Léto jen přibrzdilo celkový pokles

Tankování

Pandemie koronaviru dál drtí ekonomiku České republiky. Za tři čtvrtletí klesla celková spotřeba pohonných hmot o šest procent. Výraznější pokles byl u automobilových benzinů, kde za hodnocené období klesla spotřeba o osm procent, nafta si i díky kamionové dopravě pohoršila pouze o pět procent.

Nejvýraznější propad poptávky byl v dubnu, kdy automobilové benziny klesly o 33 % a motorová nafta o 20 % v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Ukončení nouzového stavu, postupné uvolňování restrikcí a pomalé zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k mírnému nárůstu poptávky po benzinech už v letních měsících (červenec-září). Proti stejnému období loňského roku to byl nárůst o 2 %. U nafty se pak zvýšená poptávka projevila až v září a to o 3 %. Pokles poptávky po pohonných hmotách úzce koresponduje i s poklesem HDP o 7-8 procent.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 9 měsíců roku 2020 dosáhl hodnoty 1116 tisíc tun (1,488 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (1215 tisíc tun) je to pokles o 8 %. I když došlo od poloviny ledna k výraznému snížení cen pohonných hmot o více než 6 Kč/l, byl tento cenový pozitivní faktor eliminován nastupující pandemií koronaviru, která výrazně ochromila život v České republice. K omezení došlo prakticky ve všech odvětvích včetně nákladní i osobní dopravy. Potvrdilo se také, že vývoj spotřeby reaguje na pokles výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé necestovali ani v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny.  Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti SRN, Rakousku, Slovensku) se zejména ve 2. čtvrtletí 2020 zastavil. Z důvodů uzavření hranic klesly prodeje pohonných hmot u čerpacích stanic v příhraničních oblastech o více než 60 % a některé musely být dočasně uzavřeny. Po květnovém a zejména červnovém rozvolnění se postupně zvedala i spotřeba pohonných hmot. Ke zvýšení prodejů benzinů došlo zejména v červenci na 196 milionů litrů a v srpnu na 201 milionů litrů, což představuje proti srovnatelným měsícům roku 2019 nárůst o dvě procenta. Vyšší poptávka byla spojena především s domácí individuální turistikou a nízkými cenami pohonných hmot.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 9 měsíců roku 2020 hodnoty 3588 tisíc tun (4,271 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (3759 tisíc tun) klesla meziročně spotřeba o 5 procent. Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Vývoj v poklesu spotřeby nafty byl pak ovlivněn poklesem ekonomiky. Na spotřebu nafty má vliv vývoj ukazatele HDP z 80 %. Spotřeba nafty byla od poloviny března až do června citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích. V individuální dopravě se rovněž projevil nouzový stav a omezený pohyb osob. K určitému zlepšení ve spotřebě pohonných hmot došlo až v průběhu 3. čtvrtletí (červenec-září). Nižší ceny pohonných hmot v ČR ve srovnání s okolními státy (Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie, Chorvatsko) se projevily ve vyšším zájmu o domácí turistiku v období červenec-září. Propady v prodejích nafty o 11 až 20 % v jarních měsících se tak v letních měsících dostaly na úroveň jen 96 % až 98 % roku 2019. Například v září dosáhla měsíční spotřeba nafty na hodnotu 536 milionů litrů (index 103%), zatímco v dubnu to bylo jen 398 mil. litrů (index 80%).

Druhá vlna

Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k druhé vlně a dalšímu omezení pohybu, což samozřejmě negativně ovlivnilo vývoj spotřeby pohonných hmot. Postupné uvolňování restrikcí od konce listopadu by mělo vést k návratu do lepší kondice ekonomik ČR, což doprovodí i zvýšená spotřeba nafty, benzinů i leteckých paliv. Poptávku by měla podporovat i současná nízká cena pohonných hmot, ale vše se nejspíše projeví až v průběhu roku 2021. Za celý rok 2020 lze proto očekávat pokles u benzinů o 7-9 procent a u nafty o 5-7 procent.

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme. Stále se jedná o strategickou komoditu, a proto i v dnešní době je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat český trh a zároveň plnit i stanovené ekologické cíle. Nicméně, strukturu stávajícího vozového parku s převahou spalovacích motorů na benzin i naftu a dosavadní vývoj prodejů nových automobilů s převahou benzinových a naftových verzí je nutné respektovat. To samé platí i pro celý petrolejářský obor, pro který je prioritou vedle bezpečné výroby hlavně produkce kvalitních pohonných hmot se snižující se uhlíkovou stopou. 

Autor: Václav Loula, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/01 Téma číslaEkonomika a provoz malých čerpacích stanic
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek