„Konkurence nás sice trošku trápí, ale zároveň nás posouvá dál.“

Společnost Čepro v posledních dvou letech realizovala hned několik pozoruhodných projektů v oblasti ochraňování hmotných rezerv, velkoobchodu i na trhu čerpacích stanic. O nich a o reakci firmy na současný i budoucí vývoj na trhu pohonných hmot jsme hovořili s generálním ředitelem státem vlastněné společnosti Janem Duspěvou.

Duspěva Jan

Mezinárodní ochraňování strategických zásob

Jak se společnosti Čepro za poslední dva roky dařilo?
Z mého pohledu se naší společnosti dařilo dobře. Poslední dva roky navyšujeme hospodářský výsledek, ve všech našich hlavních obchodních aktivitách jsme zaznamenali úspěch a navýšení tržní pozice, jak ve velkoobchodu, tak v maloobchodu. Také interně Čepro prošlo za ty dva roky velikou změnou, spočívající především v zásadní restrukturalizaci provozního úseku. Zrušili jsme mezičlánek, kdy jednotlivé sklady byly sdružovány do tzv. středisek. Dnes řídí jednotlivé sklady přímo centrála. Velmi mě těší, že došlo k velké emancipaci jednotlivých vedoucích skladů. Nová struktura je pružnější, přinesla nám celkem zajímavé interní úspory a výrazně se zlepšila komunikace napříč firmou, což s sebou nese celou řadu dalších synergií.
Největší radost mám z toho, že se nám podařilo otevřít nové projekty v oblasti ochraňování nouzových zásob, konkrétně se Spolkovou republikou Německo, kde jsme uzavřeli sérii smluv ve věci ochraňování jejich nouzových zásob, ať už ve formě tzv. tiketingu nebo ve formě ochraňování fyzických zásob PHL, včetně možnosti tyto pohonné hmoty nakupovat a prodávat.

Mohl byste blíže osvětlit způsob mezinárodního ochraňování strategických zásob, jak funguje ticketing a jak konkrétně je spolupráce s Německem nastavená?
Mezinárodní smluvní zabezpečení umožňuje, aby část německých nouzových rezerv byla ochraňována v České republice, konkrétně v Čepru. Princip  ticketingu spočívá v tom, že subjekt, který má za povinnost ochraňovat určitý objem pohonných hmot pro německé rezervy, koupí tzv. Ticket - závazek třetí strany, v našem případě tedy Čepra, že za něj bude daný objem zásob ochraňovat. Tímto modelem jsme spolupráci na přelomu roku 2014/2015 zahájili. Druhý model je fyzické ochraňování zásob přímo pro společnost EBV, která v Německu zabezpečuje ochranu nouzových rezerv. Minulý rok se nám podařilo právě tento kontrakt uzavřít a letos budeme naskladňovat první objem zásob.

Podle Národního akčního plánu čisté mobility, který vychází z limitů daných EU, má do roku 2030 spadnout spotřeba fosilních pohonných hmot o 30 procent, a to ve prospěch alternativních pohonných hmot z OZE (obnovitelných zdrojů energie). Navíc již několik let spotřeba pohonných hmot v ČR (zejména u benzinu) klesá.
Ano, známe ty statistiky, v dlouhodobém výhledu s nimi i počítáme. Co se týká směrnice týkající se zmíněných cílů, já bych dnes nechtěl spekulovat, jestli bude nakonec vyžadována a jestli se podaří 30 procent spotřeby nahradit z OZE. Aktuálně jsme ale v roce 2015 svědky meziročního nárůstu spotřeby fosilních motorových paliv. Navíc aktuální legislativa, která zvýšila daňovou zátěž vysokoobjemových biopaliv, v podstatě z trhu vyhnala ty alternativní pohonné hmoty, které v Čechách objemově nejvíc vytlačovaly fosilní paliva. Sledujeme se zájmem rostoucí potenciál CNG, takže uvidíme.

V souvislosti s rozvojem alternativ (CNG a elektromobilita) a politickou situací není jasné, zda se v dlouhodobém horizontu budou vyvíjet obraty pohonných hmot a zda se budou navyšovat nebo snižovat státní hmotné rezervy. Jak je Čepro připraveno na tyto trendy reagovat?
Počítáme s tím. Máme projekt "vícerychlostní Čepro", kdy jsme schopni celkem operativně v řádu měsíců odpojovat naše nádržové kapacity a opačně je zase zapojovat a tím pružně reagovat na potřeby trhu. Pokud by státní hmotné rezervy projevily jakýkoliv zájem o navýšení ochraňovaného množství ve vazbě na aktuální růst spotřeby, je ČEPRO připraveno tyto požadavky naplnit. A opačně, pokud by docházelo k nějakému razantnímu nástupu alternativních paliv či docházelo ke snižování spotřeby, jsme zase připraveni celkem operativně v řádu měsíců odpojovat některé skladovací kapacity a začít na nich generovat úsporu v údržbě, modernizaci a investicích, pokud pro tyto nebude obchodní využití. Současně budeme moci nabídnout technologicky velmi sofistikovaný systém Čepra ostatním zákazníkům. Nebudu skrývat, že s vazbou na německé státní hmotné rezervy se myslí třeba i na to, abychom část kapacit byli schopni obchodně použít i pro další obdobné partnery v EU.

Totální kvalita paliv - certifikovaný velkoobchod Čepro

Čepro se postupně vyprofilovalo ve vedoucí logistickou firmu, ke skladovacím kapacitám jste před několika lety pořídili vlastní silniční dopravu. Byl to krok správným směrem?
Ano. K tomuto rozhodnutí nás vedla snaha o samostatnost v logistice s cílem zvýšit kvalitu automobilové přepravy pohonných hmot. Obecně automobilová doprava v logistickém řetězci pohonných hmot patří mezi nejrizikovější úseky. Z hlediska chybovosti v kvalitě i kvantitě přepravovaných produktů jsou nejrizikovější uzly ty, kde dochází k přechodu hmoty mezi skladovacím systémem a autodopravou a následně autodopravou a čerpací stanicí. Proto jsme se rozhodli zahájit vlastní automobilovou dopravu pohonných hmot. Nakoupili jsme autocisterny, najali řidiče a ten byznys rozjeli.
Původním zaměřením, které i nadále je naprosto klíčové, jsou závozy naší sítě čerpacích stanic EuroOil. Mám velikou radost, že nám opravdu zásadním způsobem spadly takzvané neshody (odchylky v kvalitě pohonných hmot mimo rozsah daný příslušnou normou). Dá se říci, že jsme dosáhli snížení neshod ve srovnání s externí autodopravou o 90 procent. V roce 2012 jsme evidovali 27 neshod, v roce 2014 jednu neshodu.

To je výrazné navýšení kvality. Rozvíjíte službu autodopravy i mimo vaši síť EuroOil k dalším zákazníkům?
Růst kvality byl opravdu zásadní, a proto jsme se rozhodli, že poskytneme unikátní službu i našim velkoobchodním zákazníkům. Minulý rok jsme ve spolupráci s SGS ČR zavedli certifikaci autodopravy, kterou jsme převtělili do projektu "Certifikovaný velkoobchod", který nabízí právě na bázi takto efektivní autodopravy deklarovanou kvalitu pohonných hmot. Pokud do tohoto programu některá čerpací stanice vstoupí, Čepro jí mimo celou řadu technických a technologických výhod a automatizace procesu logistiky nabízí stoprocentní garanci kvality. Čerpací stanice je zároveň zařazena do programu SGS ČR pečeť kvality. Zcela unikátní je pak naše garance, že v případě jakéhokoliv problému - například zjistí-li ČOI neshodu, přebírá Čepro za provozovatele čerpací stanice veškerou zodpovědnost, a to jak při řešení daného problému, tak náklady případné represe.

Pro provozovatele čerpací stanice to na první pohled zní zajímavě, na druhé straně jaké podmínky musí splnit provozovatel čerpací stanice, aby byl zařazen do certifikovaného velkoobchodu Čepra?
Na začátku potencionální spolupráce provedeme audit technologického stavu příslušné čerpací stanice, pokud čerpací stanice splní očekávané standardy a domluvíme se na výhradním zásobování PHL, proběhne certifikace nezávislou autoritou SGS a můžeme zahájit spolupráci. Čepro a. s. začne plnit své smluvní závazky spočívající především v nasazení vlastní autodopravy, která mimo jiné nabízí takové speciality, jako například online videokameru, která nonstop zachycuje proces stáčení, nebo komunikační servis, kdy klient ví, jaký je původ hmoty či z jaké nádrže Čepra daná hmota pochází.

Co z toho platí provozovatel stanice?
Jediné náklady, které hradí provozovatel, je roční poplatek 35 tisíc korun, což v podstatě je zaplacení nezávislého kontrolního systému SGS ČR.

S jakým zájmem se to setkalo a zda se do toho systému nezávislí provozovatelé čerpacích stanic přihlásili?
Zájem nás překvapil, celkem výrazně přesáhl naše očekávání. K dnešnímu dni máme uzavřených 10 smluv. Vzhledem k relativně přísným podmínkám vybavenosti té dané čerpací stanice řídicím systémem, online měřením a dalšími technologickými prvky, jsme očekávali zájem menší a zároveň evidujeme dalších cca deset zájemců, se kterými máme rozpracovanou dohodu a probíhá u nich audit technologie čerpací stanice. Takže jsme spokojeni.

Účastník certifikovaného obchodu prakticky nepřijde do fyzického kontaktu s pohonnými hmotami. Ale pokud bude chtít zavést vlastní povýrobní aditivaci a nabídnout svým zákazníkům prémiová paliva?
Službu nadstandardní aditivace samozřejmě nabízíme, zatím ji provádíme na profesionálních aditivačních technologiích, které jsou součástí výdejních lávek. Zájem o aditivaci postupně narůstá, ale zatím se nám daří uspokojovat jednotlivé klienty.

Pokud bude chtít partner ale aditivovat dodávané pohonné hmoty vlastními aditivy na čerpací stanici při stáčení...
Preferujeme aditivaci při plnění na lávkách v našich skladech, kde je zaručena vyšší přesnost a absolutní mísitelnost. Pokud by zákazník trval na aditivaci přímo při stáčení na čerpací stanici, tak mu samozřejmě vyhovíme.

Vlastní železniční doprava?

Všechny vaše sklady disponují železničním terminálem. Neuvažujete namísto pronájmu železničních cisteren o pořízení vlastní železniční dopravy, podobně jako Unipetrol?
Čepro díky své strategické pozici je samozřejmě primárně postaveno na produktovodní přepravě, ale naše kapacity vleček a možnosti přijímat železniční dodávky, jsou velmi vysoké. V rámci nákupní strategie a zákaznické poptávky zvažujeme i variantu podobně jako v autocisternách rozšíření logistického servisu i v oblasti železniční dopravy. Ale vše bude záležet na poptávce a na naší strategii v oblasti nákupu pohonných hmot.

K čemu by vlastní železniční doprava měla sloužit?
Především by mohla sloužit při nákupu pohonných hmot od rafinérií, které nejsou napojeny na náš produktovodní systém, případně pro uspokojování potřeb našich zákazníků, ať již obchodních společností nebo subjektů spravujících nouzové zásoby. Vlastnictví nějakého parku železničních cisteren zvyšuje strategickou a krizovou hodnotu Čepra, např. pro případ havárie rafinérie apod.

"Optimální" síť čerpacích stanic

Čerpací stanice EuroOil se za poslední roky poměrně nápadně změnily. Neutěšené shopy prošly větší či menší modernizací, jak se vyšší kvalitativní úroveň projevila v prodejích?
Čerpacím stanicím se daří velmi dobře. Odbor čerpacích stanic během posledních dvou let prošel celkem razantní personální obměnou. Přivítali jsme mezi námi nové kolegy s praxí u jiných sítí čerpacích stanic. Jsme rádi, že nejenom lidsky zapadli do kolektivu Čepra, ale že to přineslo i velmi zajímavý růst jak tržního podílu, tak vůbec ekonomické efektivity sítě.

EuroOil na rozdíl od ostatních celoplošných sítí čerpacích stanic zařadil do prodeje v poměrně vysoké míře vysokoobjemová biopaliva E85, B100 a směsnou naftu B30.
V současné době končíme. Naše síť patřila možná mezi sítě s největší nabídkou jak E85, tak směsné motorové nafty, následně i B100. Vzhledem k legislativním změnám ukončujeme projekt vysoce objemových biopaliv. Přecházíme na povýrobně vysoce aditivovaná paliva, kterými budeme postupně biopaliva nahrazovat. A budeme v očekávání, kam se především v roce 2017 a následně bude ubírat legislativa, jestli se nedočkáme toho, že zase ta biopaliva budeme do nabídky vracet.

Vaše síť vycházela vstříc zákazníkům, kteří byli senzitivní na cenu a pozitivně reagovali na nabídku levnějších vysokoobjemových biopaliv. Je ale otázkou, jak se chcete prosadit prémiovými palivy u své zákaznické klientely, která je zvyklá spíš na vstřícnější ceny než vyšší kvalitu?
Já si myslím, že už je historií doba, kdy jsme přitahovali klienta pouze cenou. Naše čerpací stanice by měla být optimální, jak v poměru cena-výkon, tak vzhledem ke geografické pozici. Síť stanic EuroOil je v rámci republiky rozložená rovnoměrně, ale nejsme na těch nejvýhodnějších místech, nejsme výhradně na dálnicích nebo velkých městech, ale naopak jsme především v regionech. My se snažíme v daném regionu držet určitý etalon kvality paliv a služeb, ale to všechno za cenu, která odpovídá konkrétní regionální poloze. Stejně budeme přistupovat i k nabídce povýrobně vysoce aditivovaných motorových paliv a zase se budeme snažit zaujmout tím, že budeme nabízet komplexní servis za konkurenční ceny. Síť prošla pod projektovým názvem "Oživení" takovou malou rekonstrukcí, kdy jsme měnili interiéry čerpacích stanic a s tím i nabídku doplňkového sortimentu. Věříme, že i tím jsme zákazníky připoutali a že nabídkou služeb můžeme směle soupeřit s konkurenčními čerpacími stanicemi, které mají výhodu lepší polohy a vyšší průjezdnosti motorových vozidel.

Nebojíte se částečného odlivu zákazníků ke konkurenčním čerpacím stanicím, které sice kvalitu negarantují, ale nabízí paliva za mnohem výhodnější ceny?
Nebojím se toho. Konkurence nás sice trošku trápí, ale zároveň nás posouvá dál. Já mám velkou radost, že na českém trhu se objevuje celá řada velmi kvalitní konkurence i mezi tzv. neznačkovými nebo menšími provozovateli čerpacích stanic. Je radost dneska přijet na neznačkovou čerpací stanici, která svým servisem možná v některých momentech dokonce předstihuje i velké sítě. Od zdravé konkurence se můžeme mnohému naučit...

Tři roky v čele Čepra

Jste dlouholetým zaměstnancem Čepra a třetím rokem generálním ředitelem. Co vám tříleté řízení strategické firmy přineslo?
Mnoho šedých vlasů... Samozřejmě je to pro mě veliká škola, řídit velkou a tradiční společnost v tak dynamické době. A přineslo mi to pokoru k zaměstnancům. Ještě delší dobu jsem pracoval jako obchodní ředitel Čepra a přece jen ten obchod je "fokusovaný" na výsledek, ale pozice generálního ředitele na vás dolehne svou odpovědností za stovky zaměstnanců a jejich rodiny. Začnete se na ten svět dívat i trošku jinak než přes čísla a hospodářské výsledky.

A co vám funkce generálního ředitele vzala?
Spoustu volného času, možná trochu zdraví, ale to k tomu patří. Nic na světě není zadarmo, ale všechno musí být v určité rovnováze.

A co byste si přál do budoucna?
Přál bych nejen Čepru, ale celému českému trhu s motorovými palivy především rozumnou a stabilní budoucnost a úspěšné vypořádání se s nástupem alternativních paliv bez dramatických ekonomických výkyvů.


Jan Duspěva (41 let)

je absolventem oboru Inženýrská geologie Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1998. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG Geotechnika, následně počínaje rokem 2000 působil ve firmě Benzina, naposled na pozici vedoucího odboru obchodu a marketingu. Od prosince 2004 zastával funkci ředitele pro tuzemský trh ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE v Kralupech nad Vltavou. Od září 2005 až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkci místopředsedy představenstva ve společnosti Čepro, kde zastával funkci obchodního ředitele. Od roku 2013 je generálním ředitelem státem vlastněné společnosti. Jan Duspěva je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří sport a historická literatura faktu.Autor: Tomáš Mikšovský, Zdroj: PETROLmedia

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek