PETROLsummit 11

20. 10. 2011

Praha
Kongresové centrum hotelu Olympik-Artemis

Program akce

I. VÝVOJ A PERSPEKTIVY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI

Úvodní slovo odborného garanta PETROLsummit
Ing. Tomáš Mikšovský, odborný garant PETROLsummit

Stav a vývoj trhu s pohonnými hmotami v souvislosti s náhradou fosilních paliv alternativami
Současný stav trhu, trendy ve spotřebě PH, perspektiva plnění závazku ČR v rámci směrnic EU o náhradě fosilních paliv alternativami (Biopaliva, CNG, LPG a další)
Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář ČAPPO

AGROFERT a výzkumné aktivity vývoje, výroby a využití biopaliv - Centrum kompetence "Udržitelná biopaliva pro dopravu"
Založení Centra kompetence "Udržitelná biopaliva pro dopravu" s cílem zajištění dlouhodobé široké podpory dalšího optimálního vývoje, výroby a využití biopaliv 1. generace se zaměřením na širší zavedení směsných motorových paliv s vysokým podílem biokomponent jako jednoho z nástrojů splnění cíle EU v oblasti náhrady fosilních motorových paliv.
Ing. Martin Kubů, AGROFERT HOLDING, a.s., ředitel divize PHM a biopaliv
Ing. Karel Hendrych, PREOL, a.s, manažer marketingu a technického rozvoje 

Význam státem vlastněných subjektů v sektoru výroby a distribuce paliv z hlediska stabilizace trhu a posilování ropné bezpečnosti státu
Úloha a perspektivy ČEPRO v oblasti skladování strategických zásob státu, atributy vlivu státem vlastněné firmy na velkoobchodní a maloobchodní trh s pohonnými hmotami, Koncepce rozvoje společnosti, pozitiva a rizika budovaní pozice marketleadera vnitřního trhu.
Ing. Jiří Borovec, MBA, generální ředitel ČEPRO, a.s.

Dopady nastavení nepřímých daní na trh s motorovými palivy v ČR
Vývoj výtočí nafty v Česku a státech Evropy, hodnocení efektivity výběru nepřímých daní ve srovnání s vývojem spotřeby nafty v ČR s ohledem na změny daňových sazeb, perspektiva vývoje do budoucna.
Ing. Aleš Rod, analytik Liberálního institutu
Martin Vohánka, MBA, generální ředitel W.A.G. minerální paliva, a.s

II. ELIMINACE DAŇOVÝCH ÚNIKŮ A NEROVNOVÁHY NA TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI

Úspory provozních nákladů na čerpacích stanicích: Topidlo Tansun Sorrento Ceramic a osoušeč Dyson Airblade
Sálavé topidlo Sorrento Ceramic - je to kompromis mezi sálavými panely a světlými zářiči. Ohřívá předměty (podlahy, stropy, stěny) a neohřívá vzduch, čímž se eliminují ztráty větráním. Slouží zejména jako náhrada elektrických přímotopů s úsporou min. 50 % nákladů na provoz. Dyson Airblade - osušovač rukou nové generace - nejrychlejší, nejhygieničtější a provozně nejlevnější řešení na trhu.
Ing. Ivo Borovec, Able Eletric, spol. s r.o.

Opatření pro ochranu rovných podmínek na trhu zaváděná zákonem o pohonných hmotách
Registr čerpacích stanic. Registr distributorů PH. Záznamní povinnost - evidence prodejů na čerpacích stanicích. Účel zavedení, princip, povinnosti pro obchodníky (distributoři a ČS), očekávání a zkušenosti z praxe, předběžné výsledky sběru dat, potenciál využitelnosti dat pro ochranu trhu
Ing. Antonín Beran, zástupce ředitele odboru energetické a surovinové bezpečnosti MPO

Kontrola kvality pohonných hmot jako nástroj ochrany zákazníka a prevence daňových úniků
Kontrola kvality PH - hodnocení z hlediska činnosti a četnosti kontrol vzhledem k počtu čerpacích stanic, problematika využití nové metodiky a techniky (mobilní laboratoř), účinnost uplatnění sankcí (pokuty, zákaz prodeje na místě) zveřejňování výsledků kontrol, kategorizace závad, perspektivy vývoje kontroly kvality prodávaných paliv.
Ing. Jiří Pěkný, ředitel kanceláře úřadu České obchodní inspekce

Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH, eliminace daňových úniků
Institut ručení za nezaplacenou daň, institut zvláštního zajištění daně či režim přenesené povinnosti (reverse charge) možnost stanovit daň i po uplynutí lhůty v případě odhalení daňového trestního činu,… dopady opatření na seriozní obchodníky a spotřebitele.
Mgr. Radmila Kulková, ředitelka odboru nepřímých daní České daňové správy

Boj proti páchání daňových deliktů při dovozu, distribuci a skladování minerálních olejů
Boj proti daňovým unikům zejména při dovozu pohonných hmot ze zahraničí, vyhodnocení opatření a akcí Správy cel zaměřených proti daňovým únikům a vývoj a perspektivy prevence páchání daňových úniků.
plk. Ing. Jitka Danielová, ředitelka odboru spotřebních daní Generálního ředitelství cel

Sborník přednášek ke stažení zde.

Tisková konference MPO, ČOI a PETROLmedia

  • Vývoj úrovně kvality paliv dle výsledků kontrol v roce 2011
  • Představení opatření MPO ke zvýšení účinnosti ochrany trhu a omezení daňových úniků
  • Eliminace daňových podvodů při distribuci paliv

Tiskové zprávy ke stažení zde.

PETROLawards 11

Na pátém ročníku PETROLsummitu byli dekorováni vítězové tradiční soutěže PETROLawards 11. Nejprestižnější ocenění Osobnost roku letos náleží Ivanu Indráčkovi, předsedovi SČS ČR. Nejsledovanější souboj o titul Dallmayr Čerpací stanice roku vyhrála benzinová stanice GOLD Horní Bečva, která poprvé dosáhla prémiové úrovně kvality.
Více o PETROLawards 11 zde.

Společenský večer

VIP - Společenské setkání přátel a partnerů PETROLmedia

  • Uvolněný podvečer v rytmu mexických vln
  • Bienvenides: Tequila!
  • Raut
  • Tradiční překvapení večera

Fotogalerie ke stažení zde.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek