SČS je i nadále proti 20milionové kauci

Společenství čerpacích stanic se dnes prostřednictvím prohlášení jejího předseda Ivana Indráčka znovu ostře ohradilo proti přijetí novely zákona o pohonných hmotách v poslanecké sněmovně. Zde je v celém znění.

Indraček
Ing. Ivan Indráček

V diskusi předcházející hlasování zaznělo z úst ministra financí několik tvrzení, proti kterým cítíme potřebu se zásadně ohradit. Protože nám není známa existence žádné "Unie malých a středních distributorů", o které pan ministr mluvil a předpokládáme tedy, že měl na mysli naší asociaci, prohlašujeme, že

- se Společenstvím čerpacích stanic, které na trhu zastupuje i zájmy zejména malých a středních distributorů zpracovatelé zákon a - přes naše opakované žádosti - nediskutovali a nehledali odpovídající výši kauce (jak tvrdí ministr Kalousek)
- mezi Společenstvím čerpacích stanic a Ministerstvem financi NIKDY neprobíhala diskuse o tom, zda-li má být kauce 20 nebo 30 a tedy NIKDY ani nemohlo dojít ke shodě na výši 20 milionů Kč (jak tvrdí ministr Kalousek)
- ministr se ve své řeči naopak vůbec nezmínil, že výše kauce byla rozporována i představiteli Hospodářské komory, Agrární komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malého a středního podnikání, Úřadu pro hospodářskou soutěž a vytvářel tak zdání, že pozměňovací návrhy k novele jsou jen výmysly několika poslanců

Cítíme se také dotčeni tvrzením ministra Kuby, že výše 20 milionů byla diskutována se všemi, kteří jsou považováni za poctivé

- protože Společenství čerpacích stanic nebylo mezi firmami, se kterými Ministerstvo průmyslu o výši kauce diskutovalo, musíme z toho vyvodit, že naše společenství je považováno za zástupce nepoctivých distributorů
- takové tvrzení však považujeme za nedůstojné ministra průmyslu
- musíme zdůraznit, že žádný člen naší asociace nebyl nikdy obviněn nebo souzen z daňových podvodů (což se už ale nedá tvrdit o všech asociacích z oboru pohonných hmot)
- naopak, naše asociace byla po dlouhou dobu dokonce jediným subjektem, který přesvědčoval státní správu k přijetí opatření proti daňovým únikům

Ačkoli společenství podporuje a vítá jakékoli snahy státní správy vedoucí k zásadnímu omezení daňových úniků, považujeme právě schválený text novely zákona o pohonných hmotách (právě díky 20 milionovým kaucím) za ohrožení hospodářské soutěže, za cílenou likvidaci malých a středních distributorů a s tímto přesvědčením se budeme snažit ovlivňovat další legislativní proces

SČS

Diskuse

 • Ruda, 16. 5. 2013 09:28: Tohle sdružení už nikdo nebere vážně...
  • Vojta, 16. 5. 2013 11:04: Proto, že se to nehodí tak ho NĚKDO nebere vážně a říká se, že nikdo. Ať žije globalizace a nástup monopolů!
  Reagovat na komentář
 • Jarek, 16. 5. 2013 13:42: Na příkladu Ecoll Investu je jasně patrné, k čemu mají kauce sloužit, jistě ne k zavření kohoutku, kterým přitéká "levné" zboží do republiky
  • Vojta, 16. 5. 2013 20:00: Kalousek s Kubou chtějí mít příliv peněz z nezdaňeného zboží pod svou kontrolou.
  Reagovat na komentář
 • Pavel Semerád, 16. 5. 2013 21:07: V daném vyjádření má ing. Indráček naprostoup pravdu. Ministr Kalousek si plete ,,pojmy s dojmy,, a je smutné, že mnohdy ani sám neví co říká. Pokud by věděl, tak by nemohl tato slova vůbec vyslovit. Pokud jde o ministra Kubu, není to tak dávno, kdy v TV vysílání řekl, že kauce, pokud bude, tak mezi 8-12 miliony. Zřejmě ztrácí paměť, nebo?? je to tak, že pokud Kalousek něco vysloví, ,,silná ODS ,, v čele s předsedou vlády Nečasem, který mimochodem taky byl proti kauci ve výši 20 milionů, se rychle podřídí... jak píše Vojta - jde o peníze. Je velice smutné, že tito lidé, kteří nemají paměť, přehlížejí všechny okolo... A pokud jde o konstatování Ivana Indráčka, v pasáži (,,což se nedá tvrdit o všech,, ), stačí si zadat do vyhledávače firmy, které prosazují kauce a po té se např. na celní správě na tyto dotázat - ale celní správa se bude schovávat za mlčenlivost. Takže se lže jako když tiskne a ministři mluví tak, jak se jim to zrovna hodí, jen aby o svá místa nepřišli. A pokud se podíváte na jejich minulost, pokud kdo z nich podnikal, a jak skončil, je Vám jasné, proč jsou v politice - v poctivém podnikání by se neuživili.
   Reagovat na komentář
  • Miloš Malý, 17. 5. 2013 08:33: Problémem je totiž skutečnost, že někteří vlastnící čerpacích stanic jsou současně i distributory pohonných hmot, tedy si zaváží nejen "své" čerpací stanice pohonnými hmotymi jako distributoři. Jsem přesvědčen, že změna živnostenského zákona v podnikání (vzdělání a praxe v oboru ... aj.) s pohonnými hmotami spolu s tolik diskutovanou kaucí, která ať se to někomu líbí nebo ne, zmírní daňové podvody v oblasti velkoobchodu s pohonnými hmotami a současně nikoliv úplně, ale dosti významně narovná konkurenceschopnost poctivých obchodníků s pohonnými hmotami. Kdyby bylo na mě, pro obchod s pohonnými mhotami bych byl klidně tuto kauci vedl až nad 50 milionů, a to opravdu z důvodů pročištění velkoobchodu s pohonnými hmotami (netýká se čerpacích stanic ... bohužel kromě výše uvedeného souběžného vlastního závozu poh. hmot.). Ono je těžké, když řádný obchodník s pohonnými hmotami nemůže v žádněm případě konkurovat nepoctivému tzv. "obchodníkovi s poh. hmot.", který se náhle objeví, a který zaveze čerpací stanice např. motorovou naftou, která je kvalitní, jakostní, ale jejíž obchod prošel přes např. 60 firem - s cílem nezaplacení daně ... Takže poctiví velkoobchodníci s poh. hmot, jelikož nemohou cenou konkurovat krachují ... Máslo na hlavě ? Jistě "stá" - celní správa atd. .. Ale ? Tak například čerpací stanice, která přijme pohonné hmoty pod cenu (ovšemže kvalitních a jakostních - o tom to není - to jsou zase jiné případy) od "pofidérních" neznámých obchodníků a to bez mrknutí oka a zcela v pohodě ... majitel - vlastník čerpací stanice vydělá ... a to přece v konečném důsledku některým jde ... vydělat rychle, hbytě, a na ostatním nezáleží. Takže pro mě 20 mil. kauce - ano, změna žinostenského zákona - ano.
   • Petr, 17. 5. 2013 12:47: Bohužel, nemáte pravdu. Nevím, jaká je profese, kterou vykonáváte, ja bych si tipnul na úředníka. Jenže nejen já, ale i všichni ostatní poctiví z oboru PHM dobře vědí, kde je ty chyba. Stát ovšem nechce potrestat "Dobré ceny", jde mu , jak jinak, hlavně o systém. Tedy potrestání všech. Navrhovaná kauce není ničím jiným, než trestem.Možná totiž nevíte, kolik činí běžná marže na velkoobchodním prodeji pohonných hmot. Mám ny mysli nákup v tuzemsku, buď ve skladu Čepro a.s., nebo na rafinerii v Kralupech, nebo Litvínově. Postup je následující : Velkoobchodník pošle cisternu na nakládku a prodávajícímu peníze na odpovídající množství nafty, nebo benzínu. Cisterna naloží,( zboží při fyzické teplotě, přepočet na 15 se platí) odveze zboží k zákazníkovi a stočí požadované množství. Počítač na cisterně určí množství přepočtené na povinných 15 stupňů a toto množství je vystavena faktura se splatností , max. 14 dnů. Může se stát, že nějaké množství při stáčení chybí, toto jde za dodavatelem, zákazník vždy platí stočené litry po přepočtu na 15 stupňů. A teď to podstatné. Většina firem si za dopravu účtuje paušál za každý litr, který je naložený, tedy při dodávce se tento paušál přičte k cenně. Většina nabídkových cen je již uvedena vč. dopravy, zpravidla to je 25 haléřů na litr. Rozdíl, mezi nákupem a prodejem se většnou pohybuje v kategorii kolem 10 haléřů na litr , bez DPH. Podotýkám, že velká cisterna nakládá většinou 30000 litrů. Když to spočítám, tak zisk by měl dělat 30000*0,10 =3000 Kč , bez DPH. Jenže hodnota zboží ( beru naftu, běžnou cnu z Čepra ) je při nakládce cca 810 000, bez DPH. Tedy mi vyjde, že zisk je 0,37%. A to jen v řípadě, že zákazník zaplatí včas. Jenže ze zisku je třeba zaplatit provoz kanceláře , plat obchodníka a dispečera. Tedy každý si dokáže představit, kolik cisteren by bylo třeba prodat jen na to, aby se zaplatila nesmyslná kauce ve výši 20 milionů korun. Bylo by to asi 6666,6 cisterny a to by firma nesměla zaplatit ani korunu nikde jinde. Tedy je jasně vidět, že pravým účelem kauce je likvidace soukromých distributorů a nahnání odběratelů pod křídla velkých firem, které už nyní posilují svá obchodní odd. Tedy, pokud to ani teď nechápete, raději nic dalšího nepište, třeba vás zaměstnají "dovedové", co už na kauci dávno vydělali na prodeji dovozových hmot, z nichž stát neviděl nic.
   • Miloš malý, 17. 5. 2013 14:51: Vašemu vysvětlení samozřejmě rozumím. A taky si myslím, že zavedením nové svazující legislativy opravdu dojde k redukci obchodníků s pohonnými hmotami. Jen píši svůj názor. Pohonná hmota je pro obchod citlivá, nebezpečná (z hlediska manipulace a povahy vlastností / a to včetně životu nebezpečná/), a z finančního hlediska velmi ceněná komodita, jak jistě Víte, s velkým finančním přínosem pro stát. Tato komodita je srovnatelná - napadá mě - snad jen s výrobky zbrojního průmyslu, který je pod "státním mikroskopem". Jen se divím, proč v ČR existuje - uvádí se - hodně přes tisíc distributorů s pohonnými hmotami ?? Sám jsem dosti let pracoval v oblasti pohonných hmot a to i ve velkoobchodu ... Jinak pro vysvětlení: u "dovedů" nechci být zaměstnán a můžu Vás mimochodem ujistit, že svůj názor i přes Vaše upozornění napíšu, kdy se mně zlíbí.
   • Radim, 17. 5. 2013 18:03: Pane Miloši malý. Z Vaší reakce je zřejmé,že jste nic z toho co Vám autor předchozího odstavce chtěl říci nepochopil a pochybuji,že jste s distribucí PHM přišel do styku. Vaše argumenty by se dobře vyjímaly na tiskovce pánů Urbana,Kalouska a Kuby.... Podstatou je přece to, že stát tu není od toho ,aby určoval kdo bude podnikat, ale aby ti co podnikají ,tak činily podle zákonů a pravidel. Protože náš stát toho není schopen ,tak vymýšlí opatření ala kauce 20mil,ručení za dodavatele... Navíc se tváří, že když je průšvih, tak je přece normální, že to nejvíc odskáčou ti ,co se můžou nejméně bránit .Že se s tím svezou zájmy velkých firem je evidentní. O podvodech s PHM se ví min 5 let. Kalousek je min. financí 6let. Najednou se probudil a je z něj velký bojovník.... Podvody s DPH se dějí všude, emisní povolenky,alkohol,auta ,elektronika,... Za chvíli bude mít kauci i řezník...
   • Miloš Malý, 17. 5. 2013 20:10: Pane Radime, nehájím úporně stát, rozumím tomu, že bez podnikatelů "není státní rozpočet" a u pohonných hmot je to opravdu markantní suma. Chci Vám rozumnět a rozumím číslům které předkládá Váš kolega pan Petr. Stát opravdu nemá určovat, kdo má podnikat, ale na druhé straně musí bohužel reagovat na něco co není v pořádků a co se rozmohlo v České republice v oblasti obchodování s pohonnými hmotami (viz. můj příspěvek). Za této situace prostě stát musí reagovat a podvodným jednáním alespoň částečně zamezit, a proto navrhuje nikoliv podle Vás diktát podnikatelům, ale tvrdší pravidla v obchodu s pohonnými hmotami, tak tomu rozumím já (a to i bez Kalouska). Souhlasím s Vámi, že v současné době asi stát má rezervy v tom, aby obchody s poh. hmotami "probíhaly podle legislativy". K té bohužel přibudou uvedená přísnější pravidla, s kterými souhlasím ...
   • Radim, 17. 5. 2013 21:52: Spor není o tom jestli stát reagovat musí. Reagovat měl už dávno. Spor je o tom,jak má reagovat. Existují i jiná řešení než to ,které je proti všem logickým argumentům tvrdě prosazováno a stále omíláno jako jediné správné. Stačí se podívat po Evropě, kde již existují vyzkoušená řešení, která fungují... Tahle ,řešení však mají z hlediska předkladatelů jednu vadu a to je, že nečistí trh od konkurence!!!!NIKDE nejsou plošné kauce ve výši 20mil!!!!! Budeme první v Evropě.Reálně to znamená do nebe volající podraz ze strany státu podle hesla účel světí prostředky. Nedoplatí na to podovodníci, ti se pouze max. přesunou na jiné komodity, ale lidé ,kteří doposud podnikali ,platili daně,zaměstnace ,účty a marně čekali na pomoc státu s nefér konkurencí.Vybudovali malé, ale na trhu dlouhodobě úspěšné a hlavně pro zákazníky zajímavé firmy. Nikomu z nich se na účtu naválí zbytečně 20mil. Na bank. garanci potřebujete jistinu 40-50 procent. To už může slušně nabourat nebo zničit cash flow natož celkové hospodaření. Je to nebezpečný precedens, znamenající,že ikdyž budete podnikat podle zákonů a pravidel, TAK SI NEMŮŽETE BÝT NIKDY JISTI ŽE VÁM JEDNOU STÁT ZE DNE NA DEN NESTANOVÍ PODMÍNKY KTERÉ VÁS ZNIČÍ. To co pak bude provádět Čepro s trhem už je jen detail. Stačí si vzpomenout jak zvyšuje uměle cenu při odstávce některých rafinerií v ČR...Například tento týden. Kotace +0,35 Čepro +0,65. To,že by Vám pak např. zavezli stroje na stavbě o tom si nechte zdát..
   • Miloš Malý, 18. 5. 2013 06:56: Uznávám Vaše argumenty a bohužel musím uznat, že stát se k některým podnikatelům v oblasti pohonných hmot momentálně nechová zrovna korektně a je pravda, že ze dne na den ... jak píšte (správně). Domnívám se však, že to, co se v současné době děje, a to většinově, v ČR v obchodu s pohonnými hmotami, nemá v západní Evropě obdoby. Bohužel jde o podvodné praktiky, které se rozmohly téměř v celé východní, ale hlavně, jihovýchodní Evropě, opravdu to není o lepší "západoevropské" legislativě. Podvodné případy obchodů s pohonnými hmotami v ČR gradovaly v říjnu a prosinci roku 2012 ...Podvodníci v obchodu, a to nejen v obchodu s poh. hmotami, budou vždy a vždy o krok napřed než-li hospodářská kriminálka, celní správa, nehovoře o státní správě. Potíž je vtom, že zrovna komodita pohonné hmoty v sobě nese vysokou přidanou hodnotu pro "stát" a pokud se objeví už opravdu takové potíže, resp. podvody , které významným způsobem ohrožují fiskální politiku státu, musí se stát něco výjimečného, ano i to, co západní Evropa opravdu nezná ...
   • Vojta, 18. 5. 2013 09:19: Poctiví distributoři pohonných hmot po dlouhá léta upozorňují stát ( křičí ) "Státe! Nedá se tady poctivě podnikat, valí se k nám nezdaněné - tedy levné zboží, utíkají nám zákazníci a Tobě státe peníze, hodně peněz. Dělej s tím už konečně něco - prosíme Tě o to!". Stát po léta odpovídá: "nevíme nebo nechceme si s tím vědět rady". Málo kdo by dnes již nevěřil, že z takovýchto obchodů nekapou penízky také do kapes našich politiků - alespoň některých. Tak proč to tedy řešit. Ale když už to řvaní trvá léta tak stát už přestane bavit poslouchat nářky "otravných" podnikatelů co chtějí podnikat poctivým způsobem a řekne: "Tak vy nedáte pokoj? Tak tady máte za tu vaši neustálou rebélii po hubě" No a tou ranou "po hubě" za to, že určitá skupina podnikatelů chtěla rovné pomínky na trhu a také to, aby státu neunikaly peníze je právě tato kauce na DPH a to v jednotné výši 20mil. Kč pro firmy jakékoliv velikosti a to bez rozdílu. "Máš malou firmu, kterou po léta trápí nekalá konkurence dovážející nezdaněné zboží? Nedá se to dlouhodobě přežít? Tak my Tvému trápení učiníme konec! Napaříme Ti kauci na kterou nemůžeš dosáhnout a ty se už nemusíš trápit s nějakým podnikáním. Oddychneš si a půjdeš na Pracovní úřad žádat o nějaké místo. Tady máš svou odměnu za to, že jsi to dělal poctivě!" Každému je sice jasné, že když to děláš patnáct let, že nemůžeš být Tz. bílej kůň. Je jasné, že není normální, aby si při obratech pár milonů korun ročně skládal stejně vysokou kauci jako např. Čepro a jiné společnosti s obrovskými obraty, ale to víš.... Kauce 20mil,-Kč v jednotné výši pro firmy všech velikostí a hlavně pro firmy s dlouholetou tradicí je prostě sprosťárna nejvyššího stupně, která likviduje nezávislé podnikání v oblasti distribuce PHM a jako nástroj k tomu používá daňové úniky. Tak to bohužel je. Kdyby chtěl stát řešit situaci opravdu spravedlivě tak firmy s tradicí mnoha let na trhu přeci nemůže do tohoto šíleného zákona zahrnout. Jak může stát uzákonit stejně vysokou kauci pro malou firmičku jako pro firmu rozměru Čepra. Proč? Soudruzi Kalousek a Kuba to jistě dobře vědí, že? Komunisti se alespoň veřejně hlásí k tomu, že chtějí aby nikomu nic nepatřilo a všechno bylo všech. TOP 09, ODS a pochopitelně nemohou nahlas říci, že jim jde o peníze do jejich vlastních kapes od velkých firem za prohlasování takovéhoto likvidačního zákona a musí si vymýšlet složité důvody proč dělat takové podrazy na poctivé podnikatele. Inu zdůvodnit se dá nějakým způsobem vše. Ano, stojí to nějaký čas a práci na vymýšlení "pohádek pro naivního voliče", ale odměna je jistě dost vysoká, že pánové? Nejsem distributor!!! Jsem jen zklamaný pravicově smýšlející živnostník, který čeká, kdy pol. strana , kterou jsem volil a už volit nebudu vymyslí nějaký podobný zákon likvidující další část poctivého podnikatelského sektoru a třeba zrovna tu ve které působím já. Všem, kteří ještě dokáží v tomto bahně a korupci podnikat přeji krásný den, pevné nervy a hodně a hodně optimismu. Nic jiného nám již pod touto vládou nezbývá :-) Vojta
   • Radim, 18. 5. 2013 09:31: Pane vy to pořád omilate dokola. 20 mil není jediná alternativa. V Estonsku je 25 pro importéra 2.5 pro vnitro obchod, Maďarsko 10 pro všechny. Systémy fungují, jsou v praxi ověřené ,podvody zmizely. S každou z těchto variant by mali a střední distributory souhlasili a taky byly státu navrhovany.S bezdluznosti, koncesemi atd nema nikdo problém.Stát tudíž má možnost volby a hlavně nese plnou odpovědnost za aktuální stav, tak jako v případě alkoholu. Jeho představitelé všechny protiargumenty znají. Jejich úmysly jsou jistě " křišťálové čisté". A každému kdo používá selský rozum je to jasné. Proč si myslíte, že s 20 nesouhlasí UHOS, hospodářska. komora, SCS,atd.Vy evidentně nepatříte mezi ty kteří budou ohrozeni. Pozdravujte Kalouska, Duspevu,Kubu, Kubatu, Silmet, KM Prona,za Vaše argumenty by jste od nich dostal velkou pochvalu...
   • Radim, 18. 5. 2013 09:51: P.S. Můj předchozí komentář samozřejmě míří k panu Miloši Malému. K Vojtovi není co dodat, má ve všem pravdu....
   Reagovat na komentář
  • Ivan Indracek, 18. 5. 2013 13:39: Na tom, ze je treba neco udelat, se shodujeme vsichni (Milos Maly, Vojta, Radim, Jarek, i Cepro, Unipetrol, Silmet...). Cappo/Cepro pripravilo zakon, ktery pak byl zasadne predelan na Ministersvtu financi a buhvi kde jeste. SCS navrhlo do zakona upravy, ktere mely na jednu stranu ulevit poctivym malym obchodnikum a na druhou stranu zakon dokonce zprisnovaly: 1) snizena vyse kauce z 20M na 10M (mimochodem, je to castka, o ktere cast clenu CAPPO "oficialne" hovori jako o dostacujici) 2) zprosteni povinnosti skladat kauce firmam, ktere obchoduji na trhu minimalne 5 let, kazdy rok prodaly urcite minimalni mnzstvi zbozi a po celou dobu byly "spolehlive a bezuhonne" (ve smyslu pripravovane novely 3) zprosteni povinnosti skladat kauci pro firmy distribuujici VYHRADNE LPG (navrh je ve shode s postojem MInisterstva financi, ktere samo uznava, ze 20M kauce pro tento trh neni nicim jinym, nez "cistkou" ve prospech dominantnich hracu 4) zruseni "poseckani dane" jako duvodu pro vyrazeni firmy z registru distributoru (tim se zakon o PHM dovede na stejnou uroven, jako zakon o lihu. Mimochodem, tento extremni pozadavek dnes nesplnuji ani nektere firmy CAPPO, stacilo by, kdyby se panove, prosazujici novelu, bavili se svymi ekonomickymi oddelenimi 5) zavedeni pozadavku na urcitou uroven vzdelani (maturita) nebo stredni bez maturity s praxi pro jednatele z duvodu omezeni vzniku bilych koni... Mate nekdo z vas pocit, ze jsou to pozadavky, ktere by jakkoli nahravaly podvodnikum? A vysledek? CAPPO verejne prezentuje sve "byvale kolegy" z SCS jako obhajce podvodniku, jako sdruzeni, ktere profituje na cernych dovozech. DOkonce to doslo tak daleko, ze nektera media se od zastupcu CAPPA dozvidaji, ze ja sam jsem cerny dovozce a proto se tak vehementne snazim "rozbit" zakon. Shrnuto: - existuje navrh zakona, ktery muze prinest castecne reseni danovych uniku - zaroven tento zakon zasadnim zpusobem "decimuje" trh a uvolnuje jej zejmena pro nejsilnejsi hrace (ostatni neprojdou pres vysi kauce nebo projdou, ale financni zatez kauce je stejne stahne casem ke dnu) - pak prijdeme my a navrhneme nekolik opatreni, ktera tento negativni dopad zmirnuji a zakon vseobecne "vyladuji" - okamzite jsme napadeni za podporu podvodniku, pomlouvani, dehonestovani... Zaver: kolegum z CAPPO jde o zachovani negativniho dopadu zakona, o vyhnani drobne konkurence z trhu. To je zrejme jedine logicke vysvetleni situace. Nemame tu - a to je primarne odpoved panu Milosi Malemu - tedy spor o to, jestli s uniky neco delat nebo ne. Mame tu spor o to, jestli musi byt z trhu vyhnani poctivi mali distributori. Na stole pritom lezi navrhy, ktere umi setrneji separovat podvodnika od poctiveho hrace. SCS tvrdi, ze by se mel zakon upravit tak, aby byl setrnejsi. CAPPO dusledne prosazuje celoplosnou likvidaci nejmensich hracu A tento postoj uz s omezeni danovych uniku nijak nesouvisi. iii
   • Vojta, 18. 5. 2013 16:15: Je to zkrátka podobné jako v porevolučních létech, když naše vlády systematicky napomohly zlikvidovat české podnikatele - maloobchodníky s potravinami a spotřebním zbožím. Přišly obchodní řetězce Carefour, Tesco, Discont Plus atd.. Ti dostaly od našeho státu finanční podporu na vytvoření pracovních míst, metr čtvereční na výstavbu supermarketů a hypermarketů za hubičku a dále dostaly desetileté daňové preázdniny. Firma, která má know how, peníze a ještě dostane v nějaké zemi takovouto výhodu pak samozřejmě snadno vymítí domácí obchodníky, kteří jsou v počátcích svého podnikání a tedy naopak zatíženi úvěry namísto státními výhodami jako firmy zahraniční. Pak samozřejmě domácí řetězce Vít, RAMA ( ne margarín ) a ostatní musely nutně z domácího trhu zmizet. Nyní se odehrává podobný scénář na poli distribotorů PHM. Další podobné kroky v jiných podnikatelských oborech budou jistě pod různými záminkami pokračovat - pokud budeme jako podnikatelé a živnostníci V ČR jen nečině přihlížet. Když necháme naši neomalenou mafiánskou vládu konat to co se jí zlíbí. Jestli-že chci, aby nějaké těleso zustalo na svém místě musím v případě tlaku na něj z nějakého směrem vyvinout protitlak směrem opačným. A to platí i v politice. Vše je otázkou tlaku a protitlaku. Když není protitlak, zákon akce a reakce se dostane mimo rovnováhu a těleso se dá do phybu. Mnohdy bohužel špatným směrem jako je to nyní v případě nového zákona o pohonných hmotách. Je to hnus velebnosti. V. To, že je nyní Společenstvo čerpacích stanic nazýváno ČAPPem a vládou Podporovatelé daňových únikářů je jen součást divadla. Myslím, že v budoucnu se nebudou štítit nazvat zločinci všechny podnikatele a živnostníky, když se jim to bude zase z nějakého důvodu hodit do krámu.
   • potr, 18. 5. 2013 17:21: ggfdsaasA
   • Libor Vlk, 18. 5. 2013 18:04: Na začátku připravované novely jsem jásal ,že se konečně začlo něco dít,protože ta cenová válka už byla neunosná.Konkurence je dobrá věc ,protože nenechá žádnýho podnikatele si myslet ,že když se mu daří, zlenivět a myslet si že už nemusí pomalu nic dělat, protože mu to v čem podniká určitým způsobem funguje.Ale ta konkurence musí mít +-stejné nákupní ceny,ale konkurovat někomu kdo kopíruje nákupní ceny a nebo prodává určitý čas pod nima tak tomu se konkurovat nedá.Ani těma nejlepšíma službama pro zákazníka,protože cena je cena.Podnikám v distribuci 8 let zavážím zemědělce a je to práce od rána do večera.Myslím si ,že když se člověk svému podnikání věnuje opravdu naplno tak to musí fungovat,ale tahle novela je rána pod pás poctivýmu podnikání.Docela už jsem si zvykl že je někdo schopnej si vykouzlit úplně nesmyslnou cenu na jednom litru nafty a snažil jsem se získat aspon víc zákazníku aby se ta malá marže znásobila v lepší výdělek.A najednou přijdou naši zákonodárci s návrhem zákona u kterého mě po chvíli začlo docházet že se jim podaří zabít dvě mouchy jednou ranou.Částečně eliminovat dovozy bez Dph a zrušit malé podnikatele a tím budou mít velké firmy zpátky své zákazníky a stát pod dohledem nezdaněné dovozy,protože dneska si může každý kdo má větší cisternu zajet pro lepší cenu.Neustále mě chodí na e-mail cenové nabídky za minimálně o 2 kč nižší než nabídky z oficiálních zdrojů.Nikdy jsem na ně nereagoval ,ale jak se říká s poctivostí nejdál dojdeš.Možná bych měl už dávno vyděláno na kauce a neřešil bych to,že mám rodinu a jak to všechno dopadne,protože mě žádná banka 20 milionu nepůjčí,jelikož nemám majetek v hodnotě minimálně 10 milionů abych ho mohl zastavit a pokračovat ve své práci,kterou dělám už 8 let POCTIVĚ!
   • niky, 18. 5. 2013 19:48: Dobrý den, Nabízím Vám dodávku nafty EN 590 bez nebo s biosložkou a benzinu BA 95 : původ zboží : Německo, Česko místo odběru : odběr z terminálu, vlastní doprava prodávající : česká firma obchodující s PHM Ceny platí od 14.5. do 20.5. 2013 Vlastním odvozem je možno odebrat z následujících zahraničních terminálů a terminálů Čepro : TERMINÁL PRODUKTY [Kč/l] BA Natural 95 NM EN 590 Vlčany (SK) / / Berlín (D) / / Magdeburg (D) 25,85 24,76 Čepro terminály (CZ) / / Rostock (D) / 24,41 ceny v Kč na terminálu - tzn. vč.SPD bez DPH a dopravy odběr je třeba objednat do 9,00 hod předchozího dne. platba : v den objednání zálohovou fakturou - online platba do 10,00 hod. převodem na náš účet v Raiffeisen Bank ( nutno aby jste měli účet u RFB) - po natočení v terminále je vystaven zúčtovací daňový doklad Jsem Vám k dispozici na mobilním telefonu nebo skype --
   • niky, 18. 5. 2013 20:02: S pozdravem ing. Zdeněk Chromý m.tel: + 420 606 201 294 skype: zdenek.chromy63
   • kuba, 18. 5. 2013 20:12: Nabídka PHM – Platné do 13.5.2013 Magdeburg: MN 25.00Kč/l Ingolstadt: MN 25.01Kč/l BA 25.74Kč/l Maribor: MN 24.69Kč/l BA 25.51Kč/l Čepro: MN: 26.44Kč/l BA: 26.74Kč/l Ceny jsou uváděny včetně SPD, bez DPH. Úprava ceny vyhrazena Dopravu lze dopočítat dle požadavků klienta Částečné a „půlené“ dodávky jsou přípustné Za společnost JLR group, a.s. Jakub Šorejs ......................................... Předseda představenstva jakub.sorejs@jlrgroup.cz 725 032 460
   • Radim, 18. 5. 2013 21:52: Tak přesně kvůli těmto zlodějům budeme platit kauce a oni se nám díky státu můžou smát protože na ně mají dávno vydělaný. Evidentně z toho mají akorát srandu. Nechápu proč na ně okamžitě nenabehnou celníci a kriminálka. Z jejich drzosti jasné plyne, jak moc dobře vědí, že jim odtud nic nehrozí.Ať žije český absurdistan....
   • Martin M., 26. 5. 2013 11:25: Tedy pane Miloši Malý, tahle debata mne opravdu obavila. Pokud jste to vy, kdo byl jednatelem společnosti Hunsgas, tak váš příspěvek je opravdu pozorhodný, neboť ta firma má( měla) pověst podvodníků a myslím, že by se dalo dohledat, kolik různých malérů má za sebou. Pokud jste někdo jiný, máte mou omluvu za spojováí vás s tou firmou. Lidé z oboru mi rozumí....
   Reagovat na komentář
  • Petr, 19. 5. 2013 22:46: Bohužel je pravda, že stát moc dobře ví, kdo je Oprávněným příjemcem na zboží z dovozu ( těch zase tolik není) a také ví, že za kauci , která různá, nejméně ve výši 100 M Kč si oprávněný doveze z venku PHM za nejméně 3 násobek. A pak stačí zkrachovat..., nejlépe s podporou státu, viz Brno. Také bych chtěl uporoznit na 2 okamžiky, které jsme viděli v TV. Ještě v době, kdy náš virozový prezident byl becherovkovým předsedou vlády řekl : Podnikání je nemravné, musíme jej , jako stát omezit a regulovat. Je třeba aby lidé pracovali, ne podnikali. Za druhé - ekonomický expert ČSSD Jan Mládek - Živnostníci jsou příživnívi a je třeba jim zvýšita daně. Další příklad toho, jak jsou soudruzi ze sněmovny a hradu zcela mimo realitu. Kdyby byli raději ve strachu z defenestrace, pak by možná přijímali zákony a nařízení pro občany ČR a ne proti nim. Je to hamba.
   • Miloš Malý, 23. 5. 2013 09:59: Vážení pánové, moc si vážím příspěvku zejména Vojty, Radima, Petra ... a samozřejmě pana Ing. Indráčka (který ví - odkud vítr vane ...) - stěžejní ..., prostě tomu problému - i když říkáte že NE, alespoň z části rozumím - no, tak ze strany, a to je pravda, státní správy .... Jenže je zde jeden problém, a to je stát - ač chcete či nechcete byl tu, je tu a bude tu - a bude dělat vůči podnikatelům kroky, které Vám zrovna opravdu nejsou po chuti .... Opravdu jsem byl léta ve velkoobchodě s PH (pro Radima) ...Stát "prostě" (a nyní stojím jinde ...) ač se Vám to nelíbí - a i bych s Vámi souhlasil ..., musí a musí (Radim říká, že omílám ... a nakonec jest to pravda ...) nastálou situaci velmi radikálně - ihned a s VELKOU razancí PROMPTNĚ - řešit - opravdu TAK TO JE. Ono to zase tak rychle nejde : ministerstvo, parlament a senát a president ... Podnikání samozřejmě a zásadně nebylo, není a nebude nemravné ... "sám jsem se snažil ...) - můj názor; A bez Vás a Vás se nenaplní státní rozpočet. Myslím, že pan Mládek žije v jiném "světě"- komunistickém světě ... Myslím si, že chybí komunikace mezi podnikateli v oblasti PH, neuskutečňují se k tak vážnému tématu diskuze na úrovni vyšší státní správy (most). Domnívám se, že takoví lidé jako na tomto webu by se měli povinně (nechci velet a úkolovat - omlouvám se ...) účastnit kulatých stolu o legislativě PH... myslím tím skutečně konkrétní jednání o legislativě a konkrétně o PH ... a o to se pánové budu do budoucna snažit (pane Indráčku - tento člověk by se pro podnikatele v oblasti PH myslím i nechal bůh ví co ..., jak úporně brání podnikateké ...)... zda se to povede - nepovede - "vysvětlíte" mně a pohaníte sami ...
   • Radim, 23. 5. 2013 16:13: Pane Malý, když to všechno obnažite na úplný základ, tak dnes už nejde o kauci a její výši. Jde o princip. Není přece možné obětovat část jakýchkoliv poctivých podnikatelů,občanů,atd v boji s kriminalitou,korupcí,atd. Je to hra s ohněm. Lidé si dají příště sakra pozor při zvažování zda vyvíjet jakoukoliv např. podnikatelskou aktivitu, když si nemohou být jisti,že v případě potřeby je stát(pod bohulibou záminkou)zařízné místo toho ,aby je ochránil. Je to něco podobného jakoby jste chtěl obhájit amnestii např. před obětmi H-Systému.Kdybych věděl to co vím dnes kam až je stát ochoten zajít , tak bych se do podníkaní nepouštěl. Mám malou firmu , která dlouhodobě funguje a přesto se mi může stát ,že o ni díky státu a jeho kaucím přijdu. Pro mě je to totální ztráta víry z základní spravedlnost a a naprostá bezmocnost. Není rozdíl mezi tím jestli mi firmu znárodní komunisti nebo zničí dnešní stát formou kauce.Já a moji zaměstnanci budu bez práce, bez toho co jsem budoval a podvodník co mi celou dobu ničil podnikání pojede v pohodě dál, protože celou dobu tvořil zisk na "zázračných nákupech".Ikdyby padl kvůli kauci byť jen jeden poctivý podnikatel tak je to ŠPATNĚ!!! Váše přání odborné diskuze je chvályhodné ,ale nereálné. Podívejte se na stránky SCS.CZ. Je zde podrobně zdokumentován proces přípravy a legislativního procesu novely zákona o PHM. Jak chcete diskutovat s někým, kdo dělá vše proto ,aby Vás z diskuze vyřadil. Důvod? SCS dlouhodobě uvádí jasná fakta a argumenty, které se ČAPPO, min.fin. min.obch nehodí do krámu. Místo toho se tyto subjekty chovají stylem kdo není s námi je proti nám... STÁT TU NENÍ OD TOHO ABY ZASAHOVAL RAZANTNĚ A PROMPTNĚ ALE SPRAVEDLIVĚ!!! To je naivita co?!
   • Pavel Semerád , 23. 5. 2013 22:40: Dobrý den. Pane Malý, jaké je Vaše vzdělání, praxe, u které společnosti jste dělal PHM a co děláte v současné době? Pánové, kteří se postupně vyjadřují, tak mají naprostou pravdu. Nechci se Vás dotknout, ale podobně jako Mládek, jste bohužel mimo. Tak, jak zaznívají názory, tak jsme za jedno i s ČAPPO, Čeprem i dalšími společnostmi, že nás daňové úniky poškozují a že je třeba s nimi něco dělat. Na to ale upozorňujeme délé než 5 roků. V oblasti PHM pracuji od roku 1996 a po celou dobu se s tímto setkáváme. To, v čem se rozcházíme jsou názory na to, jak? Kauce rozhodně nezabrání daňovým únikům. Pro ty, kdož jsou na trhu s PHM několik roků, podnikají poctivě, je to trest, chcete-li pokuta za to, že podnikají poctivě. Ministr Kalousek to vyjádřil jasně, (ale my pane ministře podnikáme poctivě a nenakradli jsme si ). Pokud hovoříte o ,,stolu,, tak jsem se zúčastnil několika jednání, kde byli přítomni jak zástupci ČAPPO, náměstci MF, MPO, ředitelé odborů MF, MPO, GŘ Čepro, poslanci, předsedové výborů parlamentu, pan Indráček za SČS a další. Nějak jsem Vás na těchto jednáních postrádal, pokud jste tam byl, tak jste nevystoupil. Opakovaně jsem na různých úrovních navrhoval celníky na hranice. Jednoduché opatření. Celnice jsou vybudovány, je to otázka měsíce a jsou zpět. Budovy jsou, PC není problémem a to by ubylo daňových úniků ve všech oblastech.... Další opatření je revers charge ( daň odvádí poslední v řadě ). Jenže to v březnu 2013 zamítla Francie. Kdyby to nebyla Francie, tak to bylo Německo. Proč? Jejich obava, že se tento druh ,,podnikání,, přenese do jejich zemí. Pokud namítnete, že jsme v EU, souhlasím s Vámi. Ano, jsem proti EU, ale když už jsme v EU, tak využijme všeho, co nabízí, ale hlavně zůstanme sami sebou. Když jedete do Rakouska nebo Německa, tak jsou kontroly poblíž hranic naprosto běžné, tak proč bychom nemohli mít kontroly na hranicích.?? Protože to někomu vyhovuje? Opakovaně jsem slyšel prezentace jak je to v jiných zemích ( Francie, Madarsko, Estonsko..) Nikde není taková kauce, tedy v této výši a hlavně, co je to kauce pro ty, kteří podnikají poctivě, jsou na trhu 5 a více roků? je to trest za poctivé podnikání, chcete-li, tak pokuta. Je to stejné, když pojedete po dálnici 130 a všichni kolem Vás pojedou 150. Policie Vás zastaví a dá Vám pokutu za to, že jste po té dálnici taky jel... Potrestá Vás za všechny ostatní, nebo se všemi, kteří porušují zákon.Věřte, že kauce není cesta. Pokud jste informován, tak poslanci dostali podrobný rozklad, připomínky a podněty k navrhovanému zákonu před hlasováním ve 3.čtení. Obsah by pochopil i žák základní školy, tedy, pokud by si tento text přečetl. Pro ostatní - zkusme věřit, že o zákonech v ČR snad nerozhodují jen pitomci. Pavel Semerád vě v
   • Radim, 24. 5. 2013 10:40: Pane Malý mám pro Vás návrh. Asi se všichni shodneme, že daleko kritčtější situace než s podvody s PHM je korupce v této zemi. Hlavní část připadá na politiky a úředníky. Navrhuji proto kauci 2 miliony korun pro každého úředníka a politika jako záruku pro případ ,že se dopustí korupčního jednání. To, že to nespravedlivě postihne poctivé lidi je přece v pohodě protože situce je kritická(opencard,casa,gripen,pandur,blanka,standa gross,soláry,rath,atd...) a stát přichází o miliardy.Dle Vás se proto musí reagovat hlavně razantně a rychle i když je Vám jasné ,že se to těm poctivím nebude moc líbit,protože přijdou o práci.To ,že kauci zaplatí ti co kradli nevadí. Takže co pane Malý jste pro? Odpověď znám dopředu. A vite proč? Protože najednou by se to dotklo Vás osobně. Zatímco u kaucí na PHM pro Vás platí, že z cizího krev neteče....
   Reagovat na komentář
  • Jarek, 6. 6. 2013 09:46: A máme tu novinku. Celní správa hromadně ruší povolení k oprávněnému příjmu vybraných výrobků. To je jistě cesta, jak zabránit dovozům levného zboží do ČR. Možná by ta cesta byla schůdnější, kdyby nebyly odnímány povolení distributorům, kteří povolení nevyužívají, protože po zdanění je dovezená hmota neprodejná, ale byly by posbírány povolení těm, přes koho do ČR levná hmota proudí. Proudí stále a s povodněmi a obchodní politikou čepra, dostane nový impuls :)))
   • Radim, 11. 6. 2013 09:59: Další adepti na kauce??? viz. http://www.patria.cz/mediamonitoring/2355090/od-nafty-se-podvody-siri-k-obili.html
   Reagovat na komentář
  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/06 Téma číslaNa co budeme jezdit v roce 2030
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací