Zájem českých řidičů o nákup vozidla na internetu stoupá. Dieselové agregáty již tolik netáhnou.

Praha, 14. května 2019 - Čtvrtý ročník průzkumu poradenské společnosti EY přináší zajímavá zjištění o nákupních zvyklostech řidičů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.Očekávání řidičů v zemích Visegrádské čtyřky se překvapivě liší. Třetina českých řidičů si dokáže představit nákup automobilu na internetu, nejčastěji by si jej pořídili na webu autorizovaného prodejce, ti polští naopak preferují webové stránky automobilky. Čeští a slovenští řidiči mají o elektromobily zájem kvůli nižším provozním nákladům a menší emisní zátěži, pro Poláky má velký význam také design, prestiž a výkonnost vozu. V Česku by si za službu předplatného umožňujícího střídání vozů byl ochoten připlatit každý sedmý řidič, zatímco v Polsku každý třetí. Maďarští respondenti preferují maximální konfiguraci vozu, slovenští spíše rychlost dodání.

Zájem o dieselové agregáty klesá

Očekávání a preference automobilových zákazníků se mění. Klesá zájem o automobily s dieselovým pohonem. V Česku by si ho pořídilo jen 18 % respondentů (25 % v roce 2018). O alternativní pohony naopak zájem roste, více jsou jim nakloněni muži než ženy. Větší zájem oproti minulému roku mají čeští řidiči také o auta na benzinový pohon (43 % vs. 40 %). V tomto se s českými shodnou také slovenští řidiči (benzinový pohon preferuje 40 %), naopak v Polsku by si vozidlo s tímto typem pohonu pořídilo pouze 28 % respondentů.

Reálný podíl elektromobilů je malý. Auto s tímto pohonem by preferovala pouze 3 % českých respondentů. Zajímavým zjištěním je také fakt, že roste podíl českých řidičů, kteří se o preferovaném typu pohonu ještě nerozhodli (27 % vs. 22 %). 

Obr. 1: Pohon příštího automobilu

Pohon

Zdroj: EY

Návštěvy u prodejců automobilů v průměru klesají

Od roku 2016 neustále klesá průměrný počet návštěv prodejce při nákupu automobilu. Ti, kteří preferují ojetý vůz, navštěvují prodejce méně než zájemci o nové vozidlo (2,2 vs. 2,4 návštěvy). Polští řidiči navštíví prodejce při nákupu automobilu ještě výrazně méněkrát, v průměru se jedná jen o 1,6 návštěvy. Řidiči, kteří prodejce před koupí vozu navštíví alespoň dvakrát, by nejčastěji navštívili více prodejců různých značek.

Nejčastějším cílem pro nákup nového i ojetého vozu je stále klasická autorizovaná prodejna. Ojetý vůz by si čtvrtina respondentů pořídila od rodiny, známého nebo obchodního partnera. "Zájemci o ojetý vůz už tradičně deklarují, že autobazary pro ně nejsou při nákupu primárním zdrojem - přesto přes ně jde více než třetina všech objemů. V tomto ohledu mají nejvíce co dohánět autorizovaní dealeři, kde chce nakupovat každý třetí český řidič, ale ve skutečnosti zde nakoupí jen každý desátý,"říká Zdeněk Dušek, senior manažer oddělení podnikového
poradenství se zaměřením na automobilový průmysl EY v ČR.

Obr. 2: Počet návštěv prodejce

Počet

Zdroj: EY

Nákup vozidel přes internet je stále na vzestupu

Trend nákupu vozidla přes internet stále roste. Zatímco loni by si dokázalo takový způsob nákupu představit jen 29 % českých řidičů, letos už to byla celá třetina. Respondentům by při nákupu online více než v loňském roce chyběla možnost si vůz osobně prohlédnout (53 % vs. 46 %), naopak testovací jízda by jim chyběla výrazně méně (23 % vs. 34 %).

Téměř polovina českých a slovenských zájemců o nový vůz by nejpravděpodobněji nakupovala na webových stránkách autorizovaného prodejce, více než třetina řidičů je vůči online prodejci indiferentní."Respondenti ve Visegrádské čtyřce mají od možností nákupu vozu na internetu vysoká očekávání, která automobilky jen s obtížemi naplňují a tím tak vyklízí pole novým hráčům v odvětví,"uvádíPetr Knap, vedoucí partner pro automobilový sektor v regionu střední a jihovýchodní Evropy ve společnosti EY.

Devět z deseti českých a slovenských řidičů by při nákupu vozu na internetu využilo výpočet ceny, naopak u řidičů v Polsku a Maďarsku by ho využila necelá polovina respondentů. Řidiči projevili zájem také o možnost výkupu ojetého vozu nebo rezervaci testovací jízdy.

Mezi českými respondenty vzrostl zájem o využití konfigurátoru vozu (72 % vs. 66 %), a to i přesto, že potřeba řidičů nakonfigurovat si svůj vůz všeobecně rok od roku klesá. Už více než třetina českých respondentů si přeje dostat nový vůz co nejdříve. Slovenští a polští řidiči rychlost dodání preferují ještě více, naopak Maďarští respondenti stále upřednostňují konfiguraci.

V návaznosti na koupi přes internet by si většina českých a slovenských řidičů chtěla vozidlo zdarma vyzvednout u autorizovaného prodejce, zatímco v Polsku by uvítali dovezení řidičem zdarma jako u nákupu jiného zboží na internetu.

Ke koupi elektromobilu by české řidiče motivovala hlavně dotovaná nákupní cena

I přes intenzivní rozvoj nových technologií a novinek v oblasti vozidel poháněných alternativními pohony zájem o koupi elektromobilu v letošním roce stagnuje, uvažuje o ní 63 % českých respondentů (oproti 64 % v roce 2018). Slovenští řidiči mají zájem ještě o něco vyšší, nad koupí by uvažovaly téměř tři čtvrtiny respondentů. Největší zájem panuje ze strany mužů a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva."Obecně zájem českých a slovenských řidičů o elektromobily souvisí především s nižšími provozními náklady a menší emisní zátěží. Tu v průzkumu zmiňovaly především ženy a řidiči do 29 let. Je zřejmé, že ve všech zemích je poměrně vysoké povědomí a akceptace elektromobilů jako relevantní alternativy spalovacích motorů,"vysvětlujePetr Knap.

Každého druhého respondenta od koupě elektromobilu odrazuje vyšší pořizovací cena. Význam této bariéry oproti loňsku ještě vzrostl (48 % vs. 38 %). Druhým nejvíce odrazujícím faktorem je vzdálenost možného dojezdu na jedno dobití. Respondenty by ke koupi nejvíce motivovalo, kdyby stát dotoval nákupní cenu vozidla a rozšířil sítě dobíjecích stanic.

Každý druhý český řidič by sdílel data o stylu řízení s výrobcem

Ochota připlatit si za služby související s připojením vozu na internet v průměru meziročně nepatrně klesla. Při připojení vozidla na internet by čeští respondenti využili hlavně informace související s dopravní situací a upozornění v případě jejího zhoršení (92 %). Monitoring vozidla za účelem zabezpečení a možnosti vyhledání jeho aktuální polohy by uvítalo 81 % českých řidičů."Zajímavou vymožeností by mohlo být doručení objednaného zboží do kufru vozidla. Tuto službu by využila čtvrtina řidičů z Prahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, o které se začalo mluvit až nedávno, zájem Pražanů je poměrně velký,"říkáZdeněk Dušek.

Polovina českých řidičů by data o svém vozu a stylu jízdy sdílela s výrobcem automobilu za účelem zkvalitnění produktů, slovenští řidiči jsou v tomto ohledu sdílnější, data výrobcům by poskytly dvě třetiny z nich. Polští řidiči jsou na informace skoupí, automobilkám by poskytlo data pouze 18 % respondentů. Více než polovina českých respondentů by byla ochotna poskytnout data za účelem řízení dopravy městem, naopak pouze 31 % by data poskytlo státu za účelem rozhodování o budování dopravní infrastruktury.

Obr. 3: Ochota připlatit si za služby související s připojením na internet

Ochota

Zdroj: EY

Čeští řidiči by nové vozidlo platili z vlastních úspor, nakloněni jsou také střídání vozidel na bázi předplatného

Téměř polovina českých řidičů stále plánuje financovat pořízení svého budoucího vozu z vlastních zdrojů, případně kombinací zdrojů vlastních a cizích. V případě cizích zdrojů by si řidiči nejčastěji vzali úvěr od banky, půjčili si od rodiny či přátel, nebo využili úvěru od leasingové společnosti.

Respondenti jsou též otevřeni nové možnosti financování prostřednictvím předplatného. V tomto ohledu se jeví jako nejochotnější řidiči z Polska (35 %), Slovenska (23 %), jako méně ochotní pak čeští (14 %) a maďarští řidiči (10 %). Připlatit si za tuto službu až 15 % oproti operativnímu leasingu by bylo ochotno 34 % českých řidičů, kteří si dokáží představit nákup vozu prostřednictvím internetu.

Největším benefitem carsharingu je dostupnost automobilu

Vlastnictví auta není pro řidiče nutností. Oblíbili si služby jako carsharing, ať už od zavedené firmy (32 %), nebo od ostatních řidičů (24 %). Největší zájem je stále o zapůjčení vozu v klasické půjčovně. Nejdůležitějším faktorem při výběru poskytovatele půjčení vozidla je obecně cena zapůjčení. Pro respondenty, kteří preferují carsharing, je nicméně nejdůležitější dostupnost vozu. Pro starší respondenty je faktor dostupnosti vozidla důležitější než pro mladší ročníky, kteří bývají ochotnější si vozidlo vyzvednout kdekoli.

Vysoká cena je mezi českými řidiči primárním faktorem souvisejícím se samořízenými vozy (43 %). Pojí se s nimi nicméně také benefity, až 45 % slovenských respondentů si s nimi spojuje pohodlí a naprostá většina polských respondentů efektivní naložení s časem (91 %)."Kontroverznost samořídících aut je nejpatrnější na kritériu bezpečí. Stejný podíl respondentů, kteří si pod autonomními vozy představí vyšší nehodovost, je přesvědčen i o jejich vyšší bezpečnosti,"uvádíPetr Knap.

O průzkumu

Čtvrtý ročník průzkumu mezi českými řidiči provedla společnost EY ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v březnu a dubnu 2019 za účelem zjištění aktuálních trendů při nákupu nových i ojetých vozidel a zjištění názorů zákazníků na některá možná inovační řešení automobilového průmyslu. Do hlavního průzkumu bylo zařazeno 509 respondentů z České republiky, 500 respondentů ze Slovenska, 510 respondentů z Polska a 500 z Maďarska, kde průzkum proběhl závěrem roku 2018. Podmínkami pro zařazení do průzkumu bylo vlastnictví řidičského průkazu, pravidelné užívání automobilu a věk v rozmezí 20-60 let.

Výsledky demonstrují hlavně odlišné názory jednotlivých skupin zájemců nejen napříč národními trhy, ale také v mezinárodním srovnání. Letošní ročník průzkumu se zaměřil na potřeby a preference při nákupu automobilu, způsoby nákupu a financování vozidla, preference motorového agregátu nebo očekávání spojená s autonomními vozy. Sledován byl i pohled na sdílení informací o vozidle a stylu řízení, elektromobily, či carsharing.

TZ EY

Diskuse

 • Petr, 31. 1. 2020 06:28: Já taky auto kupoval přes internet. Bylo to poměrně nedávno. Bylo za dobrou cenu, což pro mě bylo hlavní. Za skvělou cenu se mi povedlo sjednat i povinné ručení. Konkrétně díky tomuto srovnávači: https://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni
   Reagovat na komentář
  • Leoš, 30. 5. 2020 22:58: No, já nakonec své auto také kupoval přes internet. Konkrétně přes jeden inzerát, na který jsem narazil. Auto bylo naštěstí přesně v takovém stavu, v jakém ho prodejce popisoval. Bylo na něj například potřeba koupit nové pneumatiky, protože ty staré už byly v dost špatném stavu. Nové se mi naštěstí podařilo sehnat za docela slušnou cenu z https://www.pneuok.cz/ takže spokojenost.
    Reagovat na komentář
   Přidat nový komentář

   Petrol Magazín

   Aktuální vydání2020/03 Téma číslaNejen na čerpací stanice se vrací život
   Aktuální číslo

   Přihlašte se k odběru novinek

   Reklama

   • Uniti 2021 4
   • CardManager

   PETROLsummit 19

   31. 10. 2019

   Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
   Praha 8

   Přihlásit se

   PETROLawards

   13. ročník

   prestižní profesní
   celooborové soutěže

   Více informací