Připravuje se revize systému hmotných rezerv

V současné době se finalizuje materiál o aktualizaci stavu zásob ve státních hmotných rezervách. V pondělí 9. prosince 2019 by ho měla projednat Bezpečnostní rada státu a následně vláda.

"Jde o první krok na cestě, která by měla vést k celkové modernizaci a zefektivnění hmotných rezerv," říká  ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:  "Jsem přesvědčen o tom, že například koncept držení základních kovů je překonaný, proto navrhujeme jejich postupný prodej." 

Materiál  obsahuje i stručné teze, jakým směrem by se hmotné rezervy měly do budoucna vyvíjet.  "Oceňuji, jak Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zvládla nedávnou krizovou situaci s kontaminovanou ropou, nicméně si myslím, že je třeba podívat se na jednotlivé položky státních hmotných rezerv optikou, nakolik odpovídají hrozbám 21. století. Mám totiž pocit, že se nad změnami struktury hrozeb nikdo příliš nezamýšlel, jednotlivá ministerstva řešila separátně pouze vlastní úzce resortní zájmy, snažila se své položky navýšit, nikoliv nahradit přežilé položky takovými, které odpovídají 21. století a případným hrozbám. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá ambici zasahovat do potravinových položek, systému povinných nouzových zásob ropy a ropných produktů, ani do pohotovostních zásob a mobilizačních rezerv, které souvisejí s obranou státu,"  pokračuje  ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které zastupuje SSHR ve vládě, bude samozřejmě postup koordinovat s dalšími resorty, pro které se hmotné rezervy ochraňují. Zejména s Ministerstvem zemědělství, které má v gesci potravinovou bezpečnost, a s Ministerstvem obrany.


Autor: TZ MPO, Zdroj: TZ MPO

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/03 Téma číslaČerpací stanice jako oáza na cestách
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek