Smlouva o poskytování služeb úschovy a přepravy ropovodem IKL a ropovodem Družba

Projekt roku – Suroviny a Produkty, MERO ČR, a. s.

Smlouva o poskytování služeb úschovy a přepravy ropovodem IKL a ropovodem Družba

Po 6 letech vyjednávání (vzájemná jednání o nové podobě smlouvy byly zahájeny v roce 2010) se podařilo společnostem Mero, a.s. a Česká rafinérská, a.s.  dohodnout vzájemné podmínky pro přepravu a skladování ropy ropovodem Družba a TAL/IKL.  K 1. Lednu 2016 byly dohodnuty veškeré parametry nového smluvního vztahu vyjma tarifů, k 1. 4. 2016 se podařilo oběma stranám nalézt shodu i v otázce nastavení přepravních tarifů. Touto smlouvou se podařilo do budoucna stabilizovat situaci v českém petrochemickém průmyslu i zároveň zafixovat vzájemně akceptovatelné podmínky pro logisticky bezproblémové  a dlouhodobé dodávky ropy do České republiky.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/06 Téma číslaCausa AdBlue
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek