Nižší spotřební daň na naftu

Pistole diesel

Poslední den loňského roku vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna kromě jiného stanovuje novou sazbu spotřební daně z motorové nafty ve výši 9,95 Kč na litr.

Vydání tohoto tzv. daňového balíčku bylo do poslední chvíle provázeno nejasnostmi, a i proto byl zákon publikován pouze den předtím, než nabývá účinnosti. I proto bude v ČR docházet postupně k doprodeji starých zásob motorové nafty, ze kterých byla v souladu se zákony ČR již odvedena původní o 1 Kč vyšší spotřební daň.

Podle ekonomických expertů by mělo snížení spotřební daně ekonomice pomoci, i když se na první nezdá, protože se tím samozřejmě sníží celkové příjmy státu. Na ministerstvu financí sice tvrdí, že tato daňová úleva nesouvisí s aktuální krizí způsobenou pandemií koronaviru, ale je více než pravděpodobné, že v časech ekonomické prosperity se tato daň zase zvýší. To však již bude spíše souviset se závazky ČR, které plynou z cílů pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Je také otázkou, jak rychle se snížení spotřební daně projeví v ceně motorové nafty pro koncového zákazníka. Minimálně zpočátku lze očekávat, že prodejci PHM se budou snažit o zvýšení svých marží i kvůli současnému snížení příjmů v rámci omezení prodejů nepalivového zboží a gastra. V delším časovém horizontu by však měla být tato snaha eliminována konkurenčním bojem.

Autor: JK, Zdroj: .

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2022/03 Téma číslaReportáž UNITI EXPO 2022 Stuttgart
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek