RNDr. Jaroslav Dvořák, CSc.

Osobnost roku, Ředitel společnosti Beta Control s.r.o.

J. Dvořák

Jaroslav Dvořák v roce 1972 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita) v oboru aplikované matematiky. Zde také v roce 1982 získal titul doktora přírodních věd a o 10 let později získal diplom kandidáta věd na VUT v Brně.

Nyní pracuje jako ředitel brněnské společnosti Beta Control s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektronických řídicích systémů. Kromě řízení firmy se Jaroslav Dvořák podílí také na specifikacích a systémových návrzích jednotlivých výrobků, je specialistou na návrh a implementaci SW distribuovaných řídicích a informačních systémů včetně jejich komunikací.

Byl vedoucím řešitelem SW pro program elektronických systémů pro řízení a evidenci výdeje pohonných látek a zodpovědným řešitelem SW pro počitadla ADP do výdejních stojanů pohonných hmot, která Beta Control s.r.o. od roku 1996 vyvíjí, vyrábí a dodává.

V letech 1999 - 2001 řídil SW práce na projektu TECHNOS 1999Distribuované informační a řídicí systémy.

V rámci procesu evropské standardizace technologických zařízení pro čerpací stanice, řízené sdružením IFSF zastupoval Jaroslav Dvořák Beta Control s.r.o. ve standardizačních pracovních skupinách pro standard COMMUNICATIONSPECIFICATION OVER TCP/IP, 1.02 - June 2004 adalší čtyři standardy, na jejichž specifikaci se Beta Control aktivně podílí - tyto oborové standardy jsou publikovány na www.ifsf.org.

Nyní je Jaroslav Dvořák vedoucím vývojového týmu počitadel ADP, odborníkem v oblasti komunikačních technologií pro čerpací stanice, zejména pak pro IFSF, a je autorem proprietárního protokolu EasyCall, který je používán významnými výrobci POS a řídicích systémů.

Ředitel společnosti Beta Control s.r.o. byl iniciátorem průlomové spolupráce společnosti s významnými světovými firmami v oblasti čerpacích stanic - společnost Beta Control s.r.o. byla první firmou ze střední a východní Evropy, která úspěšně vyvíjela systémy pro společnost Shell. 

Jaroslav Dvořák je nejen odborníkem ve svém oboru, ale také vstřícným člověkem s hlubokým smyslem pro fair play.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek