Zelené vize urychlují zánik autoprůmyslu

Měření emisí

Zelené vize urychlují zánik autoprůmyslu

Loňský podzim byl plný významných událostí, které budou mít zásadní dopad na podobu automobilového průmyslu v nejbližších letech. Připomínkám mnoha významných vědců a techniků, že zákaz prodeje spalovacích motorů ani v nejmenším nepřispěje ke zpomalení globálního oteplování, politici nevzali v potaz. A aby toho nebylo málo, politici v Bruselu otevírají dveře pro zaplavení evropského trhu čínskými automobily.

Riziko havanského efektu

Evropský parlament, zastoupený nizozemským centristickým zákonodárcem Janem Huitemou, a Rada EU, zastoupená v současné době předsedající Českou republikou, dospěly k dohodě, podle níž budou muset mít nové osobní automobily a lehká užitková vozidla od roku 2035 nulové emise. Tím se fakticky od roku 2035 zakazuje v EU prodej nových automobilů poháněných spalovacími motory. To Evropu směruje k budoucnosti jen s elektricky poháněnými novými automobily.

Ačkoli byla tato norma původně považována za jeden z nejkontroverznějších legislativních návrhů EU týkajících se Zeleného údělu, jednání postupovalo rychle. Šéf EU pro klima Frans Timmermans dokonce neskrýval překvapení nad snadností, s jakou byla dohoda díky moderování zástupce České republiky přijata.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela výsledek jednání okomentoval: "Tato dohoda připraví půdu pro moderní a konkurenceschopný automobilový průmysl v Evropské unii. Svět se mění a my musíme zůstat v čele inovací. Díky předpokládanému časovému harmonogramu jsou cíle dosažitelné i pro výrobce automobilů."

Vyjednavač parlamentní skupiny EPP Jens Gieseke ale vyjádřil jiný názor: "Dohoda zabouchla dveře novému technologickému vývoji a vložila všechna vejce do jednoho košíku. To je chyba. Díky tomu se "havanský efekt" stává reálnějším. Po roce 2035 mohou být naše ulice plné veteránů, protože nová auta nebudou k dispozici nebo nebudou cenově dostupná."

Pohřeb automobilové výroby pod taktovkou ČR

Člen spolku českých vědců a expertů realisticka.cz Milan Smutný potvrzení zákazu spalovacích motorů komentoval: "Automobilový průmysl Evropské unie, dosavadní pýcha inovačního a technického umu, byl fakticky pohřben. Přestože o to usilovaly Slovensko, Maďarsko, Itálie či Rumunsko, politici EU neschválili podporu vývoje, který by byl technologicky neutrální, tedy aby spalovací auta měla naději v pohonu syntetickými palivy. Tristní na tom je, že celému procesu popravy současné podoby autoprůmyslu v EU aktivně asistovala Česká republika.

Přitom vládní analytici mají k dispozici stanoviska renomovaných vědců mj. z ČVUT, že kvůli emisně náročné výrobě baterie ze surovin a technologií většinově kontrolovaných Čínou elektromobil emisně nevyrovná za celou svou životnost emisně méně náročnou produkci konvenčních aut, nemluvě o neekologickém dobývání lithia, kobaltu a dalších surovin nezbytných pro elektromobilitu. Dle analýzy Mezinárodní agentury pro energii z května 2021 planeta Země nemá na všechny zelené plány dostatek surovin."

Nabíječka každých 60 km

Evropský parlament rovněž schválil požadavky na nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily. Poslanci ve Štrasburku odhlasovali, že od roku 2026 musí být na nejdůležitějších silnicích v EU každých 60 km nabíjecí stanice pro osobní a užitková vozidla, nákladní auta a autobusy, zatímco čerpací stanice na vodík by měly být do roku 2028 na každých 100 km. Požadavek ovšem neupřesňuje odkud a jakým způsobem se pro tuto infrastrukturu získá elektrická energie a vodík.

To, že se uvedený požadavek zcela míjí s realitou dokládá analýza experta na dopravní mobilitu profesora Milana Apetauera. Podle jeho propočtů zachování stejné intenzity provozu osobních a lehkých užitkových automobilů na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem jako v roce 2020 bude vyžadovat možnost plynulého dobíjení u 104 stojanů s nabíjecím výkonem 250 kW v každém směru, tedy každé 2 km. Při použití dnes nejrozšířenějších stojanů 50 kW by jeden připadl na 0,5 km dálnice. A pokud stejnou kalkulaci použijeme pro kamionovou dopravu, tak je počet potřebných stojanů ještě podstatně vyšší, ovšem požadovaný výkon každého z nich bude 1 MW.

Nesmyslná norma Euro 7

Jestliže si někdo myslel, že se auta se spalovacím motorem budou prodávat do roku 2035, tak ho nová emisní norma Euro 7 (resp. VII pro nákladní vozidla) vyvedla z omylu. Norma Euro 7/VII nejenže sjednocuje limity pro auta na benzin a naftu, ale zároveň mj. požaduje, aby se vozy pohybovaly ve vytyčeném emisním pásmu i při cestách kratších než 10 km. Zvládnutí fáze studených startů přinese tak významné zvýšení výrobních nákladů, že při běžném vývojovém cyklu aut 5 až 7 let většina automobilek spalovací motory opustí mnohem dřív než v roce 2035. Přitom Euro 7 pro nová osobní auta bude platit od 1. července 2025 a Euro VII pro nákladní vozidla bude platit o dva roky později.

Autor: Vlado Rybecký, Zdroj: Petrol magazín č. 1

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/06 Téma číslaBenzín E 10
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek