Společnosti MERO ČR se podařilo dosáhnout dohody na rozšíření kapacity ropovodu TAL

Mero_Pantůček

Společnosti MERO ČR se podařilo dosáhnout dohody na rozšíření kapacity ropovodu TAL

Česko díky tomu posílí svoji energetickou bezpečnost a od roku 2025 získá ropnou nezávislost.

Kapacita ropovodu TAL se zvýší o 4 miliony tun ropy ročně. Projekt TAL-PLUS posílí energetickou bezpečnost České republiky a zajistí nezávislost na ruské ropě. K navýšení dojde od začátku roku 2025. Úpravy vyjdou až na 1,6 miliardy korun. Náklady uhradí společnost MERO ČR.

Jde o zásadní úspěch a důležitý krok pro posílení energetické bezpečnosti České republiky a ropné nezávislosti naší země. Smlouva byla se souhlasem všech podílníků TAL podepsána 22. května, za MERO ČR ji podepsal generální ředitel Jaroslav Pantůček a provozně-technický ředitel Zdeněk Dundr.

Dohoda projektu TAL-PLUS počítá s tím, že od roku 2025 dojde k navýšení kapacity a dodávek ropy pro Česko až o 4 miliony tun za rok. Celkově tedy začne ropovod TAL, resp. IKL, dodávat Česku 8 milionů tun ropy ročně, a to plně pokryje ropné potřeby naší země. Díky tomu získá Česko ropnou nezávislost na ruské ropě z ropovodu Družba, který bude možno v budoucnu využít na dodávky jiných druhů rop nebo ho transformovat na přepravu alternativních energetických surovin.

"Od začátku ruské agrese na Ukrajině jsme dokázali plně nahradit dodávky plynu z Ruska a výrazně snížit a stabilizovat ceny elektřiny i pohonných hmot. Tímto zásadním krokem se zbavíme i závislosti na ruské ropě. Projekt TAL-PLUS by měl být dokončen už příští rok, tedy před tím, než začne platit zákaz dovozu ruské ropy, jehož odklad jsme právě z důvodu potřeby navýšení kapacity v ropovodu TAL, vyjednali. Kroky, které v energetice děláme, jsou promyšlené a postupně na sebe navazují," řekl předseda vlády Petr Fiala.

"Dohoda na rozšíření ropovodu TAL je zásadní úspěch, kterému předcházel rok intenzivních a náročných jednání. MERO ČR je v TAL minoritním partnerem, považuji proto za unikátní, že se nám podařilo přesvědčit všechny podílníky a získat jejich podporu pro tento strategický projekt.

MERO ČR prostřednictvím TAL zajistí v dalších měsících a letech technické úpravy a modernizaci částí ropovodu tak, abychom dosáhli rozšíření jeho kapacity. Práce by měly být hotové na začátku roku 2025, díky tomu dojde k navýšení dodávek pro Česko o 4 miliony tun ropy ročně navíc. Ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL budou schopné ročně do Česka dodat až 8 milionů tun ropy, a to plně pokryje potřeby naší země.

Investice do modernizace a úprav TAL, včetně technologických úprav na infrastruktuře MERO, předpokládáme v objemu 1,3 - 1,6 miliardy korun. Všechny náklady bude hradit MERO, pro stát žádné tedy žádné finanční závazky nevznikají.

Rád bych poděkoval za podporu při vyjednáváních o projektu TAL-PLUS české vládě a premiéru Petru Fialovi, protože politická podpora je součástí našeho úspěchu. Mé velké poděkování patří také místopředsedovi představenstva MERO ČR Zdeňku Dundrovi a jeho týmu, který obtížná jednání vedl, a dále kolegům v dceřiné společnosti MERO Germany GmbH. Speciální poděkování též patří společnosti TAL a všem podílníkům.

Projekt TAL-PLUS zásadně posiluje energetickou bezpečnost České republiky a zajišťuje ji nezávislost na ruské ropě. Současně díky této dohodě posiluje MERO ČR svoji pozici na evropském energetickém trhu a stává se zásadně silnějším a strategičtějším partnerem," uvedlJaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Díky zkapacitnění se zvýší objem přepravované ropy ropovodem TAL z 6 400 na 7 500 metrů krychlových za hodinu. Ročně tím Česká republika získá 4 miliony tun ropy navíc a nezávislost na ropovodu Družba, který nyní dodává více než polovinu české spotřeby ropy. Navýšený objem přepravované ropy půjde navíc prioritně do České republiky.

Investice do zkapacitnění ropovodu TAL a dílčí úpravy na ropovodním sytému MERO by měly dosáhnout 1,3 až 1,6 miliardy korun a budou hrazeny společností MERO bez dodatečných dopadů na státní rozpočet. 

V současné době se posuzují nabídky na dodavatele klíčových komponentů, probíhají projektové práce a upřesňování harmonogramů. Navýšení dodávek by mělo začít od začátku roku 2025.

V roce 2021 přiteklo do rafinérií v Česku 7,1 milionů tun ropy, z čehož přes 48 % pocházelo z Ruska. V loňském roce byl podíl ruských dodávek ještě vyšší, a to 56 % z celkových 7,4 milionů tun. Druhou polovinu dodávek zajišťuje ropovod IKL, který navazuje na ropovod TAL. Přes IKL je možné dopravit až 11 milionů tun ropy ročně, ale ropovod TAL je většinu času kapacitně zcela vytížen a nemůže tak pokrýt spotřebu tuzemských rafinerií. Společnost MERO ČR vlastní od roku 2012 pětiprocentní podíl na ropovodu TAL. Dalšími podílníky jsou společnosti OMV, Shell, Rosněft, ENI, C-Blue, Exxon, Connoco a Total.

Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek