Virtuální realita při výcviku emergentních složek v Čepru

ČEPRO VIR.

Velké firmy potřebují školit své zaměstnance, aby dokázali zvládat stále náročnější úkoly při obsluze složitých zařízení a také uměli reagovat na neobvyklé situace, které mohou v provozu nastat. Vedle tradičních postupů (přednášky, instruktážní filmy, praktická cvičení) dnes mnoho firem využívá při školení zaměstnanců také virtuální realitu. Patří mezi ně také státní společnost Čepro, která mimo jiné spravuje unikátní českou síť skladů pohonných hmot.

Užitečné rozšíření školicích metod

Zdeněk Stejskal je ve společnosti Čepro odpovědný za bezpečnost řízení rizik, zdraví zaměstnanců i ochranu životního prostředí a během posledních dvou let se mu podařilo sestavit útvar vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím virtuální reality pomocí prověřeného holandského profesionálního programu XVR Simulation, jehož vyzkoušení v Česku nabízí například firma Ambulance Meditrans.

"Virtuální realitu považujeme za vhodný doplněk vzdělávání zaměstnanců," říká Zdeněk Stejskal a dodává, že u některých druhů školení je velmi těžké stanovit optimální hloubku a úroveň. "Na školeních můžete do zaměstnanců dostat velké množství informací tradičními metodami. Je ale otázka, zda je dokážou vstřebat a zvládnout. Právě virtuální realita je v tomto ohledu velmi dobrou didaktickou pomůckou."

XVR simulation je velmi variabilní software rozšířený prakticky po celém světě. Dokáže simulovat řízení zásahu na taktické, operační i strategické úrovni. Je určený speciálně pro vzdělávání a odbornou přípravu příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních a záchranných sborů a bezpečnostních manažerů napříč odvětvím bezpečnosti práce a provozů. Program využívá virtuální realitu pro pohyb respondentů v centru mimořádné události libovolného rozsahu, jakými jsou například požár, výbuch, dopravní nehoda, živelná pohroma, havárie v průmyslu atd. Proto jej využívají hlavně záchranáři, hasiči nebo speciální jednotky, ale simulovat lze i další činnosti jako například plnění zboží ve skladě, postup proti demonstrantům, zajištění bezpečnosti zdravotníků při obsluze infekčních pacientů apod.

Tvorba speciálních 3D modelů

V rámci školení emergentních jednotek Čepra umožňuje XVR simulovat nejrůznější scénáře, jejichž reálné provedení by bylo příliš náročné na personální i materiální zabezpečení. Jedná se například o události s velkým množstvím zraněných osob nebo o průmyslové havárie. Virtuální realita navíc usnadňuje výcvik rutiny v rozhodovacím procesu, kdy je možné zachovat stejné podmínky. "Zatím jsme se v Čepru rozhodli využívat tuto metodu pro emergentní složky, které školíme na postupy v rámci našich terminálů. To platí zejména pro jednotky hasičů a další klíčové zaměstnance na těchto zařízeních," vysvětluje Zdeněk Stejskal.

V Čepru program XVR používají necelé dva roky. "Vytvořili jsme si speciální mobilní model, který dokážeme v krátkém čase přemisťovat mezi našimi sklady. Ty navíc převádíme do virtuálního prostředí jako 3D modely (pozn. aut.: do konce roku 2021 by měl existovat 3D model u 11 skladů). To znamená, že školený zaměstnanec nemusí jezdit za virtuální realitou, ale ona jezdí za ním. Máme na to dva zaměstnance, kteří se o to starají. Oba jsou odborníci jak na technickou část, tak na správné postupy emergentních složek," říká Zdeněk Stejskal.

Tímto způsobem lze najednou cvičit až tři zaměstnance, kteří se ani nemusí scházet v jedné místnosti. "Každý ze zúčastněných má svůj terminál, spolu komunikují pomocí radiostanic a scénář na obrazovce probíhá z jejich úhlu pohledu. Například operátor vidí řídicí systém a obrazy z kamer, vedoucí krizového štábu se pohybuje přímo v reálném prostředí skladu a také hasič se pohybuje v místech, kde se stala simulovaná havárie. Po skončení akce se pak samozřejmě musí vše vyhodnotit, popřípadě najít prostor ke zlepšení." Jednotlivé scénáře lze navíc různě modifikovat ohledně počasí a dalších vnějších vlivů, úmyslně lze také vytvářet chybové situace a sledovat, jak na ně školený pracovník bude reagovat.

Šetří čas i peníze

Školení pomocí programu XVR šetří finanční prostředky i drahocenný čas zaměstnanců, protože dosud používaná praktická cvičení byla vždy velmi nákladná a náročná na organizaci. Virtuální realita se navíc neustále rozvíjí. Vedle toho se zlepšuje technické vybavení a k dispozici jsou stále výkonnější počítače. "Asi nejnáročnější bylo vytvoření 3D modelů našich skladů, které se dělaly mimo jiné pomocí panoramatických snímků. S takovým základem se však nyní můžeme plně soustředit na vývoj scénářů, které při školení využíváme," říká Zdeněk Stejskal a dodává, že do budoucnosti se plánuje využití virtuální reality například při plnění autocisteren nebo stáčení železničních vozů. "Tyto procesy jsou z hlediska přípravy simulace výrazně jednodušší. Chtěli bychom virtuální realitu využívat například pro všechny řidiče cisteren, kteří k nám jezdí. Nejsou to sice naši zaměstnanci, ale obsluhují naše zařízení. Ostatně požár skladu v Loukově, kde vzplála právě autocisterna zákazníka, ukázal, že v tomto ohledu existovaly ještě určité rezervy."

Na vytváření scénářů pro výcvik pomocí virtuální reality spolupracují v Čepru také s experty ze skupiny VAE Controls Group, která pro státní podnik zajišťuje výstavbu a rekonstrukci skladů, terminálů a produktovodů a vyvíjí řídicí systémy technologií v petrochemii. 

Joystick, nebo brýle?

Na rozdíl od dlouhých přednášek a instruktážních videí tahle forma školení zaměstnance baví. "Zvláště ty mladší. Ona je to v podstatě taková počítačová hra, v programu se člověk ostatně pohybuje pomocí joysticku," říká Zdeněk Stejskal, který už si vyzkoušel i speciální brýle pro virtuální realitu. "Trochu jsem se toho bál, protože ti, co si to přede mnou vyzkoušeli, měli problémy s motorikou a viditelně jim to nedělalo dobře. Ale nová generace brýlí už funguje mnohem lépe."

Autor: Jiří Kaloč, Zdroj: PETROLmagazín číslo 6/2021

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2022/03 Téma číslaReportáž UNITI EXPO 2022 Stuttgart
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek