Mezinárodní konference "Post Paris - Future of Automotive Fuels"

Projekt roku – Suroviny a Produkty, UPEI ve spolupráci se SČS - Unií nezávislých petrolejářů, ČAPPO a W.A.G. Payment solutions, a.s.

Koncem roku 2015 proběhla v Paříži klimatická konference, jejíž účastníci přijali závazek významně snížit emise skleníkových plynů a nedopustit, aby zvýšení globální teploty způsobené lidskou činností přesáhlo 2°C. Znamená to do roku 2070 přejít k bezuhlíkové ekonomice.

Ve stejnou dobu schválila česká vláda Národní akční plán čisté mobility.

Ačkoli tyto události spolu na první pohled nesouvisí, obě mají významný dopad na budoucnost automobilových paliv - v jednom případě na celém světě, v druhém v České republice.

UPEI proto využilo své pravidelné jarní setkání k uspořádání konference, která by odpověděla na řadu nových otázek vyvstávajících právě s pařížskou konferencí a uvedla na pravou míru informace, které v souvislosti s "čistou mobilitou" používá česká vláda.

Téma budoucnosti motorových paliv bylo komentováno pečlivě vybranými přednášejícími z pohledu ekologického, ekonomického, politického, vědeckého a technického. Z přednášejících je třeba vyzdvihnout Lauru Lonza, která pracuje pro vědeckou instituci EU Joint Research centre a je spoluautorkou W-T-W analýzy o emisích skleníkových plynů současných i budoucích automobilových paliv. Právě díky jí mohlo téměř 80 účastníků konference slyšet zásadně jiné informace o srovnání emisí skleníkových plynů nafty a zemního plynu, než které prezentuje Národní akční plán čisté mobility. Philip Good z DG Energy pak jménem Evropské komise shrnul nejpravděpodobnější vývoj a zdroje motorových paliv do roku 2030 a zdůraznil princip technologické neutrality, kterým jsou vedena politická rozhodování Evropské komise.

Organizátoři ze všech vystoupení konference pořídili audiozáznamy, ty nejdůležitější z nich opatřili českými titulky a umístili na internet. Je to jedna z cest, jak zpřístupnit podstatné informace i těm, kteří se nemohli konference zúčastnit a kteří jsou jinak odkázáni na jejich ne vždy korektní interpretaci ze strany české státní správy.

Výstupy konference se staly dobrým a silným teoretickým podkladem pro stále častější diskuse na téma budoucích paliv, efektivních cest vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Diskuse, které zcela zásadním způsobem ovlivní blízkou budoucnost celého trhu pohonných hmot nejen v České republice.

Soubor videozáznamů jednotlivých přednášek:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkCWbi20qkKKo9mii9P_JTXzgxp91aotO

Fotogalerie:

https://www.flickr.com/photos/127703750@N03/albums/72157665811773756

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/06 Téma číslaCausa AdBlue
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek