Kvalifikační standard "Obsluha čerpací stanice s PHL"

Projekt roku, Společenství čerpacích stanic ČR

Přihlašovatel: Společenství čerpacích stanic ČR


Po třech letech příprav, splnění řady formálních i odborných požadavků byla v létě 2012 v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna pod kódem 69-022-H nová položka "Obsluha čerpací stanice s PHL". Společenství čerpacích stanic se pod vedením Martina Mikla podařilo propracovat, zajistit oponentury a následně oficiálně zaregistrovat požadavky na schopnosti, znalosti a dovednosti, které by měl vykazovat každý zaměstnanec obsluhy čerpací stanice. V oboru prodeje pohonných hmot tak jde o podrobný popis první celostátně uznávané kvalifikace.

Jak říká motto Národní soustavy kvalifikací - důležité jsou skutečné znalosti, nikoli způsob jejich získání. Znamená to, že zařazením této kvalifikace do seznamu celostátně platných a uznávaných kvalifikací může nyní každý, kdo "se cítí" nebo kdo absolvuje nějaký vzdělávací či rekvalifikační kurs, absolvovat zkoušky. Po jejich absolutoriu obdrží doklad, kterým může každému zaměstnavateli prokázat, že je plně vyškolen v základech práce obsluhy čerpací stanice pohonných hmot.

Pro organizace, které připravují vzdělávací kursy, je popis kvalifikace vodítkem, jaká témata mají být zařazena do vzdělávacího programu.

V přímé návaznosti na schválení kvalifikačních požadavků je připraveno již pět proškolených zkušebních komisařů, kteří jsou připraveni pod hlavičkou Hospodářské komory ČR vydat prvá osvědčení již koncem roku 2012.

Na této webové stránce "Národní soustavy povolání" je možné získat veškeré detailní informace:

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101719

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek