Unipetrol loni investoval do životního prostředí rekordní sumu

Náklady skupiny Unipetrol na ochranu životního prostředí dosáhly v minulém roce historicky nejvyšší úrovně 2,26 miliardy korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců plastů v České republice navýšil částku o dvacet procent oproti roku 2018. Výdaje se týkaly především výstavby nových energetických zařízení a rekonstrukce stávajících. Unipetrol se dlouhodobě zasazuje o ochranu a podporu životního prostředí. Průběžně modernizuje výrobu, snižuje objem emisních a odpadních látek a optimalizuje energetickou náročnost. Během posledních pěti let v environmentální oblasti vynaložil na investiční a provozní náklady 7,8 miliardy korun.

Litvínov - Sokoli

"Celkové výdaje na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v roce 2019 úrovně 2,26 miliardy korun a týkaly se zejména investičních akcí, jejichž cílem je primárně zlepšit environmentální výkonnost, dále pak nákladů na provoz zařízení pro ochranu životního prostředí, úhrad poplatků, tvorby rezerv a sanačních prací,"popisuje Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol.

Environmentální provozní náklady meziročně stouply o 12 % na 862 milionů korun a mezi nejdůležitější aktivity patřil provoz zařízení na ochranu ovzduší, čištění odpadních vod, nakládání s odpady nebo monitoring vypouštěných látek. "Výše těchto výdajů zůstává v poslední dekádě stabilní, nicméně s plným vytížením nových zařízení, do kterých jsme v posledních dvou letech investovali, očekáváme růst těchto nákladů,"komentuje hospodaření Adam Jarosz, člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za investiční projekty, řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti.

Unipetrol loni investoval 770 milionů korun zejména do výstavby nové kotelny etylenové jednotky a intenzifikace odsíření teplárny T700 v Litvínově. Zároveň realizoval projekt rekonstrukce a obnovy kanalizačních a slopových systémů v rafinériích v Litvínově a Kralupech, dokončil revitalizaci terminálu paliv v Pardubicích a výstavbu nové kotelny v neratovické Spolaně.

Emise vypouštěných látek do životního prostředí byly v posledních pěti letech stabilizované díky rozsáhlým ekologickým investicím realizovaným v průběhu předcházející dekády. V rámci ochrany ovzduší však meziročně došlo k významnému poklesu hodnot u oxidu siřičitého, a to o 23 %.

Mimo jiné se Unipetrol aktivně zapojuje i do péče o životní prostředí v podobě hnízdění sokolů stěhovavých. Se sdružením ALKA Wildlife spolupracuje na této aktivitě od roku 2011 a doposud se na komínech v Litvínově, Kralupech a Neratovicích vylíhlo dohromady 30 sokolích mláďat. Unipetrol se věnuje i vysazování ryb do Bíliny a Labe. Za jedenáctiletým konáním projektu stojí 8 tun vypuštěných ryb v celkové hodnotě přes 700 tisíc korun. V areálu neratovické Spolany pak chovají včely, kterým se daří v místě bývalé výroby čokolády a sacharinu u Labe.

Autor: TZ Unipetrol, Zdroj: TZ Unipetrol

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/05 Téma číslaUnikátní mycí linka na vojenskou techniku
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek