Unipetrol je nejlepším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Mezi studenty nejžádanější.

Unipetrol se skvěle stará o své zaměstnance. Potvrzuje to první místo v prestižní nezávislé soutěži Zaměstnavatel roku 2019 v Ústeckém kraji v kategorii do 5 000 zaměstnanců, jejíž výsledky byly vyhlášeny v Bitozevsi u Žatce. Stejně jako v loňském roce získal Unipetrol také cenu Nejžádanější zaměstnavatel regionu na základě hlasování středoškolských a vysokoškolských studentů.

Unipetrol - laboratoř 2

"Máme velkou radost, že se nám v oblasti personalistiky a lidských zdrojů daří držet vysokou laťku,"říká Michał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol, a dodává: "Ocenění Zaměstnavatel roku si opravdu vážíme. Je pro nás velkou motivací a závazkem pro další zlepšování podmínek pro naše zaměstnance, zvyšování jejich kvalifikace a vytváření optimálního prostředí pro jejich kariérní růst. Nezapomínáme přitom ani na dlouhodobou podporu českých škol a talentovaných studentů."

Porota soutěže ocenila v případě Unipetrolu prosazování moderních trendů v péči o zaměstnance, od široké palety benefitů až po podporu osobního a profesního rozvoje. Nově přijatí pracovníci absolvují intenzivní tříměsíční adaptační plán, velký důraz je kladen také na výchovu vedoucích zaměstnanců z vlastních řad, důležitým pilířem je i dlouhodobá podpora vzdělávání.

"Udělení titulu Sodexo Zaměstnavatel regionu je díky použité mezinárodní metodice především certifikátem kvality a potvrzením, že ocenění zaměstnavatelé jsou v daném kraji ve většině klíčových ukazatelů výrazně nad místním trhem práce," upřesňuje ředitel Pavel Hulák z pořádajícího Klubu zaměstnavatelů, který doplňuje: "Jedná se zejména o hodnoty v oblasti odměňování, vzdělávání, ale také třeba interní povyšování, nebo možnosti kariérního rozvoje. V neposlední řadě mají v metodice hodnocení zastoupení také ekonomické ukazatele, tedy jakých hospodářských výsledků firma dosahuje."

Letošní 17. ročník soutěže byl součástí Výročních cen Klubu zaměstnavatelů pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, s cílem veřejně vyzdvihnout společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům na celostátní i regionální úrovni. Odborný garant soutěže, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., připravuje podklady a zajišťuje metodiku pro komplexní hodnocení přihlášených firem. Vítězové převzali ocenění během slavnostního vyhlášení pro Ústecký a Liberecký kraj v úterý 28. května 2019 v Golf hotelu v Bitozevsi u Žatce.

Unipetrol zaměstnává více než 4 700 lidí, z toho přes 2 600 v Ústeckém kraji. V minulém roce přijal 287 nových kolegů a kolegyň. Výbornou péči o své zaměstnance dokládá i fakt, že v roce 2018 vyplatil téměř 100 milionů Kč na zaměstnanecké výhody."Mezi jednoznačné priority personální strategie patří v posledních dvou letech profesní rozvoj pracovníků a vytváření prostředí, které napomáhá jak ke spokojenosti, tak k jejich pracovní motivaci. Vzhledem k počtu firem patřících do skupiny Unipetrol a z toho plynoucí zaměstnanecké diverzitě je další prioritou pro náš personální úsek rozvoj sdílených partnerských služeb pro bezchybný servis na všech úrovních skupiny," uzavírá Michał Chmiel.  

Spolu se svými zaměstnanci se Unipetrol aktivně podílí také na zvelebování a ochraně životního prostředí. Výtěžek každoroční zaměstnanecké sbírky Splněná přání, která v letošním roce vynesla 464 tisíc Kč, je předáván neziskovým organizacím v Ústeckém, Středočeském, Pardubickém a Brněnském kraji. V rámci pravidelných dobrovolnických dnů zaměstnanci Unipetrolu v těchto neziskových organizacích pomáhají. Společnost také spolupracuje s řadou středních škol v regionu a přímo ve svém litvínovském závodě umožňuje studium v Univerzitním centru VŠCHT Praha-Unipetrol. Za dva roky fungování rozdělila Nadace Unipetrol stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. A ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií.

Unipetrol - laboratoř

TZ UNIPETROL

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/03 Téma číslaNejen na čerpací stanice se vrací život
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • Uniti 2021 4
  • CardManager

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací