Přeprava pohonných hmot na čerpací stanici od A do Z

Zásobování pohonnými hmotami je důležitým článkem mezi rafinérií a konečným zákazníkem. Silniční přeprava pohonných hmot, jejich nakládka a vykládka probíhá přesně podle stanovených postupů s cílem maximální bezpečnosti provozu.

Bezpečnost a přeprava 1

Dispečer je manažerem distribuce

Proces zásobování pohonnými hmotami je vysoce sofistikovaný a v případě velkých řetězců čerpacích stanic začíná automatickým přenosem dat o zásobě v nádržích přes internet k dopravci. Software na straně dopravce vyhodnotí potřebu závozu na danou čerpací stanici tak, aby byla čerpací stanice optimálně zásobena, tj. aby vždy měla co prodávat a na druhé straně neměla nadměrné zásoby. Nad softwarem bdí dispečer a svým lidským faktorem optimalizuje dodávky i s ohledem na týdenní pohyb cen pohonných hmot. Dispečer s podporou softwaru zároveň řídí výměnu zboží v nádržích čerpací stanice v období přechodu mezi zimní a letní kvalitou.
Moderní automobilové cisterny zásobující čerpací stanice jsou vybaveny měrnými tyčemi, počítači na kompenzaci množství na 15 °C, elektronickými plombami, GPS a dálkovým přenosem dat k dopravci.

Nakládka cisterny na silničním  terminálu

Cesta pohonných hmot začíná na silničním terminálu, kde řidič podle pokynů dispečera naloží příslušné komory autocisterny  požadovaným produktem. I když technologicky není nutno při změně produktu komoru čistit, protože moderní cisterny mají bezezbytkový systém výdeje, rozhodující většina přeprav probíhá bez změny produktu v dané komoře. Tímto je zaručena předepsaná kvalita produktu i na čerpací stanici, která je v případě velkých řetězců certifikována Pečetí kvality zaručenou akreditovanými laboratořemi společnosti SGS, Česká republika. Proces nakládky je samozřejmě ekologický, probíhá v uzavřeném okruhu, takže výpary pohonných hmot, které do sebe cisterna nasála při předchozí vykládce, jsou opět odevzdány na nakládacím terminálu. Po naložení cisterna změří všechny komory, vytiskne doklad o objemu zboží, který je potvrzen terminálem a odeslán na dispečink dopravce. Řidič je vybaven všemi doklady pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani.

Přeprava a stáčení

V průběhu přepravy je vozidlo monitorováno a to včetně stylu jízdy řidiče, protože pohonné hmoty jsou nebezpečný náklad a v případě nehody kromě nebezpečí požáru hrozí i ohrožení životního prostředí. Z tohoto důvodu řidiči významných dopravců pohonných hmot absolvují speciální programy školení tak, aby bylo riziko nehody minimalizováno.
Po příjezdu na čerpací stanici řidič zabezpečí vozidlo a jde za obsluhou. Společně pak zkontrolují, zda se dovezené zboží bezpečně vejde do nádrží čerpací stanice. Vlastní stáčení probíhá podle schváleného postupu a opět je zcela ekologické, z cisterny vytékají pohonné hmoty a stejný objem par produktu je nasáván zpět do cisterny. Po celou dobu vykládky řidič sleduje její průběh a monitoruje okolí autocisterny proto, aby vyloučil možná bezpečnostní rizika. Na konci dodávky je vytištěn stáčecí lístek se všemi podstatnými údaji. Ten slouží k vyhodnocení uskutečněné dodávky.

Uzávěrka dodávky paliva

Tím celý proces nekončí, u dopravce jsou data z dodávky zpracována, elektronickou cestou přenesena do systému zákazníka, proběhne vyhodnocení všech senzorů a měřidel autocisterny a nakonec probíhá vyhodnocení celé dodávky.

Autor: PR , Zdroj: ČAPPO

Diskuse

 • Petr P. , 24. 11. 2014 18:26: Vzhledem k tomu, že Petrol má být odborný časopis, není mi jasné, proč se zde toto popisuje, když to tak je už mnoho let. Modernější technoloigie ano, ale optimalizace i nakládka se nemění. Takže zcela zbytečné, odborníci to vědí a jiní sem nechodí. Zase jen vata !!!
   Reagovat na komentář
  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2023/05 Téma číslaNeruská ropa
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek