Energeticky úsporné nové čerpací stanice společnosti BENZINA, s.r.o.

Projekt roku, BENZINA, s.r.o.

Energeticky úsporné nové čerpací stanice 197 Mezno PS a 198 Mitrovice LS na D3 společnosti BENZINA, s.r.o.

Nové čerpací stanice BENZINA PLUS na dálničním tahu D3 u obcí Mezno a Mitrovice jsou vybaveny zcela unikátní kombinací technologických řešení pro zajištění tepla, chladu, teplé vody a osvětlení. Zcela ojedinělá technologie na českém trhu čerpacích stanic podstatnou měrou snižuje nároky na spotřebu energií i vody a významně přispívá k ochraně životního prostředí.

Jedná se o soubor technologických  řešení  pro zajištění tepla, chlazení ohřevu teplé vody a osvětlení pro snížení energetické náročnosti provozu čerpací stanice a ochraně životního prostředí.

Pro zajištění non stopového provozu dálniční stanice byly původně plánovány pro celý objekt  konvenční elektrické přímotopy, elektrické bojlery a el. podlahové topení.

Tento soubor standardních technologických řešení byl  nahrazen moderním projektem jako komplex jednotek:

=  tepelných čerpadel  pro vytápění a chlazení objektu ČS

= větrací jednotky s rekuperací tepla

= systém ohřevu teplé užitkové vody prostřednictvím střešních solárních kolektorů

= LED svítidla pro osvětlení v prodejně a v přestřešení nad výdejními stojany

V širších souvislostech projektu a modernizace kvalitních služeb je na čerpacích stanicích moderní technologie osušování rukou a s bezvodými pisoáry na WC.

Vzduchotechnická jednotka  pro zajištění kvalitního prostředí a pohody v potřebném teplotním a úsporném režimu.

Dodavatelem vzduchotechnické jednotky je firma Air plus, základem je klimatizační jednotka, která pracuje na principu tepelného čerpadla vzduch - vzduch tj. v létě chladí a v zimě topí. V zimě, v období extrémních mrazů je pak posílena tepelným elektrickým dohřevem. Jednotka využívá rekuperace tepla  a z již ohřátého vzduchu odváděného ventilací z interiéru shopu. Rekuperací dosáhneme cca 40% využití  tepla z odváděného vzduchu a snižujeme tak vlastní energetickou spotřebu.

Systém solárních kolektorů s technologií U-pipe k ohřevu teplé vody.

Dodavatelem je společnost Air plus.

Základem jsou vakuové trubicové sluneční kolektory, které využívají jako tepelnou izolaci vakuum vytvořené mezi skleněnými trubicemi. Na vnitřní straně trubic je nanesena velmi selektivní absorpční vrstva, která přeměňuje dopadající sluneční záření na teplo. Sluneční energie ohřívá uvnitř trubek teplonosné medium s bodem varu nad250°C a to zajišťuje účinný přenos tepla. Ohřátá  teplonosná kapalina pak slouží k sekundárnímu ohřevu užitkové vody. Na to navazuje zásobník TUV s kapacitou500 litrůve kterém probíhá ohřev vody prostřednictvím výměníku spojeným s kolektorovým polem na střeše ČS. Systém solárního ohřevu přináší úsporu až 80% nákladů za energie v závislosti na ročním období i intenzitě světla. Tento systém funguje  i při nízkém slunečním osvitu či  při difúzním světle  (mlha, mraky ..)   s  nižším výkonem .  Případný do ohřev vody  je zajišťován integrovanou elektrickou  patronou.

LED svítidla v prodejně i nad výdejnými stojany

Interiér čerpací stanice osvětlují úsporná zápustná  led svítidla   s dokonalou rovnováhou mezi estetikou a výkonem. Konstrukce a použitý materiál umožňují široké rozprostření světla. . Použitím led svítidel a světelných zdrojů bylo docíleno vysoké energetické účinnosti, estetičnosti a vizuálního vjemu pro zákazníky z důvodu významného zvýšení úrovní osvětlení v okolí.


Základní informace o čerpacích stanicích 197 Mezno PS a 198 Mitrovice LS.

aditivovaná paliva  Diesel TOP Q, Natural 95, prémiová paliva VERVA Diesel a VERVA100 aAd Blue - pistolí

další služby: parkoviště osobní i nákladní, WC - ano (+ zvlášť invalidní toaleta), přebalovací pult - ano, sprchy - ano,
kompersor - ano, wifi - ano.

výdejní  stojany - GILBARCO, elektronické sondy měření hladin - ano

celková nádržová kapacita:

                                   = na pohonné látky 130 tis. litrů

                                   = nádrž na úkapy    10 tis. litrů

Shop a gastro:  o celkové výměře 97 m² na ČS 197 Mezno PS, na ČS 198 Mitrovice LS o celkové výměře 109 m².
Obě tato místa nabízí pestrou paletu výrobků, zboží, teplé i studené občerstvení


Unikátní řešení energeticky úsporné čerpací stanice


Benzina Mezno

Benzina Mitrovice

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek