Završení pětiletého intenzívního rozvoje výroby

Projekt roku – Suroviny a Produkty, CLASSIC Oil s.r.o.

Završení pětiletého intenzivního rozvoje výroby a servisu

Přední český prodejce olejů a zároveň lídr českého trhu v produkci vlastních antifreezů kladenský CLASSIC Oil  v minulém roce uzavřel pětileté období intenzivního rozvoje. Během dramatického nárůstu produkce zvládl náběh a kompletaci produktového portfolia a konsolidaci veškerých souvisejících podpůrných činností a služeb. 

Classic Oil 1

Firma na pevném základě

Firma CLASSIC Oil s.r.o. stojí v současnosti na velmi pevném fundamentu sestávajícím z trojice stabilních pilířů základních činností. Historicky nejstarší je dlouholetá spolupráce se dvěma partnery - německými rodinnými firmami, CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG a Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co.KG v oblasti prodeje, případně servisu kompletního sortimentu automobilových olejů a průmyslových maziv. Motorové oleje a průmyslová maziva tvoří první dvě základní nohy, na kterých kladenský Classic Oil pevně stojí již od počátku své existence.

Třetím hlavním odvětvím je vývoj, výroba a plnění speciálních chladicích kapalin - antifreezů, počínaje nemrznoucími kapalinami pro automotive sektor, až po dodávky a plnění teplonosných náplní v oblasti technických zařízení budov (TZB). Právě ve výrobě a dodávkách antifreezů během uplynulých pěti let firma zaznamenala obrovský progres a s loňskou produkcí dvou miliónů litrů dnes patří mezi největší producenty v České republice.

CLASSIC Oil s.r.o. jako významný distributor a velkoobchodní dodavatel maziv a speciálních kapalin se zaměřuje na velké odběratele, kteří již mají vyřešenu distribuci ke koncovým spotřebitelům a odběratelům. Výjimkou jsou pouze průmyslová maziva, kde má několik obchodních zástupců pro jednotlivé části republiky. Ti jsou operativně k dispozici k velkému počtu důležitých odběratelů v jednotlivých regionech naší republiky.

Classic Oil 2

Komplexní služby pro privátní sektor

Dalším opěrným sloupem činností kladenského CLASSIC Oilu jsou nadstandardní služby pro jeden z jeho stěžejních tržních segmentů - privátních zákazníků. Těm kromě plnění maziv a provozních kapalin do obalů opařených jejich firemními etiketami, poskytuje komplexní servis. Příkladem je nedávné zajištění kompletní revize dokumentace a etiket ke všem produktům v návaznosti na změnu legislativy, kdy se například také měnily všechny bezpečnostní piktogramy. Prostřednictvím servisu CLASSIC Oilu tak obdrželi dokonalou prevenci proti případným sankcím plynoucím z případných nesrovnalostí v povinném označení výrobků prodávaných pod vlastní obchodní značkou.

Univerzální antifreeze je utopií

V poslední době došlo na straně výrobců zařízení, která vyžadují chladicí náplň, k masívnímu posunu. Ne všichni konstruktéři dnes volí jednotné materiály strojních agregátů, potrubí, či těsnění. Stroje a zařízení se dnes liší co do velikosti, výkonu, ale nejen to - různé jsou především provozní teplotou. Z toho se rekrutují zcela odlišné specifikace požadovaných vlastností chladicích kapalin. CLASSIC Oil v současné době diverzifikuje své produktové portfolio, a to především v kategorii antifreezů, a soustřeďuje se na jednotlivé subsegmenty na trhu. Snahou je maximálně vyjít vstříc požadavkům jednotlivých specializovaných skupin zákazníků. Ti zpravidla mají dnes velmi přesně definované požadavky na užitné vlastnosti kapalin, a tedy i na jejich složení.

V segmentu LKW, zejména u autobusů, kde je CLASSIC Oil dobře etablovaný, stejně jako v případě PKW, kde se opírá také o privátní klienty, dochází k výrazným odlišnostem ve specifikacích. Například francouzský automobilový koncern PSA má zcela protichůdné požadavky na složení chladicí náplně oproti koncernu VW do takové míry, že v případě jejich pouhého smíchání by některé složky působily doslova kontraproduktivně. To vše posouvá jakékoliv snahy vyvinout univerzální chladicí kapalinu do oblasti naprosté utopie.

Diverzifikace produktového portfolia

I když český trh je poměrně saturovaný, zdálo by se, že není již další prostor. Diverzifikace produktového portfolia a antifreezy pro speciální aplikace otevírají další mezírky na trhu, které se snaží CLASSIC Oil rychle zaplnit. Daří se i expandovat do zahraničí. Na německém trhu se daří společně se svými dlouholetými partnery využít synergických efektů jejich vzájemné spolupráce k oboustrannému profitu. Němci mohou svým zákazníkům nabídnout kromě olejů a maziv navíc i chladicí kapaliny v jednom balíčku služeb. Již dnes v Německu prodávají zhruba 40% produkce kladenského CLASSIC Oilu.  

Nadstandardní výrobní flexibilita

Významnou devizou CLASSIC Oilu je obrovská výrobní flexibilita. Díky uspořádání produkce není problém uspokojit s menší zakázkou malého partnera, stejně tak jako například velké odběratele z oblasti privátu. Vzhledem ke stálému meziročnímu nárůstu výroby v desítkách procent dnes vedení CLASSIC Oilu musí řešit další navýšení kapacit výroby.

Vlastní laboratoř posiluje konkurenceschopnost

CLASSIC Oil disponuje vlastní provozní a vývojovou laboratoří, která je u velkých producentů na západ od Česka standardem. Zatímco v oblasti maziv spolupracují s akreditovanými laboratořemi jako například ALS a SGS ČR, v oblasti antifreezů se podobný partner v Česku nenachází. CLASSIC Oil proto svoji laboratoř v uplynulém pětiletém období postupně vybudoval a vybavil špičkovou laboratorní technikou. Unikátní specializace a know-how umožňují výrobci antifreezů dokonalou průběžnou výrobní kontrolu od příjmu surovin na vstupu po výstupní kontrolu hotových produktů, kdy se kontroluje kvalita každé výrobní dávky/šarže. Analýzy jsou pochopitelně součástí servisu poskytovaného smluvním partnerům, pro které jsou promptně provedené laboratorní rozbory velkou oporou při řešení provozních problémů u zákazníků nebo také v případě řešení a posuzování oprávněnosti případných reklamací.

Nezanedbatelnou službu plní laboratoř i v případě screeningu produktů na trhu. V případě výběrových řízení nejsou velmi často zejména u antifreezů přesně specifikovány požadované parametry poptávaných produktů a pak dochází k porovnávání "hrušek s jablky". Laboratoř dokáže ze vzorků provozních kapalin rozpoznat nejen přesný obsah aktivních látek, ale například i místo původu výroby glykolu u konkurence, který je základní složkou antifreezů. Podstatou screeningu je pak eliminovat nechtěně nebo i plánovitě uvedené chyby v deklaraci základních vlastností jednotlivých chladicích kapalin, a umožnit tak provozovateli rozpoznat přednosti a nevýhody jednotlivých výrobků.

Součástí sledování konkurenčních produktů na trhu je i kontrola prodávaného množství. Jedním z celkem častých problémů, který má významný vliv na cenu antifreezů, je takzvané nedoplnění. Některé firmy totiž uvádí na trh produkty, u kterých neodpovídá jejich obsah po stránce množství. Velmi často v balení chybí dvě, tři procenta z celkového objemu náplně, které zákazník nezaznamená. Na straně výrobce ale 3 % z celkové produkce znamenají poměrně masivní úsporu! 

Další součástí screeningu je problematika ředění antifreezů vodou. Řada firem se snaží při mísení produktů držet v normované toleranci u spodní hodnoty obsahu aktivní látky, kdy velmi lehce dochází k "přešvihnutí" o jednotky procent a jako v případě nedoplnění, v celkovém objemu se jedná o nezanedbatelnou úsporu. V případném výběrovém řízení se kalkulují velké, například roční objemy. Pak je ve výhodě výrobce, kterému jsou výše uvedené techniky vlastní.

Sázka na serióznost a poctivost

CLASSIC Oilu se vyplácí budovat dobré jméno firmy na serióznosti, poctivosti a dodržování nepsaných pravidel podnikatelské a obchodnické etiky, jež jsou například na německém trhu obecným předpokladem úspěchu. To vše se ve výsledku projevuje v dlouhodobé loajalitě stálých obchodních partnerů a vysoké míry důvěryhodnosti u jednorázových klientů. 

Classic Oil 3

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek