Mattoni 1873 pokračuje ve sjednocování barev PET lahví

Hanácká kyselka, Poděbradka a Dobrá voda, významné značky minerálních vod na českém trhu, se v příštích měsících začnou plnit do PET lahví jedné barvy.Skupina Mattoni 1873 pokračuje na cestě k udržitelnosti podporou ekodesignu lahví svých značek. Cílem je usnadnitrecyklaci a ideálně nastartovat tumnohonásobnou "z lahve do lahve". Kromě nižšího počtu barev PET lahví je zásadní i efektivní sběr, tedy zavedení zálohového systému. Jen tak může dojít k podstatnému snížení vlivu nápojového odvětví na životní prostředí.

Mattoni 1873 usiluje o lokální uzavření koloběhu PET materiálu podle principů cirkulární ekonomiky. Odstranění pestrobarevných PET lahví je prvním krokem k recyklaci použitých PET lahví zpět do nových lahví, a tedy k zásadnímu omezení přílivu nového PETu na trh.

"Nápojový průmysl má skvělou příležitost stát se jako první plně cirkulárním a udržitelným při zachování všech výhod spotřebitelských balení,"říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873."Krokem, který k tomu povede, je kromě sjednocení barev i zavedení plošného zálohového systému, o nějž usilujeme. Získáme tak čistý recyklát potravinářské kvality, ze kterého lze vyrábět nové lahve znovu a znovu."

Portfolio ochucené i přírodní minerální vody Hanácká kyselka je dnes v obchodech k vidění v pěti různých barevných provedení PET lahví. Stáčení do lahví jednotné světle modré barvy již začalo a v průběhu podzimu se budou výrobky dostávat na trh.

Značka Mattoni sjednotila barvu svých PET lahví již v roce 2019.

Koncem letošního roku se k těmto dvěma značkám přidá i Poděbradka a Dobrá voda. Pět barevných variant se tak zredukuje na světle modrou u lahví Dobré vody a zelenou u Poděbradky.

Jak nižší počet používaných barev usnadňuje recyklaci PET lahví?

Použité PET lahve se momentálně třídí na třídicích linkách podle barev a odděleně se odesílají k dalšímu zpracování. Nejhojněji zastoupené barvy PET lahví, které jsou tedy i nejčastěji recyklované, jsou čirá, modrá a zelená. Z pohledu recyklace je proto žádoucí, aby výrobci nápojů používali některou z těchto barev. Krátkodobě to přinese efektivnější zpracování i využití vytříděných lahví, z dlouhodobého pohledu pak usnadní recyklaci zpět do lahví konkrétních barev. Tuto výhodu bychom v plné míře využili, pokud by ČR zavedla zálohový systém na nápojové PET lahve. Proto jde Mattoni 1873 příkladem a snižuje počet používaných barev u svých značek.

Autor: PR Mattoni, Zdroj: PR Mattoni

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/01 Téma číslaEkonomika a provoz malých čerpacích stanic
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek