Prémiové benziny versus standard

Prémiové - slovo, které se na nás valí ze všech stran dnes a denně. Pro někoho je to synonymum pro drahé, pro jiného standard. V tomto ohledu záleží na tom, jak velký obnos peněz má dotyčný v peněžence, respektive na kontě. Ale pozor, někdy se i pod slovem prémiový může skrývat produkt, který ve výsledku peníze nakonec ušetří.

Prémivé benzíny 95 5
Pracovník testovacího polygonu v Mostě "tankuje" jeden z neoznačených vzorků do testovací Fabie

Význam nadstandardní aditivace paliv

Prémiové jsou hotely, restaurace i oblečení, potraviny, mobily či hodinky, ale také automobily, které pak také obouvají třeba prémiové pneumatiky a samozřejmě používají i prémiový benzin nebo naftu. Ten si však může dovolit i majitel zcela běžného neprémiového vozidla. Záleží na tom, co od nadstandardně aditivovaného paliva očekává a co palivo může doopravdy splnit. Už můj dědeček říkával: nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci, a právě v tomto kontextu vyznívá prémiové palivo asi nejlépe. Ostatně v období různých podvodů v kvalitě paliv nabývá na významu důvěra v tankované palivo, jeho značku, důvěryhodnost distributora a garanci potřebných užitných parametrů pro spolehlivý provoz. I když se dnes z automobilu stalo spotřební zboží, nikdo jej nechce opotřebovat za krátký čas a naopak snahou je, aby automobil svému majiteli sloužil co možná spolehlivě minimálně po dobu veškerých garancí od jeho výrobce. A právě s tím velmi úzce souvisí význam prémiových paliv.
Tentokrát se TEST PETROL zaměřil na benziny s oktanovým číslem 95, a především ty, které jejich prodejci nazývají různými obchodními značkami a řadí je mezi prémiové. Ve své nabídce je mají značkové řetězce čerpacích stanic, které si zakládají na tom, že právě ten jejich prémiový benzin s pečlivě utajenou modifikací přidaného aditiva svědčí zážehovému motoru nejlépe. Například Benzina, která má u nás nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic, prodává dnes všechna paliva aditivovaná a vedle nich nabízí v síti pump Benzina Plus kolekci výše zmíněných prémiových paliv, která jsou nadstandardně aditivovaná. U této skupiny Benzina, ale i ostatní firmy deklarují nadstandardní kvalitu a účinky.

Prémivé benzíny 95 4
Speciální měřící zařízení firmy VDO v testovací Fabii

Přínosy aditivovaných benzinů

Zákazník, který se rozhoduje o koupi aditivovaného paliva, se může orientovat pouze podle účinků deklarovaných výrobcem, které jsou ale často prezentovány formou reklamní komunikace. Obsluha čerpací stanice přednosti paliva musí znát a navíc musí umět podat kupujícím k prodávaným palivům další technické informace. Pro zákazníka je pak často nejsrozumitelnější, když účinky jsou prezentovány technicky jasně a bez přehánění. Nejčastěji prezentovanou přidanou hodnotou aditivovaných benzinů jejich distributory je výrazná detergentní schopnost paliva, která udržuje čistotu vstřikovačů a čistotu "vstupní brány" paliva a vzduchu do spalovacího prostoru. Tím se totiž stará o dlouhodobě dobrou kondici motoru, důležitá je i mazivostní složka, neboť i nevelká úspora paliva je vítaná. A není od věci, když je obsažen i antioxidant, který je ovšem pro motory na LPG bezpodmínečně nutný. Popřípadě je vhodná i nějaká protikorozní přísada, protože výskyt vody v benzinu nelze nikdy naprosto spolehlivě uhlídat. Prodávané 95oktanové benziny obsahují povinně přimíchaný etanol, který obstarává funkci složky proti zamrzání vody a přimíchávání příslušného aditiva v původním rozsahu již není nutné. Bez biosložky (bioetanolu) jsou obvykle prodávány pouze prémiové benziny s oktanovým číslem více jak 98. Obsluha čerpací stanice má povinnost informovat zákazníky o tom, kolik a jakou biosložku prodávané palivo obsahuje. A pozor na nebezpečné přípravky (zejména v případě individuálně aplikovaných aditiv, např. obsahující železo), které sice dokážou zvyšovat oktanové číslo, ale produkty spálení některých typů způsobují abrazivní opotřebení motoru.

Zákazník může měřit jen spotřebu

Z výše uvedeného mimochodem vyplývá, že porovnávat benziny z hlediska jejich účinku na motor je velice náročné jak z hlediska testovacích pomůcek, tak času. Přesto jsme se alespoň pokusili o určité srovnání a porovnali deset vzorků benzinu oktanového čísla 95 nakoupených u deseti čerpacích stanic na území Prahy z hlediska spotřeby. Test jsme provedli zhruba stejným způsobem, jak by si mohl motorista sám paliva vyzkoušet, ale použili jsme k tomu speciální vozidla, která byla vybavena o řád přesnějším měřičem. Testovaní bylo také objektivnější o to, že neprobíhalo v normálním provozu, ale na uzavřeném okruhu na rozsáhlém zkušebním polygonu Autodromu Most, kde podobně ověřovala spotřebu svých pohonných hmot například i společnost Shell. K orientačnímu testu jsme z portfolia široké nabídky na trhu vybrali vedle prémiových paliv také standardní paliva jak s aditivací, tak bez ní. Protože nadstandardně aditivovaná neboli prémiová paliva jsou jiné kategorie, jejich srovnání s tzv. standardem je z pohledu ceny neobjektivní a tzv. efektivitu v podobě ceny za ujetý kilometr jsme nevyhodnocovali. Rozhodně ani po individuálním přepočtu nelze tyto hodnoty brát jako objektivní ukazatel při hodnocení testovaných vzorků.
Při nákupu vzorků jsme také zjišťovali, jaké povědomí má o aditivaci jejich produktů obsluha navštívených čerpacích stanic. Většinou jsme se dozvěděli to, co jsme potřebovali vědět, jen u čerpací stanice hypermarketu Globus na Černém Mostě v Praze pokladní málem ani nevěděla, že jejich pumpa nabízí prémiové palivo (Slovnaft Drive 95). Zde to ovšem lze omluvit, protože obsluha pouze zajišťuje placení za nakoupené produkty stejně jako pokladní v supermarketu.
Paliva jsme nakonec nechali otestovat v laboratoři, která potvrdila u testovaných vzorků shodu s normou. Nebyly zjištěny žádné kontaminace a v normě byl i obsah biosložky.

Prémivé benzíny 95 1
Zapečetěné vzorky před testováním na mosteckém polygonu

Deset vzorků za jediný den

Je samozřejmě jasné, že na měření spotřeby má vliv mnoho faktorů (kondice motoru, styl jízdy, jízdní režimy, pneumatiky, geometrie, počasí) a také zde má výsledek větší přesnost v případě testování v podstatně delším časovém rozsahu. My jsme však na změření spotřeby měli pouze jeden den. Během něj dva testovací jezdci nakroužili na mosteckém polygonu okolo padesátky okruhů. Trasa byla navržena tak, aby obsahovala kromě dálnice všechny jízdní režimy, které mohou při jízdě nastat. Trochu odlišný jízdní styl obou testovacích jezdců jsme eliminovali tím, že každý z nich odjel s daným vzorkem stejný počet kol. Samozřejmostí pak bylo označení vzorků očíslováním, aby nikdo z účastníků testu nevěděl, jaké palivo se testuje. 
Zjištěné rozdíly mezi jednotlivými palivy v testu bohužel smazávají nejistoty měření jak laboratorních přístrojů, tak měření na polygonu. Krátkodobý test tohoto typu totiž nemůže efektivně postihnout ani působení aditivace. Odchylky mezi jednotlivými palivy jsou natolik malé, že jsou způsobeny výrobními variacemi v rafinérii, které ale koncový distributor nemá šanci ovlivnit. Kdyby se test zopakoval za měsíc, pravděpodobně bychom dospěli k jiným výsledkům.

Obecné závěry

I přes pravděpodobnou náhodnost umístění diskontérů na posledních příčkách jsme se zaměřili na srovnání uvnitř jediné kategorie - základního paliva bez aditiv, kde na rozdíl od paliv aditivovaných a prémiových byl rozptyl široký. Zjištěné rozdíly v naměřených hodnotách spotřeby u neaditivovaných 95oktanových benzinů by v tomto případě bylo možno chápat jako obecný důsledek rozdílné péče o palivo u jednotlivých prodejců. Například Tank ONO se jednoznačně zaměřuje na kvantitu prodaných hmot, zatímco značkoví distributoři aditivovaných paliv i KM Prona se standardním benzinem se orientují na kvalitu prodávaných pohonných hmot, kterou garantují nakupujícím prostřednictvím zařazení svých stanic do programu Pečeť kvality. Zákazníci zde navíc kromě kvality prodávaných produktů nakupují v příjemném a čistém prostředí profesionálně vedené čerpací stanice. I z její celkové kvalitativní úrovně může nakupující usuzovat, že provozovatel stejnou péči věnuje i prodávaným produktům.
Z tohoto pohledu pak při rozhodování, zda tankovat či ne u nádvorní čerpací stanice, je na straně zákazníků nutné sledovat i to, zda slouží také k tankování vlastních vozidel provozovatele, který bude na kvalitu pohonných hmot jistě velmi citlivý. Nicméně lze konstatovat obecně platný fakt, že u nádvorních pump neprověřených distributorů, které jejich provozovatelé zřídili pro veřejný prodej paliva, představuje tankování z pohledu péče o kvalitu paliva pro zákazníky vyšší úroveň rizika už jen proto, že jim monitoring ČOI nevěnuje adekvátní pozornost.

Budoucnost aditivovaných paliv

Výsledek testu v tabulce mimo jiné motoristům ukázal, že účinek aditiv nelze očekávat skokově a už vůbec ne okamžitě po prvním natankování. Zejména čisticí vlastnosti u prémiových paliv se projeví po delší době při pravidelném používání. Například zástupci Shellu tvrdí, že u běžného motoru se čisticí účinek paliv řady V-PowerNitro+ projeví až po cca 90 hodinách běhu motoru a pravidlo dlouhodobosti samozřejmě platí i pro ostatní podobně aditivovaná paliva. Obecně pak platí, že příslušně deklarované vylepšení v důsledku použití aditivovaných paliv je také závislé na péči o produkty po celou dobu distribuce od stáčecí lávky po výdejní pistoli na čerpací stanici. I přesto, že se dotyčný distributor a provozovatel čerpací stanice o své produkty pečlivě starají, pro prodávající je nesmírně náročné přesvědčit o přínosech aditivovaných paliv zákazníky, kteří v mnoha případech koukají především na cenu.
V dnešní době při používání moderních motorů a elektronických vstřikovacích systémů je špičková kvalita paliv nutností. Obchodní politika v aditivaci paliv řady firem ukazuje dlouhodobý trend v reakci na vysoké nároky na fosilní paliva s povinnou biosložkou a rozvoj aditivovaných či prémiových paliv. Fosilní paliva budou dominantní minimálně ještě 15 let, ale jejich kvalitativní parametry při tlaku legislativy životního prostředí doznají určitých změn, na které se bude muset připravit i rafinérský průmysl. Určitě nás čeká další symbiosa s levnějšími alternativními palivy a počet produktů na čerpacích stanicích tak bude stále narůstat.

Prémivé benzíny 95 7
Testovací vozy Škoda Fabia 1.2 HTP se speciálním měřícícm zařízením a upravenou nádrží určené pro přesné měření spotřebovaného benzínu


Přehled nabídky aditivovaných/prémiových paliv na českém trhu

Marketingová komunikace přednosti aditivovaných/prémiových paliv zmíněných firem podle webové komunikace.

Agip SuperTECH 95

"Jedná se o benzin vyvinutý tak, aby od prvního natankování snižoval spotřebu paliva. Jeho další výhody se projeví ještě více při stálém používání dlouhodobým pozitivním účinkem na tření v motoru a na čistotu sacích ventilů. Konečným výsledkem je vyšší účinnost motoru. Hlavními chemickými látkami nového komplexu aditiv jsou vysoce inovativní modifikátor tření spolu s velmi výkonnou čisticí přísadou. Kombinovaný efekt těchto dvou přísad přináší spotřebiteli při dlouhodobějším používání nesporné výhody s ohledem na spotřebu paliva. Modifikátor tření, který se prostřednictvím benzinu dostává do motoru, má okamžité účinky na snížení tření v horní oblasti válců. Trvalé užívání s sebou přináší navíc i další výhody celému motoru, protože obsažená aditiva obohacují motorový olej a jejich čisticí molekuly zajišťují vynikající regulaci usazenin na sacích ventilech."

OMV MaxxMotion 95

"Toto prémiové palivo je řidiči vyhledávané zejména pro svou schopnost výrazného zlepšení výkonu motoru. Další benefit zajišťují aktivní látky, které brání usazování částic v sacím systému, udržují čistotu trysek a tím i lepší spalování a optimální výkon. Řidiči jistě oceňují i další aspekt používání tohoto typu benzinu - výkon motoru se znatelně zlepšuje i díky povrchově aktivním látkám, které snižují tření. Díky tomu ujede vůz na jednu nádrž více kilometrů, než by tomu bylo v případě jiného srovnatelného benzinového paliva." 

Benzina Verva 95

"Při vývoji tohoto 95oktanového benzinu byla vytvořena nová formulace aditivace s použitím nejmodernějších typů mazacích přísad a detergentů, se zajištěním antioxidačních i antikorozních účinků. Splňuje náročné požadavky našich zákazníků na moderní jízdu. Zaslouží se o redukci třecích ztrát a následné zvýšení výkonu motoru, čistí motor, čímž zaručuje přesnou regulaci bohatosti palivové směsi a příznivé složení emisí. Nárůst výkonu motoru díky pravidelnému užívání benzinu se projevuje vyšší maximální rychlostí. Mazací přísady benzinu snižují tření a antikorozní přísady chrání palivový systém. Tím udržují vstřikovače, sací ventily i celý spalovací prostor čistší a zajišťují delší životnost motoru. Čisticí přísady benzinu eliminují kolísavý tah motoru po studeném startu a jeho zahlcení při rychlém sešlápnutí plynového pedálu."

Shell FuelSave 95

"Tento benzin byl našimi experty navržen tak, aby promazával části motoru, kam se běžný motorový olej nedostane. Snižuje tření a motor přenáší do pohonu kol snáz energii. Speciální přísady udržují motor v čistotě, čímž tento benzin pomáhá šetřit od prvního natankování.Přispívá ke snížení ztrát energie motoru, zvyšuje jeho účinnost a pomáhá vám s každým natankováním dojet o něco dále. Dále přispívá k udržení čistých sacích ventilů, předchází vzniku usazenin a zlepšuje účinnost motoru."

Eurooil Optimal 95E

 "Vlivem nového multifunkčního aditivu má tento benzin vylepšené vybrané parametry a užitné vlastnosti. Složení aditivu je přizpůsobeno automobilovým benzinům s obsahem bioetanolu. Čistí a udržuje spalovací prostor, sací ventily, vstřikovací trysky a vnitřek karburátorů (tzv. "clean up" a "keep clean" efekt). Zlepšené mazací účinky zajišťují hladký a pružný chod motoru. Snížené tření přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 4 %. Podporuje snížení škodlivých emisí výfukových plynů, především kysličníků dusíku a nespálených uhlovodíků. Zlepšené antikorozní vlastnosti zvyšují ochranu celého palivového systému. Zvyšuje operabilitu při studeném a teplém startu motoru. Kompenzuje negativní efekty přítomnosti etanolu na některé vlastnosti paliva."

Slovnaft Drive 95

 "Prémiové palivo s unikátními vlastnostmi, které mají pozitivní vliv jak na motor automobilů, tak i na životní prostředí. Při výrobě aditivovaných automobilových benzinů se používají vícefunkční přísady (aditiva) vyrobené pouze pro Skupinu MOL. Díky použití této přísady kvalita a užitkové vlastnosti tohoto benzinu vyhovují jakostním požadavkům dle platné legislativy a zároveň ji tyto požadavky v podstatných parametrech i převyšují. Palivo ošetřené přísadou vyhovuje těm nejpřísnějším aplikačním požadavkům vozidel se zážehovým motorem a zabezpečuje jejich provoz za velmi výhodných ekonomických podmínek. Díky přídavku biosložek, úpravě skladby a komplexní aditivaci paliva je chod zážehového motoru dokonalejší, což znamená nižší spotřebu paliva, vyšší výkon motoru, příznivější skladbu výfukových plynů, nižší poruchovost vozidla i delší životnost motoru."

Gulf Xtream Nat 95

"Tento produkt je výjimečný svou čisticí účinností na vstřikovací jednotky, ventily a spalovací prostor. Při dlouhodobém používání oceníte zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby. Jako přidanou hodnotu produkt ochrání palivový systém automobilu před korozí a odseparuje vodu od paliva v palivové nádrži."


Přehled hlavních aditiv do benzinu a jejich funkce

1. Přísady zvyšující oktanové číslo, což mohou být některé sloučeniny kovů (jelikož se již nesmí používat olovo, jsou to pentakarbonyl železa, karbonyl niklu, ferocen nebo tetraethylcín)

2. Detergenty neboli čistící přísady, které odstraňují úsady v sacím systému motoru. Jsou to amidy mastných kyselin, sloučeniny isobutylenu s anhydridem kyseliny jantarové, deriváty alkylfenolů a jiné dodávané naředěné vhodnými rozpouštědly.

3. Antioxidanty neboli inhibitory oxidace, které zabraňují tvorbě pryskyřic, když je benzin delší dobu vystaven světlu nebo vyšším teplotám. Lze použít např. alkyl-p-fenylendiaminy, alkyl-p-aminofenoly a alkylfenoly, které rozkládají peroxidové radikály.

4. Inhibitory koroze, kterou způsobuje v palivovém potrubí přítomnost vody. Mohou to být např. vyšší alkoholy, mastné kyseliny nebo jejich aminy, které vytvářejí na povrchu kovů tenký hydrofobní ochranný film zabraňující kontaktu s vodou.

5. Deaktivátory kovů, které katalyzují oxidační reakce a tím snižují účinek antioxidantů. Velmi účinné jsou sloučeniny mědi, příkladem přísady tohoto typu je N, N´-disalicyliden-1,2-propandiamin.

6. Mazivostní přísady. Dříve se do benzinu přidával olej v poměru 1:400, nyní se používají mazivostní přísady, které navíc snižují tření. Právě v tomto případě se pravý účinek této přísady může třeba na spotřebě projevit až po ujetí několika tisíc km.

Mezi dalšími látkami jsou ještě aditiva proti "zatloukání" ventilových sedel, přísady proti vymrzání vody z paliva neboli tzv. antiiceing aditiva, či aditiva omezující růst oktanového požadavku. K tomu je pak třeba ještě dodat, že tyto přísady opravdu fungují a jejich účinek je určitě měřitelný, nicméně produktů na trhu je obrovské množství a všechny mají třeba jen trochu odlišné složení, a tak mají pochopitelně i trochu jiné účinky. V tomto případě se to týká jak aditivovaných benzinů, tak přípravků, které slouží k tzv. individuální aditivaci přímo v nádrži vozidla, které si v maloobchodním balení řidiči mohou zpravidla na čerpací stanici zakoupit.


Naměřené hodnoty testu benzinů okt. čísla 95 (Most, 30. září 2014)

Tabulka Premiové 95

Autor: Jiří Kaloč, Zdroj: PETROLmedia

Diskuse

 • BoBl, 10. 11. 2014 14:20: jsem za tento článek rád. Ale co je platnej premiovej benzin, když na maloměstě ho lidi prostě netankují, vesele v tancích na pumpě stárne a je v důsledku uplně na nic. Kdežto na "populární" a často lidma navštěvovaný benzince, kde je výtoč u klasickyho N95 velká, je vše úplně v pohodě. A když běžný auta maj kompes. poměr cca. 9.5 - 11 :1 , nač tam lejt stooktanovky? Pro trochu nějaký tý údajný mazivosti nebo co? Asi tak to vidim .
   Reagovat na komentář
  • jsstanik, 27. 5. 2015 07:51: Moje zkušenost s "prémiovým" benzínem EuroOil Optimal 95E je taková, že auto Seat Toledo 1.8 20V 92kW za studena hůř startovalo, v nízkých otáčkách motor cukal a spotřeba byla větší, než u obyčejného neprémiového benzínu natural 95 od Benziny. Na "Optimální EvropskýOlej" jsem najel zhruba 8 000 km v domnění, že zmíněné neduhy časem vymizí, jak slibují reklamní kecy v letáku, bohužel se tak nestalo. Takže za mě rozhodně prémiový benzín od EuroOil nedoporučuji, to raději čas od času přilít při tankování do standardního benzínu aditiva.
    Reagovat na komentář
   • Zdeněk, 28. 5. 2017 21:39: Nechci tento test nějak zpochybňovat. Nic méně rozdíl mezi jednotlivými vzorky 0,8 l se mě zdá skutečně hodně a ujetá vzdálenost 12 km na porovnání velmi málo. Já přidávám aditiv do benzinu při každém tankování. Někdy natankuji i 100 oktanový benzin. jestli je někdy nějaký rozdíl ve spotřebě, jde tento rozdíl na vrub jízdnímu stylu a povětrnostním vlivům. Měřeno dlouhodobě, stovky, až tisíce kilometrů.
     Reagovat na komentář
    • Zdeněk, 29. 5. 2017 08:24: Ještě nedávno jsem si myslel, že u Tank ONO může tankovat jen blázen. A dnes? Asi jsem ten blázen. Před šesti týdny - Efecta 95, spotřeba 5,8 l/100. Včera Tank ONO 95 + Vif, ta samá trasa, asi 175 km. o 15°C tepleji, tak že s klimatizací. Spotřeba 5,4 l/100 km. Pociťově, - pružnost, zrychlení, hluk, asi tak na stejno. Už jenom těch mýtů o Tank ONO. Např. - Jsou to staré , vojenské zásoby z Německa, Je to šmejd z Polska. míchají benzin s naftou, atd... Můj bratr má s benzinem od Tank ONO najeto na své Hondě Civic 1,8 l 103 KW, 75 000 km. Bez dodatečné aditivace a bez problémů. Ale ať každý tankuje kde má důvěru.
      Reagovat na komentář
     • Stanislav, 17. 3. 2021 16:36: Vždy když jsem natankoval do Renault Espace IV 2.0 100kw ,,prémiový" benzín od Benziny,auto hůře startovalo (první start a bez ohledu na okolní teplotu),svíčky jsem měnil po 25tis km a zap. cívky Ok. A to všechy Renaulty od r.v. 2005 mají (dle manuálu) úpravu na biopaliva.Jinak jízda pocitově bez rozdílu. Je možné,že tyto ,, prémiová" paliva se projeví po vyšších nájezdech a hlavně u přímovstřikových motorú
       Reagovat na komentář
      Přidat nový komentář

      Petrol Magazín

      Aktuální vydání2023/04 Téma číslaVIF a prémiové benzíny
      Aktuální číslo

      Přihlašte se k odběru novinek