Výdejní stojany s AdBlue na čerpačkách stále přibývají

AdBlue

Výdejní stojany s AdBlue na čerpačkách stále přibývají

V posledních letech výrazně roste počet čerpacích stanic umožňujících odběr kapaliny AdBlue pro dieselová auta přímo z výdejního stojanu. Na rozdíl od dřívějška je většina z nich již uzpůsobena i pro osobní vozy. Oproti plastovým kanystrům má stojanová technologie nejen finanční, ale i praktické výhody. Navíc stejně jako u benzínu a nafty i zde lze využívat plošné ceny.

S obměnou vozového parku a nákupem moderních dieselových vozů nutně roste poptávka po vodném roztoku močoviny s obchodním názvem AdBlue, bez kterého se moderní dieselové vozy neobejdou. Razantního snížení emisí oxidů dusíku (NOx), které přinesla emisní norma Euro 6 zavedená v září 2014, se totiž dosahuje právě s využitím této kapaliny. Před katalyzátor výfukových plynů je vstřikován vodný roztok syntetické močoviny, díky čemuž vozidlo z výfuku vypouští místo NOx převážně vodní páru a dusík.

AdBlue je tak na českých čerpacích stanicích již standardem. K dostání je v plastových kanystrech, kontinuálně ale roste počet čerpaček, kde lze kapalinu načerpat přímo ze stojanu. Dle aktuálních statistik České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), pod niž patří asi třetina veřejných čerpacích stanic v Česku, je takových čerpaček už 291. To je téměř o čtvrtinu více než před necelým rokem a půl.

Z uvedeného počtu je asi pětina (64) určena pro nákladní vozy. Jinak jsou čerpačky uzpůsobené také pro tankování AdBlue osobními vozidly. Ještě v roce 2019 byla situace naprosto odlišná - z tehdejších 183 čerpaček disponujících výdejním stojanem AdBlue jich umožňovalo načerpat vodný roztok močoviny osobním vozům jen 57.

"Vzhledem k významu kapaliny AdBlue pro snižování emisí NOx u moderního parku dieselových vozidel a vysokému podílu dieselu v tuzemské spotřebě se bude počet tuzemských čerpacích stanic se stojanovou technologii výdeje AdBlue dále rozšiřovat,"očekává Václav Loula, odborný tiskový mluvčí ČAPPO. A dodává, že růstový trend spotřeby této ekologické kapaliny se pohybuje v rozmezí 10 až 15 %.

Například nákupní aliance Axigon, která umožňuje odběr paliv i AdBlue v režimu tzv. plošné ceny, eviduje letos v prvním čtvrtletí více než třetinový nárůst celkového objemu prodané močoviny oproti stejnému období loňského roku."Prodeje čerpaného AdBlue rostly dvojnásobným tempem ve srovnání s AdBlue baleným v plastových kanystrech, a to o 36 % v případě výdejních stojanů oproti 18 % u baleného produktu,"upřesňuje Damir Duraković, generální ředitel Axigonu.

Ceny AdBlue výrazně vzrostly loni po zahájení války na Ukrajině, aktuálně se dle Václava Louly z ČAPPO cena kapaliny AdBlue prodávané stojanovou technologií pohybuje v rozmezí přibližně od 28 do 35 korun za litr."U baleného AdBlue panuje velký cenový rozptyl, je však logicky dražší než kapalina přímo z výdejního stojanu. I proto zájem o balené AdBlue výrazně klesá s tím, jak přibývá stojanová technologie,"vysvětluje Václav Loula s tím, že čerpání ze stojanu má více technických a ekonomických předností před ručním doplňováním, kdy hrozí např. nebezpečí potřísnění, vylití obsahu z obalu.

Podle Damira Durakoviće je průměrná cena za litr AdBlue v prvním kvartálu letošního roku téměř dvojnásobná oproti začátku roku 2021. Výraznějším tempem ale podražilo právě balené AdBlue. "Zatímco cena AdBlue načerpaného z výdejního stojanu je nyní meziročně vyšší asi o 18 %, močovina v plastovém kanystru podražila téměř o třetinu," popisuje Damir Duraković a připomíná další výhodu - plošné ceny: Stejně jako u benzínu nebo nafty lze AdBlue odebírat za jednotnou cenu platnou v dané síti čerpaček, která je dlouhodobě pod průměrem trhu. A v případě plošné ceny byla meziroční změna minimální. "Například plošná cena AdBlue vzrostla pro držitele naší tankovací karty v celé síti čerpaček Shell meziročně o 4 % a stále se tak drží pod 20 Kč/l bez DPH, což dělá i s daní 24,19 Kč/l," doplňuje Damir Duraković.

Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek