Prioritní cíl: stabilita českého trhu

Benzin - ilustr.

ČAPPO  k současné situaci na trhu s pohonnými hmotami s naším prioritním cílem udržení plynulého zásobovaní a stability trhu. V dalších pasážích vysvětlujeme důvody cenového růstu a vítám cenové kontroly při kterých naše členské firmy spolupracují při těchto kontrolách  a  jsme připraveni poskytnout i odbornou pomoc  při vyhodnocování kontrol. Další kapitolou tiskové zprávy ČAPPO  je stanovisko Asociace k biosložkám, kde i při zrušení bio povinnosti  zákonem bude   ve vazbě  na plnění  závazného  cíle pro plnění emisí CO2 nutné používat biosložky i nadále jako nejefektivnější  způsob snižování emisí v kapalných palivech.

 

Prioritní cíl: stabilita českého trhu

Každý válečný konflikt vyvolává růst cen a riziko snížení dostupnosti surovin, obzvlášť ropy a ropných produktů. Nevyprovokovaná válka na evropském kontinentu, která je přímo spojena se zdrojem a dodávkami více než 40 % ropy zpracovávané v České republice, samozřejmě vyvolala cenový šok na komoditních burzách a bezprecedentní denní růst kotací ropných produktů.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), sdružující klíčové zpracovatele ropy v regionu a distributory a prodejce pohonných hmot v České republice, ujišťuje, že její členové jsou připraveni plně zabezpečit stabilitu českého trhu s pohonnými hmotami a jejich dostupnost pro veřejnost i podnikatelský sektor.  

Cíle členů ČAPPO pro nejbližší období spočívají v udržení plynulého zásobování trhu pohonnými hmotami, v odpovědném a transparentním podnikání s péčí řádného hospodáře při akceptování všech platných zákonných norem a pravidel včetně plnění dlouhodobých závazků státu o ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti dopravy jako celku.

Pohyb cen v České republice je po celou dobu překotného vývoje srovnatelný s těmi zeměmi v EU, které nepřistoupily k razantnímu omezení hospodářské soutěže nebo k dramatickému snížení daní. I tato opatření však stejně vedla k vyvolání ještě větší poptávky a v konečném důsledku k růstu ohrožení dostupnosti paliv.  

Takový růst ceny jsme ještě nepoznali

Všechny společnosti v regionu nakupují ropu či pohonné hmoty na základě aktuálních průměrů cen na evropských komoditních burzách. Jejich dramatický skokový nárůst, který nemá v moderní historii obdoby, způsobil rychlý růst cen ve velkoobchodu i na čerpacích stanicích. To vyvolalo zvýšenou poptávku po benzínu a zejména naftě. Členské firmy ČAPPO prohlašují, že v tuto chvíli mají vytvořené dostatečné zásoby pro to, aby podobný mimořádný zájem uspokojily a udržely stabilní zásobování trhu a trvale dostupnou mobilitu pro všechny.

Cena pohonné hmoty zahrnuje velkoobchodní cenu paliva, spotřební daň, daň z přidané hodnoty a maloobchodní marži. Podíl daní na celkové ceně je více než 50 % z celkové prodejní ceny. Cena ropy a ropných derivátů na mezinárodních trzích zásadně ovlivňuje, za kolik u nás tankujeme, avšak významný vliv má i vliv zdanění. Spotřební daň u paliv je pevně daná - u benzínu to je 12,84 Kč na 1 litr, u nafty 9,95 Kč na 1 litr. Daň z přidané hodnoty je v základní sazbě 21 % a počítá se z velkoobchodní ceny včetně příslušné spotřební daně. Marže čerpacích stanic není zisk, ale zahrnuje i nutné náklady provozu distribučního systému (např. na dopravu, provoz, energie, mzdové náklady a další).

Kontroly vítáme

ČAPPO vítá, že vláda ČR prozatím nesáhla k nesystémovým opatřením, která by stabilitu trhu a volnou hospodářskou soutěž narušila. Stejně tak vítá a podporuje požadavky státních orgánů na kontrolu prokazování oprávněnosti stanovení prodejních cen u všech prodejců pohonných hmot na denní bázi. Členské firmy jsou připraveny plně a transparentně spolupracovat na kontrolách cenotvorby a sledování hladiny marže a vyjít tak vstříc všem požadavkům, které budou ze strany státu vzneseny. ČAPPO je připravena jako profesní zástupce členských firem na své odborné bázi pomoci ve všech krocích, které budou pro takový monitoring a vyhodnocení nutné.

Biopaliva změní jen zákon

ČAPPO varuje před nepodloženými očekáváními poklesu cen pohonných hmot např. z důvodu případné eliminace použití biosložek. Podle dostupných informací se má týkat pouze motorové nafty a nikoli automobilových benzínů a přimíchávání biosložek je v ČR upraveno stále platným zákonem o ochraně ovzduší, jehož novelizace bude trvat měsíce. I v případě změny v přimíchávání bioložek však budou nadále platit povinnosti ve snižování emisí, závazné pro všechny členské státy EU, přitom užití biosložek je jedním z nejefektivnějších způsobů snížení emisí a bez užití bioložky (navíc jen u části pohonných hmot) neexistuje dostatek jiných způsobů, jak snížení emisí docílit. Očekávat od tohoto opatření okamžité snížení cen na čerpacích stanicích není realistické.

Aktuálně se asociace věnuje vyhodnocení dalších scénářů pro zásobování pohonnými hmotami s ohledem na vývoj na Ukrajině a na jejich dostupnost v této části Evropy.

Autor: ČAPPO - Václav Loula, Jan Mikulec, Zdroj: Tisková zpráva

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek