Zájem veřejnosti o kvalitní nadstandardně aditivovaná paliva roste

"Trend zlepšování kvality a užitných vlastností paliv a rozšiřování prémiových paliv v současnosti má poměrně velkou dynamiku," říká v rozhovoru Jaromír Hynek specialista Čepro, držitel ocenění Osobnost roku PETROLawards 14.

Hynek 3

Potěšilo vás, že jste dostal ocenění osobnost roku?
Samozřejmě, že mě to velice potěšilo. Protože PETROLawards považuji za jedinou soutěž v našem oboru, která se zabývá oceněním počinů v branži a chápu to jako ocenění mého dlouholetého působení v oboru, které se v letošním roce přehouplo do druhé padesátky.

Co byste ve své bohaté profesní kariéře nejvíce upřednostnil?
To je těžká otázka. Když vezmu jednotlivé pracovní etapy, tak těžko říci, že by byla jedna z nich nejlepší. Když jsem začínal jako mladý pracovník ve výzkumu, konkrétně výzkumu olejů v Benzině, tak to byl vývoj nových typů maziv a paliv. Pak jsem působil ve sféře přímo rafinérské,v Paramu jsem zajišťoval výstavbu a uvedení do provozu první destilace moderního typu u nás. Poté jsem na Generálním ředitelství koncernu Chemopetrol pracoval ve sféře výroby v rámci všech podniků tehdejšího koncernu, nejen ropného průmyslu, petrochemie, ale i další chemie. Následně na ministerské úrovni, jiná úroveň řízení, jiná problematika… a teď nakonec pracuji ve sféře distribuce paliv v Čepru, kde působím v odboru jakosti paliv. Každá etapa mě z hlediska praxe a zkušeností vždy něčím obohatila.

Aditivace je v současnosti nezbytností

Jaký trend dalšího vývoje nabere oblast klasických motorových paliv?
V dnešní době prakticky skoro každá významnější firma provozující síť čerpacích stanic už prémiová paliva nabízí, protože to je nezbytnost nejen z pohledu marketingového. Rostou nároky vozidel z hlediska technického, a proto se od tohoto trendu neustoupí. Rozvoj nebude ale tak masový jako po roce 1995, kdy se povýrobní aditivace zaváděla. Moderní paliva ale budou dále modifikována a budou vylepšovány jejich užitné a kvalitativní parametry.

Říkáte, že trendem je nadstandardní aditivace paliv. Nastal paradoxní případ, že jedna společnost zastavila povýrobní aditivaci benzinu 95 a vrátila se zpět k prodeji základního benzinu...
Tato skutečnost mi není známá. Trend zlepšování kvality, užitných vlastností paliv a rozšiřování prémiových paliv má v současnosti poměrně velkou dynamiku. Z pohledu obecného trendu je poněkud neobvyklé, že je snaha toto vrátit zpět. Je otázka, jaké k tomu daný subjekt vedly důvody.

Jaký rozvojový potenciál mají biopaliva?
Z hlediska biopaliv je sortiment pestřejší, roste obsah biosložky, kromě běžného benzinu s 5 % biosložky se zavádí nový druh E10, který nová auta mohou používat. Směsná motorová nafta, což je typicky český výrobek, má dnes mimořádnou šanci se rozšířit, protože v současné době je v poslední fázi přípravy nová evropská norma na naftu B20 a B30. Lze předpokládat, že i výrobci automobilů na tento druh paliva své vozy budou moci homologovat.
Novým  trendem jsou HVO (hydrogenované rostlinné oleje), které se stále více uplatňují v zahraničí a od minulého roku se dokonce objevily jako syntetická nefosilní složka klasického paliva i na trhu v České republice. Lze předpokládat, že s postupem času najdou nové typy biopaliv širší uplatnění, a tím bude zajišťována možnost zvyšování úrovně kvality klasické motorové nafty.

Hynek 2

Čepro lídrem v distribuci biopaliv

Čepro jako první velká společnost zavedla do velkoobchodního prodeje i do prodeje na svých čerpacích stanicích vysokoobjemové biopalivo E85... Jde o následování nějakého dlouhodobějšího trendu?
Čepro je u nás v uplatňování alternativních paliv mezi prvními. Začali jsme s tím už před několika lety, trend byl zřejmý. Uvažovali jsme, jak využít volnou nádrž a volný stojan po zrušeném benzinu 91 Speciál a jedna z možností bylo palivo E85. Nejprve jsme ho na několika čerpacích stanicích testovali. Nasazovali jsme E85 na další čerpací stanice v souladu s rostoucím zájmem zákazníků. Nárůst toho produktu je od samého počátku dynamický.

Jak se díváte na distribuci B100 z pohledu budoucího potenciálu?
Tento druh paliva je velmi perspektivní. Podle mého názoru bude záležet na tom, jak výrobci vozidel budou na jeho spalování homologovat svá vozidla. V dnešní době už řada velkých dopravních společností na toto palivo přešla především z ekonomických důvodů, i když užití ve vozech má určitá specifika. Před půl rokem jsme si dělali průzkum. Například celá řada významných výrobců nákladních vozů a dnes už i některé osobní značky mají modely, které jsou pro toto palivo již vyrobeny. Spotřebitel by měl uvést při objednávání auta, že chce, aby mohl používat palivo B100. Tím se naplňují předpoklady, aby se jeho spotřeba B100 zvyšovala.

Čepro je v segmentu velkých distributorů se svým přístupem k biopalivům výjimkou. Společnosti, které provozují rafinérie, stále vnímají biopaliva jako konkurenční produkty a na svých čerpacích stanicích je nenabízejí. Neztrácí tím do budoucna jejich obchod konkurenceschopnost?
Koncepce struktury prodeje je záležitost každého subjektu. Vždy záleží na jednotlivých specifických okolnostech pro každý subjekt a nelze to jednoduše paušalizovat. Myslím si, že trend je daný základní legislativou, která je daná evropskou směrnicí. Do roku 2020 máme zajistit snížení 6 % skleníkových plynů z titulu spalování paliv v dopravě. Toto je úkol, který stojí před všemi a nenaplní se jenom prostým přídavkem biopaliv do standardního benzinu a motorové nafty. Bude to vyžadovat nejen vyšší obsah přimíchávání, ale i vyšší uplatnění speciálních vysokoobjemových paliv.

Myslíte si, že může rozvoj biopaliv B30, B100 a E85 urychlit poptávka na straně zákazníků?
Lze to automaticky předpokládat. Zákazník je v těchto věcech pozorný a zejména silně vnímá to, že tyto nové typy paliv mají určitou cenovou výhodu. Pokud mám dobré informace, tak v letošním roce byl vládou projednáván nový program podpory biopaliv na dalších 5 let. Bude-li schválen, budou tato paliva zvýhodněna ještě minimálně do roku 2020. S ohledem na dnešní situaci na trhu některé firmy, které byly ze začátku zdrženlivé, svůj postoj k těmto palivům trochu mění.

Zájem zákazníků o kvalitu roste

Jak vnímají zákazníci kvalitu paliv?
Protože ve své činnosti řeším dotazy zákazníků, mohu říci, že roste zájem motoristické veřejnosti dát svému vozidlu něco lepšího, než je stanoveno normou. Zejména majitelé dražších typů vozů nebo těch s výkonově náročnějšími parametry se přesvědčují, že prémiová paliva mohou nejen zlepšit chod motoru a spotřebu, ale i životnost některých dílů. Stoupá počet zákazníků, kteří si kladou otázku, zda se vyplatí palivo, které má lepší vlastnosti. Rozdíly mezi cenou běžných a prémiových paliv nejsou tak významné ve srovnání rozdílu v cenách některých vozidel, kdy jsou některé modely několikanásobně dražší, než je obecný průměr. Pro tyto zákazníky pak vyšší cena prémiového paliva není tak podstatná oproti přínosům plynoucím z jeho nadstandardní kvality a vyšší užitné hodnoty.

Při testu, který jsme dělali s Českou televizí, většina obsluh čerpacích stanic nedokázala zákazníkovi podat informace o výhodách prodávaných prémiových paliv tak, aby byl zákazník motivován si je vyzkoušet nebo dokonce pravidelně používat.
Pokud z toho průzkumu vyšel tento poznatek, tak je to smutné. Svou nezastupitelnou úlohu v prodeji prémiových paliv sehrává samozřejmě marketingové působení na zákazníka. Myslím si, že zákazník má hodně možností se o tom dozvědět. Na webových stránkách firmy se většinou uvádí dostatek informací o těchto palivech. Kolikrát volá zákazník a už je velmi dobře informovaný a jen si chce upřesnit, zda marketingové informace uvedené na internetu chápe dobře. Obsluha, která je v přímém kontaktu se zákazníkem, je velmi důležitá. Pokud nedokáže zákazníka získat, je to veliká škoda.

Co říkáte jako specialista na jakost produktů při pohledu na podezřele nízké ceny u některých čerpacích stanic, kde se tvoří fronty zákazníků?
Je to zajímavé, protože člověk si musí položit otázku, zda cena, za kterou tento subjekt prodává, je nižší než obvykle známá  nákupní cena. Tato otázka by měla být položena především tomu danému subjektu, jestli je tak šikovný, že má jiné zdroje, než běžně známe, a že mu umožňují prodávat za tak výhodnou cenu. Je obecně známo, že je v obchodě málokdo schopen provozovat prodělečnou obchodní činnost. Vždy je potřeba marže na pokrytí nezbytných nákladů. Na to nedokážu odpovědět. Zde je to o kontrolní činnosti ČOI a dalších orgánů, která se v současnosti zdokonaluje a zpřísňuje.


Hynek 1

Ing. Jaromír Hynek - Osobnost roku PETROLawards 14

Jaromír Hynek patří mezi naše významné odborníky v oboru motorových paliv a maziv. Během svého působení ve společnosti Benzina se významně podílel na zavádění aditivovaných paliv. Ve  společnosti Čepro spolupracoval na zavádění nových druhů bezsirných automobilových benzinů a motorové nafty a po odborné stránce zajišťoval přípravu zavedení komerční aditivace motorových paliv.
Vystudoval obor syntetická paliva a ropa na VŠCHT Praha, od r. 1964 pracoval jako vedoucí chemik v laboratoři motorové zkušebny Benzina. V roce 1968 nastoupil do podniku PARAMO Pardubice, kde pracoval nejprve ve výzkumu olejů, později jako technický a výrobní náměstek ředitele. Od roku 1981 působil jako poradce v odboru ropy a plynu Sekretariátu RVHP. Od roku 1986 vykonával funkci vedoucího odboru výroby generálního ředitelství koncernu CHEMOPETROL.  V roce 1991 pracoval v odboru chemie a ropy Federálního ministerstva hospodářství. Roku 1992 se vrátil do Benziny na post vedoucího odboru nákupu a logistiky . V roce 2005 působil ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a od roku 2006 pracuje ve společnosti Čepro,a.s. jako specialista pro jakost v Odboru řízení jakosti. Prakticky od vzniku České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je zapojen do její činnosti, rovněž je zapojen do činnosti pracovních a meziresortních skupin v rámci MPO ČR.

Autor: Tomáš Mikšovský, Zdroj: PETROLmedia

Diskuse

 • Realista, 31. 12. 2014 11:46: Bla bla bla.... rostou leda tak fronty u Tank ONO...
  • Petr, 4. 1. 2015 17:27: :-), je to tak, prý budou ve Vysokové u Náchoda přidávat stojany. Fronty až na silnici:-)
  Reagovat na komentář
 • Obsluha Shell, 31. 12. 2014 14:46: Aditivovat PHM přestala polská Benzina!
   Reagovat na komentář
  • jidan, 31. 12. 2014 14:54: Dobrý den, Při čtení tohoto článku si připadám trochu nostalgicky. V Petrochemii jsem strávil téměř celý svůj život (v oboru kvality, marketingu a obchodu). Tohoto pána jsem zaregistroval krátce a to v době totality. Pak jsem poznal mnoho dalších, zajímavých odborníků a musím konstatovat, že Ti se dnes zřejmě bohužel vytrácí. Situaci v Petrochemii mohu porovnávat, protože jsem zažil socialistickou strukturu a následně i přechod v současný stav. Ten ovšem trochu přestávám chápat. Vím, že podnikat v tomto oboru dnes není vůbec jednoduché. Hodně se propaguji prémiová paliva, která zaručují kvalitu. Dříve třeba v PARAMU vyráběli vysoce kvalitní motorovou naftu, která nemusela mít název prémiová. Všechno je ovšem v lidech. Máme zde hodně distributorů paliv a ti nejvíce dbají na akvizice. Zákazník zase kouká, aby obdržel co nejlepší cenu. Když dojde u paliva k problému kvality, tak zákazník hledá chybu u distributora a opačně. Myslím, že ještě pořád je co zlepšovat u distributorů i zákazníků. Často se mi stává i na značkových stanicích, že při čerpání benzínu je v něm cítit motorová nafta. U dosti odběratelů PHM znám jejich skladovací prostory. Technický stav, způsob provozu většiny není dobrý a oni to neřeší. Pokud nebude odpovídající provozní normy dodržovat distributor a spotřebitel, tak k čemu budou odpovídající a vylepšující se normy výrobků.
   • ToM, 31. 12. 2014 19:48: Paramo bylo dobré než ho "petrochemický odborník" Milan Kuncíř tzv. "zkurvil" a zavřel, aby se zavděčil polským akcionářům, kteří ho za to následně vykopli.
   Reagovat na komentář
  • ToM, 31. 12. 2014 19:46: Nejdříve motorová paliva "zkurvíte" přidáváním biosložek a pak to vše doháníte aditivy a říkáte tomu "prémiová paliva".
    Reagovat na komentář
   Přidat nový komentář

   Petrol Magazín

   Aktuální vydání2023/04 Téma číslaVIF a prémiové benzíny
   Aktuální číslo

   Přihlašte se k odběru novinek