Kvalitu paliv Benzina potvrdila ČOI i testy „Pečeť kvality“

Česká obchodní inspekce při loňských kontrolách pohonných hmot nezaznamenala na čerpacích stanicích společnosti Benzina ani jeden závadný vzorek. Inspektoři přitom odebrali v průběhu roku celkem 210 vzorků.

Benzina Plus

Kvalita pohonných paliv prodávaných v síti Benzina potvrzují také výsledky monitoringu "Pečeť kvality", který provádějí technici zkušební laboratoře SGS Czech Republic. Z celkového odebraného počtu 1869 vzorků v síti Benzina vyhovělo v roce 2013 99,9%.
"Inspektoři České obchodní inspekce odebrali v roce 2013 u čerpacích stanic na území České republiky 2495 vzorků motorových paliv, z nichž necelá 3 % nevyhověla požadavkům technických norem. Problémy s kvalitou měla nejčastěji směsná nafta, bionafta a palivo E85," říká Václav Loula, ředitel pro kvalitu Benzina. "U Benziny bylo od ledna do prosince 2013 odebráno celkem 210 vzorů a všechny vyhověly normám," dodává Václav Loula.
Nad rámec kontrol České obchodní inspekce Benzina uzavřela smlouvu se společností SGS Czech Republic, jejíž předmětem je program kontrol pod názvem "Pečeť kvality". V  v roce 2013 bylo techniky laboratoře SGS odebráno 1869 vzorků paliv, z nichž 99,9 % vyhovělo požadovaným parametrům.
Kontrola kvality prodávaných kapalných paliv se v rámci projektu "Pečeť kvality" skládá ze dvou stupňů. Prvním stupněm je deklarace kvality dodávaného zboží na atestech, které dokládají, že je zboží na výstupu od dodavatele bez neshod. Druhým stupněm je hodnocení kvality vzorků odebíraných na čerpacích stanicích, které je především zaměřeno na zjištění, zda nedochází během dopravy a na čerpacích stanicích k nežádoucím kontaminacím. V programu uvedených kontrol se sledují i vybrané nadstandardní vlastnosti u prémiových paliv Verva a další zkoušky s ohledem na požadavky automobilového průmyslu na kvalitu paliv
Systém kontrol v rámci programu Pečeť kvality prokazuje velmi dobrou preventivní schopnost zaznamenat i drobné provozní, sezonní odchylky v kvalitě a umožňuje zajistit i jejich rychlou nápravu.    

Autor: TZ, Zdroj: Benzina

Diskuse

Přidat nový komentář

Petrol Magazín

Aktuální vydání2023/06 Téma číslaBenzín E 10
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek