Stále dražší pokouřeníčko

Cigarety-regály

Stále dražší pokouřeníčko

Nehledě na to, že krabička cigaret bude od jara opět dražší - v průměru o sedm až devět korun - patří kuřivo stále k důležitému sortimentu na každé čerpací stanici. Důvodem zdražení je jednak letošní zvýšení spotřební daně o dalších pět procent a samozřejmě rostoucí náklady výrobců na energie. Od dubna mohou být v prodeji jen cigarety označené tabákovou nálepkou s písmenem L, tedy s novou, vyšší sazbou spotřební daně.

Pokles prodeje přes hranice

Nárůst sazby daně se podle analytiků nemusí nijak projevit v tom, kolik stát z tabákových výrobků nakonec bude inkasovat. V roce 2021 výběr spotřební daně dokonce poklesl. V důsledku skokového zvýšení se kupříkladu rozdíl v ceně mezi českými a rakouskými cigaretami zmenšil natolik, že se prodej cigaret na české straně hranic propadl nejméně o polovinu.

Legální přeshraniční prodeje v nedávné minulosti tvořily až třetinu prodejů na českého trhu a přinášely státnímu rozpočtu kolem dvaceti miliard korun ročně. Tyto prodeje pocházejí mimo jiné také z čerpacích stanic. Tamní prodavačky z Rozvadova a Domažlic nám nižší nákupy potvrdily a ostatně to připouští i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Není jednoduchá trojčlenka, že zvednu spotřební daň o pět procent, vyberu víc a mám tam jednotky miliard. Zejména v příhraničních oblastech, nejenom s Polskem, ale i s Rakouskem, s Německem, velmi záleží na výši spotřební daně, respektive na tom, kolik stojí krabička a jestli jezdí Němci a Rakušané kupovat cigarety sem, anebo Češi jezdí do Polska, Rakouska a do Německa. Tam, kde se to kupuje, tam chodí do rozpočtu daň," řekl Stanjura v rozhovoru pro Právo.

Další smutný "rekord"

Češi podle Eurostatu za kuřivo vydávají v poměru k celkovým výdajům na spotřebu téměř nejvíce v EU (4,3 procenta), více prokouří jen lidé v Lucembursku. V průměru domácnosti v EU utrácejí za tabák 2,1 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů.

Sama spotřební daň je vlastně daní nespravedlivou a nesystémovou. Jejím cílem primárně není to, co u všech ostatní daní, cel a poplatků, tedy dostat z poplatníků peníze na veřejné účely, ale cílem je regulace spotřeby u komodit, které stát nerad vidí a které považuje za "zbytné". U nás jsou to pohonné hmoty, tabákové produkty a alkoholické nápoje. Tedy trojice stěžejních produktů prodávaných na čerpacích stanicích, kde se rovněž nejvíce projevuje státem iniciovaný postih zákazníků.

Co napoví statistiky?

Zjednodušeně řečeno: kuřáků neubylo, ale kouří se méně často a přímo či nepřímo se to týká třetiny populace. Dostupnost tabákových a nikotinových výrobků je v Česku vysoká. Je možné je prodávat v prodejnách potravin, v trafikách, na čerpacích stanicích apod. Jejich prodej je volnou živností. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti jsou nadále nejrozšířenějším tabákovým výrobkem užívaným v ČR průmyslově vyráběné cigarety, následuje tabák určený k ručnímu balení cigaret. V ČR je dle zmíněného zdroje ročně spotřebováno cca 23 miliard kusů cigaret (cca 2 tis. cigaret na 1 obyvatele, tj. cca 100 krabiček cigaret na 1 obyvatele, včetně dětí).

Roste nabídka alternativních produktů

Na trhu ČR aktuálně upevňují svoji pozici s e-cigaretami velké tabákové firmy. V ČR se v současnosti prodává několik značek zahřívaných tabákových výrobků různých firem. Rozšiřuje se nabídka nikotinových sáčků, v současnosti se prodává několik desítek různých výrobků a tady pozor na nezletilé, kteří to s nákupem kuřiva notoricky zkoušejí i na pumpách! Zkušenosti s kouřením v životě má přibližně 3 % 11letých, 18 % 13letých a 40 % 15letých (HBSC 2018), 54 % 16letých (ESPAD 2019), 54 % 13-15letých (GYTS 2016). Dlouhodobě klesá podíl nezletilých, ale současně narůstají jejich zkušenosti s e-cigaretami: Zkušenost s elektronickými cigaretami někdy v životě mělo 60,4 % studentů, tedy více, než kolik jich mělo zkušenost s kouřením klasických cigaret (ESPAD 2019). Při zahrnutí e-cigaret do souhrnné kategorie tabákových a nikotinových výrobků se ukazuje celkem stabilní prevalence současného užívání - je tedy pravděpodobné, že pokles kouření klasických a stále dražších cigaret je částečně způsoben nárůstem zkušeností s e-cigaretami a že elektronické cigarety fungují i v této věkové skupině jako módnější substitut cigaret.

Negativní fenomén mladé generace má podobu nikotinových sáčků a jejich divoký prodej se konečně dočká regulace. Doposud neexistovala pravidla, jak by měl vypadat vzhled balení, kolik by měly obsahovat nikotinu či jak je to s kvalitou produktu. Sněmovna schválila úpravu dosavadní legislativy, a to zamezením dostupnosti sáčků pro děti a dospívající do 18 let. K těm by se nikotinové sáčky nově neměly vůbec legálně dostat.

Kdo zůstává u klasiky?

Tři roky stará studie uváděná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti uvádí, že v současnosti (tj. v posledních 30 dnech) kouří v ČR 30-34 % dospělé populace (38-45 % u mužů a 18--23 % u žen). Denní (nebo téměř denní) kouření uvádí 17-23 % osob (21-31 % mužů a 12-14 % žen). Míra denního kouření je výrazně nižší mezi respondenty ve věku 15-24 let a 65+ let. Současní kuřáci (denní a příležitostní) vykouří nejčastěji 15-24 cigaret denně. Tomu odpovídají i zkušenosti dotazovaných prodavačů na pumpách. Nejčastěji se prodává jedna až dvě krabičky, celý karton koupený našincem je spíše výjimkou, naopak zahraniční turisté a cizinci v příhraničí běžně kupují kartony dva. Vlivem covidu se ale snížil i počet kupujících na obou stranách hranice. Míra kouření klesá se vzděláním respondentů - mezi respondenty se základním vzděláním je v různých studiích 2 až 7krát vyšší než mezi vysokoškoláky.

Nabídka a servis dodavatelů

Pro prodej kuřiva na čerpačkách je spolehlivost obchodních společností dodávajících tabákové výrobky a široký doprovodný sortiment zásadní. Ty největší jsou prověřeny časem, na trhu působí nepřetržitě prakticky od roku 1990-1991. Například GECO, a. s. patří mezi největší dovozce tabákových výrobků a kuřáckých potřeb v ČR a jako jediná obchodní firma v oboru pokrývá distribucí a vlastním velkoobchodním prodejem celorepublikový trh. Současně společnost provozuje síť specializovaných prodejen typu "Tabák - Tisk" s širokou nabídkou tabákových výrobků, elektronických cigaret, nikotinových sáčků, bezdýmných tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, periodického tisku, telefonních kupónů, jízdenek MHD, stíracích losů, se zprostředkováním příjmu sázek a výplat výher pro loterijní společnosti a dalším doplňkovým sortimentem, což je zajímavé i pro řadu čerpacích stanic.

Rovněž firma PEAL, česká obchodní a akciová společnost, komplexně zajišťuje velkoobchodní prodej tabákových výrobků. Je také dovozcem souvisejícího zboží z celého světa a některé značky doutníků na český trh dodává exkluzivně. Pravdou je, že mnozí další dodavatelé a regionální velkoobchody pokulhávají zejména v logistice a rychlosti dodávek.

Kouření v české společnosti

Denní kuřáci uváděli nejčastěji kouření 11-20 cigaret denně (55,8 %), 22,1 % denních kuřáků kouřilo více než 20 cigaret denně. Mezi silnějšími kuřáky bylo více mužů, k nejsilnějším kuřákům s více než 30 cigaretami denně patřili především respondenti ve věku 45-54 a 35-44 let. Denní kuřáci si svou první cigaretu nejčastěji zapálí do 30 minut po probuzení (61,9 %), přitom 15,6 % vykouří první cigaretu dokonce do 5 minut od probuzení.

Autor: Mikuláš Buleca, Zdroj: Petrol magazín č.1

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek