Nejvyšší soud odmítl dovolání Pechana i Krejčíře

Vlajka

Nejvyšší soud rozhodl v případu podvodů připravovaných na společnost ČEPRO organizovanou zločineckou skupinou kolem JUDr. Martina Pechana a Ing. Radovana Krejčíře. V případě obou odsouzených odmítl podaná dovolání, čímž potvrdil správnost odsuzujícího rozsudku Městského soudu v Praze.

Trestní spis byl na Nejvyšší soud doručen v prosinci roku 2018 a dovolací řízení probíhalo téměř 2 roky. Ačkoliv Nejvyšší soud ve věci rozhodl již dne 19. srpna 2020, vypracování písemného odůvodnění rozhodnutí trvalo až do prosince roku 2020. Doba trvání dovolacího řízení se pak odrazila na podrobnosti odůvodnění a důsledném vypořádání argumentace odsouzených.

Generální ředitel společnosti ČEPRO,Mgr. Jan Duspěva, k usnesení Nejvyššího soudu uvedl: "Rozhodnutí představuje potvrzení naší argumentace, kterou jsme řadu let uplatňovali. Odmítnutí dovolání vnímám jako další krok směrem ke skončení rozsáhlých soudních řízení, které společnost ČEPRO již 15 let zatěžují."

V této souvislosti je třeba zmínit zejména civilní spor o fiktivní pohledávku ve výši přibližně 2,6 mld. Kč uplatňovanou společností Lancelin, SE. Městský soud v Praze sice rozsudkem ze dne 4. dubna 2019 žalobu v celém rozsahu zamítl, nicméně žalobkyně podala odvolání, o kterém Vrchní soud v Praze dosud nerozhodl. "Věřím, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bude impulsem, aby bylo i toto řízení co nejdříve skončeno ve prospěch společnosti ČEPRO," říká Duspěva.    

S tím souhlasí i advokátJUDr. Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o. která společnost ČEPRO v soudních sporech zastupuje. "Po rozhodnutí Nejvyššího soudu již nemohou panovat jakékoliv pochybnosti o tom, že společnost ČEPRO byla terčem kriminálního ataku. A to tím spíše, že dovolání bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné. Již na základě této skutečnosti je zcela proti smyslu věci, aby byl o totožné fiktivní pohledávce veden civilní spor," komentuje Císař.

K fiktivnosti pohledávky, kterou v současné době vymáhá společnost Lancelin, SE, Nejvyšší soud mj. uvádí: "Fiktivnost pohledávek je tak doložena celou řadou důkazů, které do sebe zapadají, a nedovolují přijmout jiný závěr, než jaký učinily soudy nižších stupňů, že vše bylo předem promyšleno a naplánováno tak, aby se vyvolalo zdání pravosti pohledávek a obvinění se mohli obohatit na úkor českého státu."

Více ke kauzám společnosti ČEPRO na: www.ceproas.cz/o-nas/kauzy.

Autor: TZ Čepro, Zdroj: TZ Čepro

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/01 Téma číslaEkonomika a provoz malých čerpacích stanic
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek