Jan Knížek: „Z pozice daňové správy chceme kauci co nejvyšší.“

Výběr daní v Česku mají na starosti finanční úřady, které jsou podřízené celkem osmi finančním ředitelstvím v největších krajských městech a Praze. Všechny je pak zastřešuje pražské generální finanční ředitelství. S jeho generálním ředitelem ing. Janem Knížkem jsme si povídali o problému daňových úniků při obchodování s pohonnými hmotami.

Knížek 2
 

Na trhu s pohonnými hmotami je alarmující situace s podvody prostřednictvím neplacení DPH. Jaká je role Generálního finančního ředitelství v boji proti daňovým únikům?
My jsme vlastně jedni z iniciátorů boje proti daňovým únikům. Většina legislativních návrhů, které jsou zpracovány v novele zákona o DPH, vychází z našich podnětů.

Máte vlastní odhad, jaké jsou roční daňové úniky u pohonných hmot?
Myslíme si, že je to pět až osm miliard ročně. Můžete argumentovat tím, že někdo to spočítal na devět a já to neumím vyvrátit. Tohle jsou naše odhady.

Daňové úniky vznikají tak, že firma zařazená do řetězce neodvede daň, protože například zkrachuje…
To je právě ten únik. Každopádně se jedná o peníze, které se měly objevit ve státní kase formou daně z přidané hodnoty, ale nejsou tam. Existuje několik variant, jak se takový únik dělá. Firma záměrně zkrachuje, protože ji vede bílý kůň, kterému je úplně jedno, jaké to bude mít následky. Zde je na první pohled zřejmé, že ji vede někdo v pozadí. Druhou variantou je, že firma pošle peníze do zahraničí, kde má smluvní pohledávku a na základě toho zkrachuje. A pak jsou firmy nebo spíše jednotlivci, kteří se tváří jako obchodníci, ale k dani se dokonce nezaregistrují vůbec a zkusí načerno převést třeba pět cisteren a pohonné hmoty prodat přes spřátelené čerpací stanice. A modifikací uvedených příkladů je daleko více.

Jaká je struktura těchto organizací. Jsou firmy podezřelé z daňových úniků napojené také na zahraničí?
Jsou tam zastoupené všechny skupiny. Já úplně přesně neumím říci, z kolika procent. Současně se v tom pohybují zahraniční občané i české firmy. Možná je to dokonce půl na půl.

Víte, kolik pohonných hmot se pohybuje ze států, které jsou v Schengenském prostoru, přes naše hranice?
V zásadě víme, protože se o to zajímáme. Byly doby, kdy jsme sice poukazovali na problém s daňovými úniky u DPH z pohonných hmot, ale sousední státy se tvářily, že ho neznají, že je to české specifikum. V okamžiku, kdy sousedé konečně zjistili, že jsou na tom stejně, začali mít najednou enormní zájem spolupracovat. Dnes jsme ve fázi, kdy problémy připouští Slovensko, souvislosti si začínají uvědomovat v Rakousku a velice úzce spolupracujeme také s Německem. Záleží na tom, se kterou složkou spolupracujete, ne vždy to musí být berní úřad. Na německé straně komunikujeme hlavně s celní správou, na rakouské straně kromě berní správy je to i jejich tzv. finanční stráž. Na Slovensku je to daňová správa a navíc i speciální jednotka pro boj s úniky, které říkají daňová "Kobra".
Ale k vaší otázce: Myslíme si, že to dělá 60 milionů litrů měsíčně. Tohle číslo nepředstavuje celkový dovoz, ale látky, o kterých si myslíme, že jsou k nám dováženy s úmyslem, aby nemusely být zdaněny. Z tohoto čísla dedukujeme i celkový daňový únik.

Knížek 1  Knížek 3

Spolupracují s vámi i velké ropné firmy jako Shell nebo BP, které provozují zahraniční sklady, odkud se pohonné hmoty k nám vozí?
Nechci být konkrétní, ale velké firmy můžeme z pohledu výběru daní označit za slušné hráče na trhu, kteří jsou vůči daňové správě vstřícní. V současné době se připravuje několik legislativních opatření, které by měly zásadně zkomplikovat činnost daňových podvodníků. Co podle vás například přinese změna kvalifikace zodpovědné osoby z živnosti volné na vázanou? V tuto chvíli jsme v režimu živnosti volné, což znamená, že každý bez jakéhokoliv vzdělání či kvalifikace k obchodu si zaregistruje nákup zboží za účelem dalšího prodeje a může vesele obchodovat s pohonnými hmotami. A to je špatně. Aby člověk mohl obchodovat s pohonnými hmotami, musí prokázat jistou způsobilost. Budou proto stanoveny podmínky, za kterých mu licence na obchodování s pohonnými hmotami bude vydána. Je to zpřísnění, ale máme za to, že obchodovat s pohonnými hmotami je něco jiného než prodávat třeba ponožky.

Co očekáváte od snížení lhůty pro odvod DPH ze tří na jeden měsíc?
V tuto chvíli zákon o DPH předjímá, že když se registrujete k dani, tak jste automaticky kvartální plátce. Teprve po splnění určitého obratu se stáváte plátci měsíčními. Speciálně tyto firmy mají obrat takový, aby byly kvartálními plátci. Když si to představíte v reálném čase, tak tři měsíce obchodujete, a teprve koncem čtvrtého měsíce byste měl podat daňové přiznání. Tak máte skoro čtyři měsíce na to, abyste obchod nějak zašantročil a berňáku ho nepřiznal nebo klidně přiznal s tím, že nemáte peníze, protože v mezidobí se stalo to a to. Když to vhodně zkombinujete, tak je to v zásadě nepostižitelné. Proto chceme zkrátit dobu, za kterou je možné podvod připravit. Každý nový člověk se k dani z přidané hodnoty musí registrovat. Když to neudělá, nemůže obchodovat a nemůžete ani vydělávat, samozřejmě pokud nebudete obchodovat načerno, ale to jsou jen jednotlivci a nepředstavuje to zásadní objem uniknuvších prostředků. Takže my potřebujeme zkrátit čas, po který je možné podvod připravit. Proto by měl být každý nový registrovaný automaticky měsíční plátce a teprve až po roce prokáže nějakou historii svého podnikání, může požádat o kvartální platby. Jde hlavně o prvotní náraz, protože se bavíme o firmách, které jsou čistě účelové. Dříve byly firmy, které tady byly rok a zmizely. Kolem let 2010 až 2011 se doba jejich životnosti zkracovala na čtyři, pět až šest měsíců. Dnes už máme firmy, které existují 14 dní nebo měsíc a již se stávají prázdnými skořápkami. Udělají jeden nebo dva rychlé obchody a zmizí. Právě proto máme snahu dostat všechny do měsíčního plátcovství.

Bude to platit i pro firmy, které už v registru jsou?
To nelze určit zpětně. Je to pro ty, kteří se budou nově registrovat. Když to dobře dopadne, 1. ledna 2013 vstoupí novela v platnost a bude to platit pro všechny firmy. Těch prázdných skořápek na trhu není nekonečné množství a ty, o kterých mluvíte, my samozřejmě známe. V tuto chvíli jsou v registru a my můžeme relativně snadno kontrolovat jejich účty. Nám jde o ty nové, které neznáme a přes které se obchod připravuje.

Co říkáte na stanovení kauce na 20 milionů korun? Asociace ČAPPO a SČS původně navrhovaly 10 milionů…?
Pokud bych to bral z  hlediska výběrčího daně a odmyslil si, zda to podporuje podnikání, nebo ne, řekl bych vám, že 100 milionů je málo. Vždyť kolik dnes máme distributorů s pohonnými hmotami?
Okolo 1600 a stále se jejich počet zvětšuje…

No vidíte. Je to o tom, že se to jeví jako lukrativní podnikání, ale to číslo nabobtnává hlavně tím, že je zde celá řada nepoctivých obchodníků. My máme tendenci za daňovou správu tlačit kauci co nejvýše, aby byl vstup do systému co nejtěžší. Druhá strana bude mít logicky opačnou tendenci a kauci chce snížit na co nejmenší částku. Zatím to vypadá, že těch 20 milionů by mohlo být akceptováno z obou stran. Uvidíme, co to udělá v legislativním procesu.
Pojďme si ale říct, co znamená v tomto oboru podnikání 20 milionů. Milion korun je dnes jedna cisterna s pohonnými hmotami. Jestliže dám do zástavy dvacet cisteren, abych mohl podnikat, je to hodně nebo málo? Já si skoro myslím, že ne. Má smysl být obchodníkem s pohonnými hmotami, když za rok otočím 5 cisteren? Je to otázka, kterou neumím posoudit a ani ji posuzovat nehodlám, protože mi to nepřísluší. Od distributorů i čerpacích stanic jsme zaznamenali názor, že pro slušného středního podnikatele není 20milionová kauce problém, i kdyby měl jít do banky a tam mu měli poskytnout záruku. Pokud jde o ty úplně nejmenší, řekněme, že s tím mít problém mohou.

Jak dlouho se budou kauce muset platit?
Kauce bude trvalá. Dokud podnikáte, měl byste mít složenou kauci. Jde o to, aby ji v případě nesplnění daňové povinnosti mohl berní úřad použít na úhradu daňové povinnosti. Kdo to s podnikáním v této oblasti myslí opravdu vážně, ten si s tím poradí. Umím si představit, že odpůrci kauce budou oponovat mnoha důvody, jak moc to omezí právě ty nejmenší. A já tomu samozřejmě rozumím. Jenže musí každý obchodovat s pohonnými hmotami, abychom tu následně měli daňové úniky? Jestliže uděláte nějaké administrativní opatření, tak se to vždy někoho dotkne. V tomto případě je logické, že ten, kdo to dělá v malé míře, za menších a méně sofistikovaných podmínek, tak na to doplatí nejvíc.

Pokud tady nebudou malí prodejci a zůstanou pouze ti velcí, mohou hrozit kartelové dohody.
V tom s vámi nesouhlasím. Já jsem přesvědčen, že ti velcí si podmínky na trhu určují do jisté míry už nyní a vůbec si nemyslím, že uzavírají kartelové dohody. Je to prostě tím, že jsou velcí, nasadí nějakou cenu, a tak trh stejně ovlivňují. Sledujme ceny Čepra a ceny, za které se prodává na  rotterdamské burze. Tato cena  je mimochodem jednou z vážných indicií. Pokud někdo prodává paliva za cenu, která je na rotterdamské burze, tak je evidentní, že z něho daň zaplatit rozhodně nemohl.

Jak nahlížíte na elektronické účetnictví, které by vám umožnilo mnohem lepší kontrolu fakturace, ale někteří renomovaní ekonomové jej považují za nepřípustný vpád do svobody podnikání?
Elektronická fakturace je v pořádku a je to trend, který by měl být podporován. I pro případnou následnou kontrolu berního úřadu, která to bude mít výrazně jednodušší. Jednodušší to bude i pro subjekt, který bude kontrolován. Druhá věc je, zda do účetnictví může berní správa online nahlížet. To je na vážnou diskuzi. Ve světě to není obvyklé, ale pomalu se to mění. Kdo chce seriózně obchodovat, měl by si být vědom toho, že jeho obchodování bude pod kontrolou. Takže elektronické účetnictví ano, je ale otázkou, do jaké míry  realizovat online přístup k dokumentům v reálném čase.


Nakolik odhadujete, že se po zavedení připravovaných opatření sníží daňové úniky v obchodu s pohonnými hmotami a naopak se zvýší efektivita výběru daní?

V roce 2008 až 2009 se úspěšnost výběru reálných peněz proti částce určené k dodanění pohybovala mezi 15 až 20 procenty. V současné době však máme peníze v mnoha případech zajištěny dřív, než je přiznání k dani vůbec podáno. Naším cílem je umět peníze zastavit dříve, než by k daňovému úniku mohlo vůbec dojít.
Pokud se navíc přijmou všechna plánovaná legislativní opatření, jsme schopni reálně do roka a půl snížit daňové úniky o čtyři, pět možná i šest miliard korun.

Knížek 5

PETROLmedia

Diskuse

 • michal, 20. 12. 2012 18:52: Dobrý den, tedy to znamená že z volné živnosti bude ta koncese i pro pumpaře? Máme pouze malou čerpačku jednu a máme pouze nákup prodej volnou živnost. Tedy ne jenom dopravci ale i mi provozovatelé třeba jen jedné čerpací stanice kteří do obchodu s phm nezasahujeme a neděláme kolotočové obchody máme mít koncese ? Za jakým účelem ?
  • Jarek, 21. 12. 2012 00:03: Nečtete pozorně, neprodáváte přece ponožky. Každý, kdo bude chtít prodávat PHM, by podle státní správy měl být chemik s vysokoškolským titulem:)
  Reagovat na komentář
 • Petr, 21. 12. 2012 21:45: Další supermanský úředník, který šmahem všechny podnikatele a hlavně ty menší , považuje za podvodníky a zejména dojné krávy. Copak nikoho nenapadá, jak to půjde dál ?
  • Dušan Šimek, 24. 12. 2012 11:55: Všechno to jde do prdele.Celý trh s PHM je v totálním rozskladu. Pokud nebudeme mít opravdu kvalitní úředníky, kteří budou umět ale hlavně chtít tuto prohlematiku řešit fundovaně. Všichni víme, že to je hlavně dovoz a neprůhledný bordel-obchoní politika ve státním čepru. Ekonomický zázrak z Plzně se bude šířit vesele dál po celé vlasti,všichni budeme dále nazýváni darebáky a dacany,budeme psát ještě více a určitě rozsáhlejších záznamních povinností a jiných naprosto nic neřešících dokladů.Výsledkem nekompetnosti daňové a celní správy je a bude odchod otrávených zahraničních společností a příchod v různých formách nových, těch za výhodní hranicí.
  Reagovat na komentář
 • Petr II, 5. 1. 2013 23:45: Panu ouřadovi nejde o podnikání - jemu jde jen o vybrané chechtáky ! Takže se jako podnikatelé připravte na vázané živnosti, vysoké kauce a online přístup do účetnictví ! Orwell by se divil co všechno lze :-(
   Reagovat na komentář
  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2020/01 Téma číslaPožární bezpečnost na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Reklama

  • CardManager

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Sokolovská 615/138
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací