Partnerství VŠCHT Praha a Unipetrolu je plnoleté

Unipetrol je již od roku 2002 strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Zástupci obou stran podepsali smlouvu o spolupráci na další tři roky v celkové hodnotě 3,9 milionu korun. Od začátku spolupráce Unipetrol přispěl na vzdělávací a rozvojové aktivity VŠCHT Praha již téměř 30 milionů Kč.

Uni a všcht 

"Naše vzájemná spolupráce s Unipetrolem právě nabyla plnoletosti, neboť první smlouva byla podepsána v roce 2002. Po mnoha letech se opět vracíme k modelu víceleté smlouvy, což umožní lepší plánování společných aktivit,"upřesňuje Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který dodává: "Konkrétně chceme v příštím akademickém roce posílit především programy technologie potravin a technologie vody, protože je kvůli suchu v Ústeckém kraji po tomto tématu velká poptávka. Také jsou velmi žádaní chemici s rozšířenými znalostmi ekonomie, a tak připravujeme program v angličtině se specializací na řízení chemického průmyslu."

"Myslím, že vrcholem naší dlouholeté spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-Unipetrol, které se nachází přímo v našem výrobním areálu v Litvínově Záluží. Studenti studují přímo v srdci největšího chemického závodu v Česku, a mohou si tak snadno propojit teoretické znalosti s praxí. Studovat mohou jak bakalářské, tak i magisterské obory. Ke studiu využívají také moderní laboratoře výzkumně-vzdělávacího centra UniCRE hned vedle Univerzitního centra. Toto propojení je výhodné i pro naše zaměstnance, kteří si studiem přímo v areálu mohou doplnit potřebné odborné vzdělání," říká Tomáš Herink, člen představenstva Unipetrolu odpovědný za investice, výzkum a vývoj.

Z finančního daru Unipetrolu je každoročně hrazena například organizace středoškolské chemické olympiády nebo výukový program nazvaný Hodina moderní chemie. Speciální tým navštěvuje základní školy a žákům i učitelům ukazuje, jak může vypadat zábavná hodina chemie. Spolupráce zahrnuje i další naučně-vzdělávací projekty, které propagují chemii u široké veřejnosti a u dětí a studentů vzbuzují zájem o ni. Kromě toho jsou také každý rok finančně ohodnoceni autoři nejlepších bakalářských a magisterských prací. Spolupráce VŠCHT Praha a Unipetrolu se zaměřuje také na popularizaci chemie a probuzení zájmu dětí a studentů o chemické obory. "VŠCHT je pro nás mimo jiné i zdrojem budoucích zaměstnanců - vývojářů, výzkumníků a manažerů nové generace,"doplňuje Tomáš Herink

Laboratoř

V loňském roce VŠCHT organizovala nad rámec svých aktivit také 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády, která se konala v Praze a v Bratislavě. Účastnilo se jí 300 středoškolských studentů ze 76 zemí. Unipetrol byl opět u toho v roli hlavního partnera.

TZ Unipetrol

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/03 Téma číslaNejen na čerpací stanice se vrací život
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • Uniti 2021 4
  • CardManager

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací