ORLEN Unipetrol již podesáté obhájil osvědčení o odpovědném podnikání v chemii

Padesáté obhájení

Petrochemická a rafinérská skupina ORLEN Unipetrol obhájila osvědčení v celosvětovém programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care), které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Osvědčení svaz uděluje za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním. Skupina ORLEN Unipetrol ho obhájila již podesáté; nyní platí do roku 2025.

Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců petrochemikálií v České republice se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí: průběžně modernizuje výrobu, snižuje objem emitovaných odpadních látek a optimalizuje energetickou náročnost.

 "Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z priorit našeho podnikání. V roce 1996 jsme se poprvé přihlásili k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care. Opakovaně jsme obhájili své závazky, které vyplývají z plnění programu, a Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) nám propůjčil oprávnění užívat logo programu,"říkáAdam Jarosz, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za investiční projekty, řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti,a dodává:"ORLEN Unipetrol se aktivně zapojuje do péče o životní prostředí. Společně s mateřskou společností chceme do roku 2050 dosáhnout emisní neutrality. Během uplynulých pěti let jsme vynaložili na investiční a provozní náklady v environmentální oblasti již bezmála devět miliard korun."

S uděleným osvědčením je spojeno právo užívat logo Responsible Care. Skupina ORLEN Unipetrol, konkrétně společnosti ORLEN Unipetrol a.s., ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., včetně odštěpných závodů Benzina a PIB a ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o. obhájily v letošním roce oprávnění používat logo Responsible Care na období do října 2025.

O programu Responsible Care

Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě. Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) se k nim přihlásil v roce 1994. Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 84 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace výrobců nátěrových hmot (AVNH). Dne 21. 8. 2014 rozhodlo o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Protřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních asociací a více než 600 globálních firem, přispívá chemický průmysl k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Autor: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Zdroj: TZ

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/05 Téma číslaCo budeme tankovat na čerpacích stanicích za 15 let
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek