Přední evropský exportér vybavení shopů čerpacích stanic

Projekt roku – Suroviny a Produkty, MBG spol. s r.o.

Z malé firmy přední evropský exportér

Z malé moravské firmy, zaměřené od svého založení na vybavení prodejen čerpacích stanic, vyrostl za více než 20 let silný podnik evropského střihu, který dnes své výrobky úspěšně exportuje do celé Evropy

MBG_2

Nové výrobní prostory

Společnost MBG se od svého založení v roce 1993 specializuje na vybavení obchodů a především prodejen čerpacích stanic. Od devadesátých let působila v prostorách, které sousedí s obytnou částí moravského Zábřehu na Bořinách. Úspěšný rozvoj firmy provázený expanzí do sousedních zemí Evropy přinesl nutnost dalšího navýšení výrobních kapacit. Stávající prostory ale územní plán města neumožnil rozšířit, a proto v roce 2007 padlo rozhodnutí vybudovat nové sídlo společnosti v průmyslové zóně položené strategicky výhodně u hlavního dopravního obchvatu města.
Nová moderní hala byla dokončena v roce 2009, kdy následovala montáž technologií a vybavení. V původních prostorách zůstala prášková lakovna, stolárna a montáž s expedicí. Nová hala umožnila kromě výrobní kapacity navýšit odbyt. To firmě umožnilo se po určité době investičně nadechnout a připravit přístavbu, která by produkci kovových regálů pomohla intenzifikovat, zefektivnit a zároveň zvýšit její kvalitu. V roce 2014 se rozjela přístavba nové haly rozšiřující její stávající plochu o dalších 1500 m2.

Hi-tech vybavení

Přes 800 m2 zabírá výrobní plocha, kde je nainstalovaná moderní plně automatická kontinuální prášková lakovací linka, v ostatních prostorách se rozkládají přehledně uspořádané sklady a expedice, ve vnitřních vestavbách jsou soustředěny kanceláře mistrů, příruční sklady s výdejnami a sociální zázemí pro personál. Hodnota investice přístavby dosáhla celkem 19,5 milionu korun, z toho 11 milionů stálo pořízení technologie lakovny a dalšího vybavení. Nový provoz byl spuštěn letos a plynule navázal na stávající výrobu.
Dnes tvoří výroba systému kovových regálů MBG jeden kompaktní celek, jehož základem je hi-tech technologické vybavení. Na vstupu se využívají CNC laserové stroje pro dělení trubkového nebo plošného materiálu, který se následně tvaruje na CNC ohraňovacích lisech. Odtud jde část výrobků do svařovny s brusírnou, dále do práškové lakovny a nakonec na předmontáž, která je posledním výrobním krokem před expedicí.

Maximální produkční flexibilita

MBG není typickým výrobcem regálových systémů postavených na katalogovém způsobu prodeje, kdy si zájemci objednávají díly z řady, které jsou v základní barevnosti na skladě. Specializace na čerpací stanice přinutila MBG organizovat výrobu po zakázkách, protože bylo potřeba vyhovět velmi častým individuálním požadavkům na barevnost a rozměrovou rozmanitost v důsledku členitosti a poměrně malé velikosti prodejních prostor čerpacích stanic. Technologie lakovny se musela přizpůsobit potřebě časté výměny barev. Dávkové zpracování celé zakázky pro jednotlivé čerpací stanice se MBG podařilo zavést a přínosem je efektivní výroba bez potřeby expedičního skladu unifikovaných dílů. Z expedice jdou vyrobené komponenty v jednom balíku společně s truhlářskými výrobky kompletně na danou čerpací stanici. Právě maximální produkční flexibilita umožňuje se velmi pružně přizpůsobit často velice individuálním požadavkům klientů. Schopnost vybavit obchod každému zákazníkovi "na míru" je jednou z hlavních konkurenčních předností MBG.

Spokojení zaměstnanci

MBG je jedním z důležitých zaměstnavatelů regionu. V dnešní době zde pracuje 116 zaměstnanců a díky velkému objemu kooperací hlavně v truhlářské výrobě a montážních činnostech ještě navíc nepřímo dává práci desítkám dalších lidí. Stejně jako v dopravě, kterou firma z podstatné části najímá.
MBG hodně investuje do technologií, do rozvoje a také do lidí. O své zaměstnance se příkladně stará. Nové prostory poskytují zaměstnancům velmi moderní a příjemné pracovní prostředí. Firma pravidelně provádí různá měření (ať už prašnosti, hluku či vibrací) u profesí, které jsou náročné na ochranu zdraví při práci. Standardem je poskytování klasických benefitů, jako je příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní spoření na průběžné vzdělávání pracovníků a školení odpovídající výkonu práce. Pro pracovníky profesí, u kterých je vyžadována znalost některého z cizích jazyků (obchodníci, projektanti, montéři, zkrátka všichni, kdo to potřebují vzhledem ke svému pracovnímu zaměření), firma organizuje jazykové kurzy.

MBG_4

Silná orientace na export

Z malé české firmy na Moravě vyrostl za více než 20 let silný podnik. V současné situaci, kdy je na českém retailu doslova přepumpováno a přesupermarketováno, konkurenční tlak příliš nesvědčí investičním projektům. Silný export firmě zajišťuje dostatek zakázek a s nimi i existenční jistotu. Minimálně 80 % produkce dnes směřuje mimo Českou republiku. Přijaté objednávky i nově uzavřené kontrakty znamenají již v těchto dnech plné vytížení výrobní kapacity až do druhého čtvrtletí příštího roku. Největším odbytištěm je celá střední a západní Evropa v čele s Německem, Rakouskem, Švýcarskem, dále Maďarsko, Slovensko a veškeré balkánské země, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko. Zprostředkovaně přes obchodní partnery znají a využívají výrobky MBG zákazníci dokonce i na jiných kontinentech, třeba až v Austrálii nebo v Japonsku. Dlužno dodat, že zakázky pro prodejny čerpacích stanic tvoří letos 60 % a 40% celkové produkce směřuje do ostatního retailu, přičemž v minulém roce to bylo v obráceném gardu.
MBG se také účastní tendrů a pochopitelně ne vždy jsou jeho obchodníci úspěšní. Obchodní úspěch firmy spočívá v prodeji za ceny přiměřené užitné kvalitě. Zákazníci neoceňují jen kvalitu výrobků MBG, ale i to, že je spolehlivým dodavatelem, který je schopen nabídnout něco víc než standardní "regálovinu". Projektoví manažeři firmy jsou připraveni pomoci klientům při návrhu shopu, přičemž velmi důležitou roli při realizaci zakázky hrají kvalitní, spolehliví a jazykově dobře vybavení montéři. Ti jsou zákazníkovi přímo na očích a jsou vlastně reprezentanty firmy, kteří musí odvést kvalitní práci. Perfektně, rychle a bezchybně provedená realizace obchodu zůstává zákazníkovi dlouho v povědomí. Potěšitelným výsledkem je, že se zákazníci vrací s dalšími zakázkami.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek