V hlavní roli koronavirus

Za první pololetí 2020 klesla celková spotřeba pohonných hmot o 9 %. Výraznější pokles byl u automobilových benzinů.  Za hodnocené období klesla jeho spotřeba o 14 %, zatímco nafta pouze o 7 %. Pokles poptávky po pohonných hmotách koresponduje s poklesem HDP (minus 8,7%) a také se skutečností, že v první polovině roku 2020 klesl nákup nových osobních automobilů o 23,6 %, u nákladních automobilů dokonce o 41 %. Výrazný byl také pokles výkonů u veřejné autobusové dopravy.

Hluboký propad v prvním pololetí

Ještě v únoru 2020 byla měsíční spotřeba benzinu o 5 % vyšší než za srovnatelné období února 2019, konkrétně 155 mil. litrů. U nafty byla spotřeba v únoru 451 mil. litrů tj. o 4 % vyšší než v roce 2019. I když se jedná o nejkratší měsíc v roce tak spotřeba benzinu byla vyšší než v březnu a dubnu (139 mil. litrů nebo v dubnu jen 121 mil. litrů).

Od března 2020 se výrazně změnila epidemiologická a následně ekonomická situace v souvislosti šířením pandemie koronaviru. Došlo k výrazném poklesu spotřeby pohonných hmot  od  vyhlášeném nouzovém stavu v březnu, jeho pokračování v dubnu a květnu a s tím související přijatá opatření s negativním dopadem do ekonomiky řady podniků tedy i do výrazného poklesu poptávky a spotřeby pohonných hmot na trhu v ČR.

V březnu došlo po letech mírného oživení poptávky (2017-2019 ) k výraznému poklesu poptávky po automobilových benzínech o 19 %. Průměrná denní spotřeba benzinů v březnu 2020 byla jen 4,5 mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě za rok 2019, která byla 5,6 mil. litrů, klesla v březnu denně o 1,2 mil. litrů. U motorové nafty za březen klesla poptávka o 11 %. Průměrná denní spotřeba nafty v březnu byla jen 14,4 mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě v roce 2019 16,4 mil. litrů se snížila o 2 mil. litrů denně. Za březen 2020 spotřeba benzinu dosáhla 139 mil. litrů (pokles o 19%), spotřeba nafty klesla o 11 % na 446 mil litrů.

V dubnu byl pokles poptávky ještě vyšší. U automobilových benzinů o 33 %. Průměrná denní spotřeba automobilových benzinů v dubnu byla jen 3,9 mil. litrů. U motorové nafty za duben klesla poptávka o 20 %. Průměrná denní spotřeba nafty v dubnu byla také nižší než v březnu a to 13,2 mil. litrů, březen 14,4mil. litrů).

Pokles poptávky pokračoval i v květnu a červnu, ale v menším objemu než v dubnu. U automobilových benzinů dosáhl objem prodej 160 mil. litrů (meziroční pokles o 19 %). U motorové nafty dosáhl objem prodeje 469 mil. litrů (- 9 %). Za červen dosáhla spotřeba autobenzinů objemu 179 mil. litrů (- 7 %), u nafty to bylo 487 mil. litrů (- 4 %).

Souvislost s propadem spotřeby pohonných hmot má i propad celého automobilového trhu. V roce 2019 bylo registrováno za 6 měsíců 150 813 nových osobních vozů (6485 nákladních), v letošním roce to bylo za stejné období jen 114 800 (3804).

Prodej nepalivového zboží

Kvůli nízké poptávce po pohonných hmotách a uzavření restauračních zařízení na ČS docházelo k částečnému omezení prodejní doby nebo i dočasnému uzavírání stanic. Vedle propadu prodeje pohonných hmot se tak výrazně snížily i tržby za zboží a služby z prodejen a uzavřených restaurací. 

Potvrdilo se, vývoj spotřeby se otočil také v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky. Lidé necestovali individuálně a také služební cesty byly výrazně omezeny.  Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti Německu, Rakousku a Slovensku) se zastavil.

I nadále se bez pohonných hmot neobejdeme. I když důraz na alternativní energie v dopravě mediálně upozaďuje klasické pohonné hmoty, stále se jedná o zásadní strategickou komoditu.  Proto je i v dnešní době prioritou potvrzení dostatku zdrojů a plynulé zásobování celého trhu ČR. Nižší ceny pohonných hmot v ČR v průběhu letního období v porovnání s okolními státy (např. SRN, Slovensko a další destinace jako je Itálie, Chorvatsko) a očekávaná vyšší poptávka kvůli turistice mohly být důležitými faktory zvýšení spotřeby pohonných hmot ve 2. pololetí.

Autor: Václav Loula, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/01 Téma číslaEkonomika a provoz malých čerpacích stanic
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek