Unikátní firemní distribuční centrum APB Plzeň

Projekt roku – Čerpací stanice, Myčky, Shop a Gastro, BAEST Machines & Structures, a.s.

V areálu společnosti APB realizovala společnost BAEST unikátní distribuční centrum pro firemní zásobování pohonnými hmotami obsahující bezobslužnou čerpací stanici kombinovanou s velkokapacitním skladem s integrovaným plněním autocisteren. Většina technologického vybavení pochází od tradičních českých výrobců.

BAEST/APB 0

Specifické zadání

Společnost APB Plzeň v místě svého sídla v Losiné u Plzně před lety vybudovala rozsáhlé administrativní a technické centrum s dílnami a obrovitým autoparkem. Odsud jsou vypravovány konvoje pro specializovanou přepravu nadměrných nákladů, jež doplňuje široké portfolio teleskopických a příhradových autojeřábů, firma disponuje rozsáhlým vozovým parkem a speciální mobilní stavební technikou, se kterou realizuje demoliční a zemní práce. V oblasti stavebních prací se specializuje na výstavbu silnic a dálnic, tramvajových tratí či zpevněných ploch. Vzhledem k obrovské roční spotřebě pohonných hmot APB řešila problém efektivního zásobování, které je ale vzhledem k zaměření firmy svým způsobem specifické. Zatímco klasické sklápěčky mohou ze stavby zajet jednoduše k jakékoliv čerpací stanici, pro speciální mechanizaci a techniku zajišťuje distribuci nafty prostřednictvím vlastních menších cisternových vozů. Cílem bylo dostat firemní hospodaření s pohonnými hmotami pod plnou kontrolu firmy a dosáhnout i jisté úspory na celkových nákladech. Padlo rozhodnutí v místě areálu v Losiné vybudovat vlastní distribuční sklad pohonných hmot.

Majitelé společnosti APB si vybrali pro realizaci plánu svého dlouhodobého obchodního partnera, jednoho z největších výrobců nádrží v Evropě, BAEST Benešov, pro kterou zajišťují přepravu nadměrných nákladů. BAEST se kromě výroby válcových tanků specializuje dlouhá léta i na dodávky technologie čerpacích stanic a skladů pohonných hmot. ABP ale před techniky z firmy BAEST postavila zcela nové zadání: postavit bezobslužnou čerpací stanici s dostatečnou skladovací kapacitou pro tankování velkých vozidel i osobních aut a k tomu navíc plnění autocisteren.

Společnosti BAEST se podařilo veškeré požadavky náročného klienta technicky vyřešit. Stavba u nás technicky unikátní čerpací stanice s distribučním skladem se letos na jaře zahájila, za pár měsíců byla dokončena a 18. května byla předána do plného provozu. Dnes funguje k plné spokojenosti nejen samotného uživatele, ale i týmu techniků, kteří dokázali úspěšně vyřešit zcela ojedinělé požadavky zadavatele.

BAEST/APB 1

Tankování vozidel i plnění cisteren na jedné ploše

Na první pohled klasická čerpací stanice je situována v uzavřeném areálu APB na volné ploše za administrativní budovou. Výdejní plocha sestává z jediné průběžné refýže s výdejní technologií a dvěma tankovacími pruhy po stranách. Nad ní se v dostatečné výšce vznáší rozměrné přestřešení, na které plynule navazuje svislý paraván jednoznačně oddělující manipulační prostor od skladů a technického zázemí. V zadním traktu na zástěnu těsně navazuje menší provozní budova a podzemní úložiště produktů.

Stavbu si firma APB zajistila z vlastních kapacit. Zajímavostí je, že podstatná část technologie pochází z produkce českých firem. Tento fakt je patrný na první pohled při pohledu na refýž, kde technika zde osazená představuje současné technologické maximum. Základ tvoří dvojice kombinovaných multiproduktových výdejních stojanů Adast pro výdej motorové nafty a 95oktanového benzinu natural s integrovaným modulem pro výdej adBlue. Vedle jsou osazeny dva oboustranné stojany pro tankování kapaliny do ostřikovačů české provenience FlowControl. Uprostřed mezi stojany je zařízení pro oboustranné spodní plnění autocisteren prostřednictvím podzemního přívodu. V koruně aparátu je umístěna skříň pro ovládání procesu plnění. Zařízení je netradičně řešeno pantografickými rameny, která umožňují pohodlné a přitom bezpečné připojení na armatury cisterny. Oproti klasickým závěsným ramenům zde odpadlo budování tradiční visuté lávky. Ve výsledku je prostor výdeje přehledný a neruší ho žádná rozměrná konstrukce.

BAEST/APB 2

Bezobslužný výdej motorových paliv zprostředkovává izraelský systém Fuelomat. Jeho základem je pylon s ovládacími panely umístěný ve střední části výdejní refýže. Nádrž každého vozidla je vybavena speciálním prstencem a na výdejních pistolích jsou osazeny elektronické snímače. Systém díky tomu umožní tankování pouze tehdy, pokud je pistole zastrčena do hrdla nádrže. To vylučuje neoprávněné manipulace s palivem (například tankování do kanystrů a nebo do neregistrovaných vozidel na účet firmy). Systém je přímo propojený s obchodním a finančním oddělením firmy v administrativní budově.

Sklad a technologie vysokovýkonného čerpání

Podzemní sklad tvoří dvě dvouplášťové nádrže na paliva, 200kubíková na naftu a 40kubíková na benzin. Třetí nádrž je dělená tříkomorová a slouží jako havarijní jímka pro úkapy a k uskladnění kapaliny do ostřikovačů a adBlue. Vnitřní plášť nádrže stejně jako potrubí pro technické provozní kapaliny je kompletně provedeno v nerezu.

Největším oříškem a zároveň výzvou pro techniky firmy BAEST bylo vyřešení vysokovýkonného čerpání nafty pro plnění autocisteren. Takzvané srdce skladu je realizováno na bázi techniky nesoucí tradiční značku HEFA dalšího českého výrobce - Poličských strojíren. Komplex čerpadlové jednotky je dislokován ve strojovně technického objektu. Dvojice čerpadel v nevýbušném provedení o výkonu 450 litrů za minutu zajišťuje dostatečnou kapacitu pro rychlé plnění cisteren. Hned za čerpadly jsou osazeny jednotky pro odvzdušnění čerpaných produktů, které před vstupem do průtokoměrů musí být absolutně prosté bublin, aby byla zajištěna maximální přesnost měření. Rozměrná průhledítka vsazená do přívodního potrubí umožňují optickou kontrolu funkčnosti odlučovačů. Řízení plnění cisteren je propojeno s průtokoměry a systémem kontinuálního měření hladin v nádržích s přenosem dat opět na příslušná pracoviště v administrativní budově.

BAEST/APB 3+4

Vzorový koncept

Unikátní projekt realizovaný společností BAEST "na klíč" pro náročného klienta nezůstane jen ojedinělou, i když z technického hlediska velmi zajímavou referencí, ale stává se vzorovým konceptem pro další realizace. Hned několik společností již dlouho hledá co nejefektivnější způsob zajištění zásobování svého autoparku či strojní mechanizace pohonnými hmotami a provozními kapalinami. Vzorové řešení APB Plzeň je impulzem ke spolupráci s firmou BAEST a plány na realizaci vlastního firemního distribučního centra dostávají naprosto reálný rozměr.

BAEST/APB 5

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek