Nová evidence cisternových vozidel v ČEPRO, a.s., spojená s upgradem automatizace výdeje

Projekt roku, ČEPRO s.s.

Z důvodu potřeby navázání dalších automatizovaných postupů při výdeji a zvýšení bezpečnosti bylo přikročeno k důsledné evidenci cisternových vozidel provádějících plnění na skladech ČEPRO, a.s.

Projekt zahrnuje centralizaci evidence vozidel, kterou původně prováděli operátoři jednotlivých skladů, veškeré pravomoci spojené s evidencí vozidel byly převedeny na Centrální dispečink.

Všechna vozidla, která plní produkty ve skladech ČEPRO, a.s. byla přeregistrována.

Evidence všech parametrů vozidel je dnes možná pouze na základě předložení platných dokladů k vozidlům v elektronické podobě, a tyto předložené doklady jsou uloženy v elektronickém registru vozidel. Z registru čerpá data systém výdeje na skladech.

Dopravcům bylo takto na základě předložení a kontroly platných dokladů zaregistrováno během v letošním roce cca 770 tahačů návěsů, 770 cisternových návěsů, 350 cisternových automobilů a 50 cisternových přívěsů (počty jsou včetně zahraničních dopravců).

Projekt zahrnuje také aktualizaci kalkulace povolené hmotnosti nákladu. Pro všechny typy cisternových souprav byla kalkulace aktualizována striktně podle Vyhlášky č. 341/2014. Nová kalkulace zabraňuje překročení maximální povolené hmotnosti plněných vozidel. Systém automaticky nevydá do vozidla větší množství produktů, než umožňuje současná legislativa.

Systém zahrnuje i komplexní evidenci velikostí jednotlivých komor cisteren vozidel podle platných dokladů, díky které bylo zpřesněno přimíchávání biopaliv do vydávaných produktů.

Po centralizaci a elektronizaci celého systému byl vytvořen Portál dopravce jako komunikační rozhraní pro všechny úkony související s udržováním aktuálního stavu evidence vozové techniky každého dopravce. Portál avizuje aktuální termíny platnosti Osvědčení ADR, periodické a meziperiodické zkoušky cisteren přímo dopravci. Do ostrého provozu je zařazován portál právě teď, v září a říjnu 2018.

V blízkém budoucnu bude do tohoto portálu zařazena i správa vstupních karet MARS pro vstup do skladů ČEPRO, a.s. a výdej produktů, a přehled termínů vstupních školení řidičů.

čepro

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/06 Téma číslaBenzín E 10
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek