Čepro hledá nové dodavatele paliv

Duspěva

Generální ředitel Čepra Jan Duspěva v rozhovoru popisuje, jakým směrem očekává vývoj trhu s pohonnými hmotami v příštích letech. Podle jeho slov nás čekají zásadní systémové změny, výkyvy a hledání nových obchodních vazeb. Úspěšný bude také ten, kdo zvolí správnou strategii pro zelené cíle EU.

Máme tři měsíce do konce roku, to už je pomalu příležitost na první bilancování uplynulého období. Jak se dařilo Čepru zvládnout náročný a nepředvídatelný rok 2022?

Máte pravdu, že letošní rok byl asi jeden z nejnáročnějších v mé dosavadní praxi. My se prozatím díváme na širší časový úsek v letech 2020 až 2022, kdy jsme z jedné nestabilní situace plynule přešli do druhé. Po celé toto období se nám na dramaticky se měnícím trhu dařilo navyšovat tržní podíl ve všech obchodních aktivitách, dosáhnout historicky nejvyšší hodnoty ziskovosti a zároveň jsme zcela splnili úkoly v rámci ochraňování zásob SSHR. Za to patří dík především všem našim zaměstnancům za jejich nasazení a zákazníkům za jejich důvěru.

Co je pro takový úspěch klíčové?

Jde o výsledek komplexní a dlouhodobé činnosti vedení společnosti v celé řadě oblastí. Mám radost z velkého pokroku společnosti v oblasti automatizace části provozu společnosti, v řadě běžných procesů využívá společnost výsledky datové analytiky. Efektivní je naše transparentní cenová strategie v oblasti velkoobchodu, kde se nám vhodnou kombinací vyhlašované ceny Čepro a transparentní cenotvorby na kotační bázi daří úspěšně oslovovat zákazníky. V oblasti maloobchodního prodeje jsme v roce 2022 výrazně zvýšili důraz na pružnost v oblasti cenotvorby a v kombinaci s kvalitou produktů se nám podařilo zvýšit tržní podíl.

Maloobchodní ceny jsou asi nejdiskutovanějším oborovým tématem v médiích a na sociálních sítích. Jak se díváte na dosavadní opatření vlády a možnou regulaci marží nebo cen?

Z našich tržních průzkumů vyplývá, že síť čerpacích stanic EuroOil patřila v letošním roce mezi ty levnější. Tvorba marže je dlouhodobě neměnná, vychází z rotterdamské burzy Platt´s, kurzu koruny k americkému dolaru a dalším faktorům a v tomto směru jsme ji ani neměnili. Obecně mohu říct, že jakákoliv regulace či zásah do volného, vysoce konkurenčního trhu není dle mého názoru nutný.

Situaci na trhu motorových paliv nyní zásadně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině a dopad protiruských sankcí. Očekáváte v této souvislosti nedostatek pohonných hmot na trhu?

Celý evropský trh díky své komplexnosti hledá a ještě několik dalších let bude hledat svojí novou strukturální mechaniku. Toto období bude definované prudkými výkyvy cen, vytvářením nových logisticko-obchodních vazeb a v neposlední řadě i strategií EU v oblasti nástupu alternativních paliv v dopravě. Náhrada ruských produktů bude ekonomicky dražší a rychlost změny bude záviset i na dalším vývoji válečného konfliktu, přijímaných sankcích a řadě dalších politicko-obchodních dohod. Naším cílem je jednoznačně udržení stability trhu pohonných hmot. Chceme rozšířit stávající skupinu dodavatelů paliv, aby byla zabezpečena energetická bezpečnost ČR a docházelo k naplňování obchodních cílů společnosti. Jsem přesvědčen, že náhrada ruských produktů je možná, ale potřebujeme čas na nastavení nových logistických tras a zasmluvnění nových zdrojů, a to je cíl, na kterém nejen Čepro, ale i celá řada subjektů v EU intenzivně pracuje. Rok 2023 bude klíčový a věřím, že v jeho průběhu dojde k strukturální změně dodavatelů pro trh EU, a to především v motorové naftě. Mezi ně patří mimo jiné i snižování energetické náročnosti společnosti a udržení sociální stability.

Jak v takové situaci budete definovat úspěch?

Čeká nás velmi rozkolísané období, kde úspěšnost bude záviset na efektivitě nákupu a agresivitě konkurence. Na to budeme připraveni. Počítáme s tím, že v dalších letech, po stabilizaci nákupních i logistických cest a po opětovném nastartování ekonomiky, dojde nejprve k mírnému nárůstu objemů prodeje fosilních paliv a od roku 2025 díky postupnému nástupu alternativních paliv k jejich mírnému poklesu. To je trend, ve kterém chceme hrát velmi aktivní roli a být úspěšní. Dále je nutné dosáhnout snížení energetické náročnosti společnosti, včetně přechodu na obnovitelné zdroje a udržení sociální stability, to bude klíčový předpoklad pro dosažení úspěchu.

To je poměrně optimistický výhled. Z čeho na tak rychlý nástup alternativ usuzujete?

Vidíme to již dnes v oblasti nástupu elektromobility a ve strategii výrobců nákladních vozidel. My alternativní zdroje energie pro Čepro vnímáme ve dvou klíčových rovinách. Jedná se o oblast nasazení alternativní energie v dopravě a oblast energetických úspor společnosti.

Aktuální situace spojená s agresí Ruska na Ukrajině a s ní spojený prudký nárůst cen energií posouvá důležitost energetických úspor na nejvyšší prioritu. Vedle ekonomických důvodů (náklady na energie jsou druhou nejvyšší nákladovou položkou firmy) vnímáme snižování energetické náročnosti především z enviromentálních důvodů.

Nejvyšší spotřeba energie je v oblasti produktovodních čerpadel, takže jsme pozornost zaměřili v první etapě především na jejich efektivitu. Pomocí aditiv optimalizujeme tok hmoty produktovodem, aby byl energeticky výhodnější, a dosahujeme tím úspor v řádu desítek procent.

Pak se samozřejmě věnujeme obnovitelným zdrojům energie. V nedávné době jsme zprovoznili na střechách objektů ve skladech pohonných hmot pět fotovoltaických elektráren (FVE). Jejich celkový instalovaný výkon je 2,002 MWp, přičemž proinvestováno bylo cca 46 mil. Kč. Nyní pracujeme na výstavbě dalších šesti projektů, přičemž celkový instalovaný výkon by tentokrát měl být 13,024 MWp. Očekávaná investice je cca 260 mil. Kč. Zároveň Čepro připravuje instalace malých FVE na čerpacích stanicích, kdy v současnosti již jednu čerpací stanici s malou FVE (9,6 kWp) máme.

Jaký progres pak vidíte u alternativních paliv?

Do roku 2027 předpokládáme, že více než polovina naší sítě EuroOil bude nabízet i některou z alternativních možností k fosilním palivům. Z valné části půjde o elektrodobíjecí stanice, u Nového Města mezi Prahou a Kolínem plánujeme velký HUB dobíjecích stanic. Počítáme i s dalším využitím CNG, popřípadě bioCNG. V nejbližší době začneme ve skladu v Mstěticích testovat vodíkovou plnicí stanici, v našich záměrech je i výstavba výrobny "zeleného" vodíku na skladu  s instalovanou FVE.

U LNG stále počítáte s vlastním terminálem?

Ano, projekt dále pokračuje a výstavba skladovacího terminálu v Hněvicích je v našem střednědobém plánu. V návaznosti na to zvažujeme výstavbu plnicí stanice, ať už vlastními silami, nebo ve spolupráci se strategickým partnerem.

Budou tyto kroky dostatečné pro naplnění zelených cílů EU?

Již dnes vidíme, že jejich naplnění může představovat pro celý obor zvýšené náklady v řádu miliard korun. Zvolení úspěšné strategie bude rozhodovat o samotné existenci každé společnosti. Díky zkušenostem, tradici a rozsáhlé infrastruktuře má Čepro výhodu v tom, že se může věnovat celému spektru fosilních a alternativních paliv a pružně reagovat na vývoj poptávky i legislativní požadavky. My jsme například na jaře rozjeli velmi úspěšný prodej nafty s 15 % HVO v rámci velkoobchodu. Prodej syntetických příměsí v čase poroste a propíše se i do maloobchodu.

Jaké místo si v tomto modelu najdou biopaliva, především jejich vyšší generace?

Přesto, že jsou náklady na výrobu biopaliv vyšší generace stále velmi vysoké, se začaly využívat v naší běžné praxi. Nicméně aktuální tlak na ceny a reakce v podobě uvolnění přimíchávání biopaliv otevírá prostor i pro další možnosti, jak naplnit zákonnou povinnost snižování emisí CO2. Jednou z cest je například nákup certifikátů z alternativních zdrojů, jako je CNG nebo LPG.

Plnění environmentálních cílů se totiž v dopravě odehrává ve dvou kategoriích - snižování CO2, a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Využití OZE je řešeno komplexně a je otázka, zda nová legislativa RED III jej bude exaktně vyžadovat. Pro firmy v dopravě a dodavatele pohonných hmot tedy zůstává zásadní plnění kritéria v oblasti snižování CO2.

Podíváme-li se na strukturu opatření, kterými toto kritérium plníme, najdeme zde vedle uplatňování biosložek také stále efektivnější využívání alternativních paliv, jako jsou CNG, LPG a LNG, a pak nákup certifikátů z úspory těžby pohonných hmot. Věřím v potenciál e-fuels a postupné nasazení vodíku v dopravě. Budoucí mix energie v dopravě bude jistě výrazně širší, než vidíme v současnosti.

V jednom z minulých čísel Petrol magazínu jsme se byli podívat ve skladu v Potěhách, který se měl plně automatizovat. Jak jste daleko v tomto projektu?

Potěhy již kompletně fungují na bezobslužné bázi pod kontrolou centrálního dispečinku v Hněvicích. Nyní dokončujeme přípravu skladu Nové Město na přechod k bezobslužnosti a další dva sklady připravujeme na podobný systém. Automatizace a digitalizace jsou u nás jedním z klíčových procesů pro dosažení další efektivity a pro mne osobně mají velkou prioritu.

Autor: PR, Zdroj: PETROLmagazín číslo 5/2022

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek