CEPS znovu v Pobaltí

Dusíkovačky

CEPS znovu v Pobaltí

Změny, které na trhu s ropou, ropnými produkty a plynem nyní probíhají, vyžadují rychlá a profesionální řešení. Pro společnost Latrostrans jsme právě vyprázdnili 424 km produktovodu DN 500 pomocí inertizační plynné směsi.

V reakci na invazi ruské armády na Ukrajinu přijala v červnu roku 2022 Rada Evropské unie šestý soubor sankcí, mimo jiné obsahující zákaz nákupu, dovozu nebo převozu surové ropy a některých ropných produktů z Ruska do členských zemí Evropské unie. V souvislosti s uvalenými sankcemi byla zastavena přeprava motorové nafty produktovodem DN 500 Polock-Ventspils na území Lotyšska, Litvy a Běloruska. Vznikla tak situace, kdy produktovod DN 500 Polock-Ventspils v délce 596 kilometrů zůstal v celém objemu (cca 123 600 m3) zaplněn stojící motorovou naftou.

Vlastníkem a provozovatelem produktovodu DN 500 na území Lotyšska je společnost Latrostrans, která v září roku 2022 (na základě podobných akcí úspěšně realizovaných v letech 2010 a 2016 - Vyprázdnění a dekontaminace 750 km ropovodů DN 700, viz. PETROL 1/2015) oslovila opět českou firmu CEPS specializující se mimo jiné na vytlačování ropných produktů z potrubních systémů se záměrem vytlačit stojící produkt z části produktovodu DN 500 Polock - Ventspils, a to od lotyšsko-běloruské hranice až po ropný terminál v lokalitě přístavního města Ventspils na pobřeží Baltského moře.

Práce v rámci kontraktu

Společnost CEPS jako generální dodavatel kontraktovaných prací prováděla vytlačení produktu pomocí dusíkové inertizační směsi. Trasu produktovodu DN 500 o celkové délce 424 km a přibližném objemu
87 830 m3 bylo z technologického hlediska nutné rozdělit na šest různě dlouhých samostatných úseků, přičemž nejdelší z nich měřily 228 a 130 kilometrů. Celková vzdálenost zdroje inertizační plynné směsi od nádrží umístěných v přístavu ve Ventspils byla při jejich vytlačení úctyhodných 358 kilometrů.

Po rozdělení produktovodu na jednotlivé úseky byly úseky nedisponujícími[U1]  stacionárními komorami dočasně osazeny speciálními komorami CEPS umožňujícími vkládání a vyjímání lamelových pístů. Výkopové, montážní
a svářecí práce stejně jako odstavení potrubí technologií TDW Stopple zajišťoval objednatel.

Motorová nafta byla z jednotlivých úseků vytlačena pomocí lamelových pístů, které byly řízeně protlačovány potrubím prostřednictvím na místě vyráběné inertizační plynné směsi. Produkce této inertizační plynné směsi byla zajištěna pomocí dvou mobilních generátorů dusíku CEPS. Pro vyprázdnění všech šesti úseků bylo nutné vygenerovat 646 875 m3 inertizační plynné směsi.

Vytlačovaná motorová nafta byla stáčena do rezervoáru o objemu 50 000 m3 v ropném areálu ve Ventspils a dále přečerpávána do přistavených tankerů. Po vytlačení produktu ze všech šesti úseků byla v potrubí ponechána inertizační plynná směs o minimálním přetlaku tři bary. Ta trvale zajistí nevýbušné prostředí v produktovodu, minimalizuje rozvoj koroze vnitřního povrchu potrubí a umožní sledování těsnosti potrubí.

Souhrn

Od prvotního oslovení CEPS provozovatelem produktovodu na začátku září 2022, následného vypracování realizačního projektu až po provedení a ukončení všech prací uplynulo pouze 2,5 měsíce, přičemž motorová nafta byla bezpečně vytlačena od běloruské hranice přes území Lotyšska a Litvy až do ropného terminálu u Ventspils na břehu Baltského moře za necelý měsíc. Použitá technologie, kterou CEPS vyvinul a stále zdokonaluje, umožňuje rychlé, spolehlivé a především bezpečné vytlačení hořlavých kapalin z potrubních systémů.


Autor: Adam Pařízek, Daniel Ciran, Zdroj: Petrol magazín č.1

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/01 Téma číslaDistribuce pohonných hmot
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek