TAM autohof Malacky

Čerpací stanice roku

Přesně podle představ řidičů

Jeden z nejkomfortnějších a nejlépe vybavených dálničních autohofů na území bývalých socialistických států nabízí pouze aditivovaná paliva dle vlastní patentově chráněné formulace.

Autohof TAM 1

Letos nově zprovozněný autohof s čerpací stanicí společnosti TaM trans spedition se nachází bezprostředně za sjezdem z obou směrů dálnice mezi Brnem a Bratislavou na okraji města Malacky. Při příjezdu z pohledu ze silnice na první pohled vypadá jako běžná čerpací stanice. Výdejní plocha se čtyřmi stáními osazená dvěma stojany s integrovaným výdejem pohonných hmot a kapaliny do vstřikovačů je kryta malým přestřešením, které se těsně přimyká k původní třípodlažní administrativní budově bývalého podniku správy lesů. Místo kanceláří se v ní po rekonstrukci nachází moderně zařízený shop s kavárnou, restaurací a motelem.
Na budovu zezadu navazuje bývalá hala mechanizace, ze které byly při přestavbě odstraněny boční stěny a vznikl tak široce přestřešený vysoce kapacitní prostor pro pohodlné tankování kamionů v rozsahu čtyř stání vybavených satelitními stojany a výdejem adBlue, přičemž zde nechybí ani kompletní výdej společnosti AS24. Ve společném traktu zde na sebe dále navazují provozy servisu a mytí vozidel. To zahrnuje kromě strojní myčky nákladních vozidel s trvalou obsluhou také samostatnou mycí halu s automatickou portálovou myčkou pro osobní auta a dvě otevřená stání samoobslužného ručního tlakového mytí pro osobní a nákladní vozy. Na výjezdu z provozu mytí je k dispozici vysavač a kompresor.

Autohof TAM 3

Výhradně aditivovaná paliva

Čerpací stanice nabízí výhradně aditivované pohonné hmoty, jejichž formulaci má provozovatel ochráněnu průmyslovým vzorem. Praxe ukázala, že menší dopravci si přínosy využívání nadstandardní kvality pohonných hmot umí rychle a efektivně vyhodnotit a dnes tankují výhradně prémiový Diesel 60, větší společnosti jej tankují v zimě a v létě jej nahrazují levnějším aditivovaným Dieselem plus. V nabídce produktů nechybějí benziny - aditivovaný Natural 95 Plus a prémiový 101 Plus. Naproti čerpací stanici se nalézá prostor pro tankování plynů, k dispozici je zde zatím LPG, které provozovatel plánuje v brzké budoucnosti rozšířit ještě o nabídku CNG. Nadstandardní nabídka paliv by měla být jedním z pilířů marketingu čerpací stanice, avšak utajený nákup v rámci auditu kvalitativní úrovně čerpací stanice identifikoval nízkou úroveň zbožíznalectví prodávajících právě v oblasti aditivovaných paliv.

Autohof TAM 4   Autohof TAM 5

Vybavení a služby přesně podle představ a potřeb řidičů

Před realizací truckparku v Malackách provedl jeho provozovatel Marian Tóth průzkum mezi řidiči kamionů, aby shromáždil a analyzoval jejich zkušenosti a představy, jak by mělo vypadat ideálního zázemí pro profesionální řidiče dálkové dopravy. Výsledkem je bez nadsázky jeden z nejkomfortnějších a nejlépe vybavených dálničních autohofú na území bývalých socialistických států. Vybavení a služby jsou koncipovány primárně pro profesionální řidiče, avšak v nadstandardní úrovni. Vedle tankování, servisu a mytí je k dispozici rozlehlé parkoviště s dokonalou ostrahou. Oplocení a kamerový systém, který vykrývá veškeré mrtvé úhly, umožňuje bezpečné odstavení kamionů. Zvláštní stání jsou pak vyhrazena pro parkování kamionů s chladicími návěsy tak, aby běžící agregáty co nejméně narušovaly noční klid. Ten si zde řidiči velmi považují a chválí. Noční klid se zde dodržuje jako v kempinku od 22 hodin, čas od času odsud obsluha za asistence policie vykáže prostitutky, se kterými by se do areálu natáhla i nežádaná kriminalita. S velikostí parkoviště přímo úměrně roste i objem odpadů a nároky na úklid. Mimo zimní odklízení sněhu přidělávají obsluze práci mnozí řidiči, kteří zatím nemají návyky na dostatečné kulturní úrovni, a tak část odpadků končí po jejich odjezdu na ploše parkoviště…
Zázemí pro řidiče kamionů je v obslužné budově, kde kromě dostatečně dimenzovaných veřejných toalet a sprch jsou k dispozici komfortně zařízené pokoje. Motel byl nedávno certifikován Asociací hotelových sdružení a měl šanci získat 4 hvězdičky, ale provozovatel chtěl zachovat s ohledem na současnou i potenciální klientelu finanční dostupnost, a proto zůstalo u tří hvězd.

Autohof TAM 6   Autohof TAM 9

Prodejna jako truckshop

Dispozice prodejny, bistra a restaurace v přízemí budovy je díky nutnosti ponechat zde nosné sloupy konstrukce budovy uspořádána netradičně do třech otevřených prostor. Hned za vstupem je bohatě zásobená prodejna s tradičním sortimentem zmrzlin, baget, cukrovinek a nápojů. Netradiční část sortimentu od potravin po silně zastoupenou kategorii autopotřeb, které zabírají podstatnou část regálové plochy, je opět orientována na potřeby řidičů kamionů. Trochu za rohem se nachází pokladní zóna, která rozděluje zvenčí bohatě prosklený prostor na café a restauraci. Dostatečná kapacita posezení jak v bistru u kávy, tak v restauraci ke konzumaci teplého i studeného menu se dnes začíná zhodnocovat. Mimo zákazníků z blízkého okolí sem totiž začaly sjíždět z dálnice i zájezdní autobusy a i když se všichni cestující nahrnou do prodejny, naleznou zde možnost pohodlného odpočinku a občerstvení na cestě. Čím dál větší návštěvnost čerpací stanice "nekamionovou" klientelou vede provozovatele k budoucímu doplnění areálu o dětské hřiště s venkovním piknikovým posezením pro rodiče. To bude důležité v momentě, až se u dálnice v obou směrech instalují dopravní značky "Autohof", o jejichž umístění provozovatel zažádal Národní dálniční společnost. Doufejme, že se personálu i při zvýšeném provozu v budoucnu podaří udržet současnou vysokou úroveň čistoty a pořádku v celém areálu.

Autohof TAM 7   Autohof TAM 8


NA SLOVÍČKO S PROVOZOVATELEM MARIÁNEM TÓTHEM (1966)

Autohof TAM 10

Jak jste se dostal k provozování čerpacích stanic?
Začali jsme s kamiony jako dopravci. Nákladová položka na pohonné hmoty tvořila asi polovinu našeho zisku. Pustili jsme se do hledání řešení, jak maximálně ušetřit. Započali jsme s nákupem pohonných hmot nejprve pro vlastní spotřebu ve velkoobchodu. Abychom ale dosáhli na slušný diskont, museli jsme prodávat i vyšší objemy, a tak jsme začali postupně rozšiřovat naši působnost a pohonné hmoty prodávat zákazníkům.

Co vás vedlo k tomu postavit zde autohof s čerpací stanicí u dalších služeb?
Naše dopravní společnost má dlouhodobou spolupráci s největším dodavatelem logistických služeb se sídlem v Bratislavě, kterému poskytujeme dopravní služby. Potřebovali jsme v blízkosti vybudovat vlastní zázemí.  

Sortiment nabídky pohonných hmot je poměrně široký, přesto není v prodeji klasická nafta s Naturalem 95…
Ano, prodáváme pouze vlastní aditivovaná paliva. Naše vlajková loď je Diesel 60, který máme ochráněný i na Úřadě průmyslového vlastnictví. Obsahuje vícero modifikovaných aditiv, používáme jeden druh depresantu, který výrazně zasahuje pěnivost. Dosahujeme více jak 60 cetanů. O náš Diesel 60 je stále větší zájem, poskytujeme ho i do dalších partnerských čerpacích stanic na Slovensku i v Česku. Dopravní firmy se po delší době přesvědčí o jeho kvalitách samy a postupně mu pak dávají přednost.

V areálu je kromě čerpací stanice řada dalších služeb nadstandardní úrovně…
Vycházíme nejen z vlastní zkušenosti, ale hlavně po poradách s řidiči a disponenty jsme zvětšovali databázi požadavků, co by takové kamionové centrum mělo obsahovat. Snažili jsme se rozšířit rozsah i kvalitu služeb do rozměrů a úrovně, které výrazně předčí evropský standard. Ubytování v našem autohofu objednávají solventnější společnosti. Řidiči samostatně ho využívají více v zimě a také v případech, kdy mají třeba poruchu topení. Odpočinek v čistém a teplém pokoji si velmi pochvalují.


TAM AUTOHOF MALACKY

Autohof TAM 2

 • Provozovatel: TaM trans spedition, s.r.o.
 • Provozní doba: 0 - 24 - nonstop, včetně motelu
 • Nabídka produktů: Diesel PLUS, Diesel 60, Natural 95 PLUS, Natural 101 PLUS, LPG
 • Služby: Shop + café a restaurace, mycí centrum - myčka pro nákladní a osobní vozy s mycími boxy, kompresor a vysavač. servis, hlídané parkoviště pro kamiony, motel
 • Počet zaměstnanců: ČS: 16 lidí, z toho 10 žen

Zaujalo nás (přednosti a pozitiva)

 • Prodej výhradně aditivovaných prémiových paliv
 • Moderní shop s kavárnou a restaurací
 • Fullservis pro kamiony i osobní vozy (tankování - mytí - parkování - servis)
 • Komfortní sociální zařízení vč. sprch a ubytování (motel)

Skryté rezervy

 • Na dálnici chybí navigace k autohofu
 • Profesionalita obsluhy (aktivní prodej, category management)
 • Výdej LPG mimo hlavní výdejní plochu
 • Neuzemněné klece s PB lahvemi

PETROL AUDIT:

Kapka 4

Příslušný počet PETROLkapek byl přidělen na základě komplexního hloubkového auditu externí nezávislou specializovanou firmou TOMAS consulting. Audit zároveň stanoví způsobilost nominace čerpací stanice měsíce do soutěže PETROLawards 14 v kategorii Čerpací stanice roku.

PETROLawards 14 - Termíny

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Uzávěrka přihlášek - Projekt roku

31. 8. 2014

Veřejné hodnocení nominací - VOX POPULI

1. 9. - 15. 10. 2014

Vyhlášení vítězů - PETROLsummit 14

30. 10. 2014