciován potřebou splnění stále přísnějších emisních norem stanovených Evropskou unií. Do inovačního projektu COMSYN jsou zapojeny výzkumné ústavy, malé a střední podniky i velké společnosti z Finska, Německa, České republiky a Itálie. Projekt se zaměřuje na biopaliva druhé generace z odpadní biomasy, jako je dřevní štěpka, sláma a další odpadní materiály. UniCRE se do projektu zapojilo už v roce 2017 a po dvou letech představilo vlastní biopalivo druhé generace z dřevní štěpky.

Nové palivo se chemicky i možnostmi použití zásadně liší od nynějších biosložek první generace. Zavedením druhogeneračních paliv získaných technologií Fischer-Tropschovy syntézy se sníží obsah kyslíku a především nenasycených uhlovodíků způsobujících možný vznik polymerních úsad v palivovém sytému osobních vozidel. Ve vztahu k tradičním fosilním palivům pak nabízí produkt technologie Fischer-Tropschova syntéza vyšší cetanové číslo, což je základní výkonnostní parametr motorových naft.

Unipetrol štěpka 2

Koncept je založen na technologii zplyňování různých druhů odpadní biomasy na syntézní plyny (oxid uhelnatý a vodík). Zkoumanou technologií může být zpracováván dřevní odpad, sláma a další zemědělské zbytky i různé odpadní materiály. Odpad nebo biomasa se chemickou reakcí (zplyňováním) převádí na tzv. syntetický plyn (vodík a oxid uhelnatý). Následně chemickou reakcí oxidu uhelnatého a vodíku na heterogenních katalyzátorech vznikají žádané uhlovodíky a vodní pára. Kapalné meziprodukty poté mohou být transportovány do stávajících ropných rafinérií a zde využity pro mísení vysoce kvalitních motorových paliv s požadovaným efektem emisních úspor.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek