Unipetrol dosáhl v prvním čtvrtletí téměř tři miliardy Kč čistého zisku

Největší česká petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2017. Tržby Unipetrolu v meziročním srovnání vzrostly o 12,2 miliard Kč (+69 %) na hodnotu 29,9 mld. Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 3,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst téměř o 3,3 mld. Kč (+933 %). Čistý zisk meziročně vzrostl na hodnotu 2,8 mld. Kč. Ve stejném období roku 2016 Unipetrol vykázal 25 mil. Kč čisté ztráty. Výrazného meziročního zlepšení hospodářských výsledků bylo dosaženo zejména navýšením petrochemické a rafinérské výroby díky opětovnému zprovoznění etylenové jednotky v Litvínově. Unipetrol také zaúčtoval částku 1 mld. Kč od pojistitelů kompenzující ušlý zisk a škody na jednotce fluidního katalytického krakování (FCC) způsobené mimořádnou událostí v roce 2016 v Kralupech nad Vltavou. Skupina Unipetrol dosáhla na konci prvního čtvrtletí letošního roku velmi dobré finanční pozice, čistá hotovost činila 4,5 miliardy Kč.

"Máme za sebou úspěšné čtvrtletí. Utržili jsme bezmála 30 miliard Kč a vytvořili téměř tři miliardy korun čistého zisku. Zaměřujeme se na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, abychom zajistili stabilní výplatu dividendy a vytvořili prostor pro nepřetržitý růst dividendy v budoucnosti. Návrh na výplatu dividendy je v souladu se strategickým cílem systematického zvyšování ukazatele DPS (podíl dividendy na akcii), a odráží likviditní pozici a ziskovost společnosti spolu s rostoucí hodnotou akcie," řekl Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: "Založením Nadace Unipetrol jsme rovněž posílili naše působení v oblasti společenské odpovědnosti. Chceme podporovat nadané studenty, zkvalitňovat vybavení středních škol a přitáhnout mladou generaci k technickým a chemických oborům."

Segment downstream
V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol v prvním čtvrtletí roku 2017 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 3,4 mld. Kč. V meziročním srovnání, kdy Unipetrol vykázal provozní zisk na úrovni 132 mil. Kč, jde o nárůst o 3,2 mld. Kč. Dosažené výsledky byly pozitivně ovlivněny meziročním navýšením využití výrobních kapacit. Unipetrol zvýšil využití kapacity svých rafinérií z 66 % na 88 % a objem zpracované ropy vzrostl v uplynulém čtvrtletí o 35 % z 1,4 mil. tun na 1,9 mil. tun. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 3 % na 1,6 mil tun. Prodejní objemy petrochemických produktů výrazně vzrostly, a to o 136 % na úroveň 456 tisíc tun. Spolana přispěla prodaným objemem ve výši 106 tisíc tun.

Maloobchodní segment
V maloobchodním segmentu skupina Unipetrol vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 265 mil. Kč. Jeho meziroční navýšení o 64 mil. Kč (+32 %) bylo způsobeno vyššími prodeji pohonných hmot díky příznivé makroekonomické situaci a zlepšenými výsledky v nepalivové části segmentu díky konceptu moderního občerstvení STOP CAFE. Unipetrol uvedl na trh nový typ pohonných hmot pod názvem EFECTA 95 a EFECTA Diesel a pokračoval v postupném přebírání 68 čerpacích stanic od společnosti OMV. Během prvního čtvrtletí Unipetrol převzal 16 čerpacích stanic a navýšil tak celkový počet čerpacích stanic Benzina na 380. Benzina nadále posílila pozici lídra na trhu čerpacích stanic v České republice a zvýšila svůj tržní podíl na 18,1 % (leden 2017).

Nadace Unipetrol
V prvním čtvrtletí roku začala fungovat nově vzniklá Nadace Unipetrol. Ta letos plánuje rozdělit minimálně šest milionů Kč mezi středoškolské a vysokoškolské studenty a střední školy. Svůj účel, podporovat studenty přírodních a technických oborů a popularizovat přírodní vědy, bude nadace naplňovat jak v oblasti stipendijních programů a placených stáží pro studenty, tak v oblasti grantových programů určených pro střední školy. Předsedou správní rady Nadace Unipetrol je Andrzej Modrzejewski, generální ředitel skupiny Unipetrol. Dalšími členy správní rady jsou Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výzkum a vývoj. Více informací je na www.nadaceunipetrol.cz.


 • Čistý zisk činil 2,8 mld. Kč, provozní zisk EBITDA LIFO 3,6 mld. Kč
 • Tržby vzrostly na 29,9 mld. Kč
 • Představenstvo navrhlo valné hromadě vyplacení dividendy za rok 2016 v částce 8,30 Kč na akcii - v celkové výši 1,51 mld. Kč
 • Návrh dividendy je o 50 % vyšší v porovnání s předchozím rokem
 • Benzina uvedla nová paliva EFECTA a zvýšila tržní podíl na 18,1 %
 • Nově založená Nadace Unipetrol podpoří studenty a školy

 

Konsolidované neauditované finanční výsledky skupiny Unipetrol (mil. Kč)

 

Q1 2016

Q1 2017

Výnosy

17 686

29 850

EBITDA LIFO

350

3 617

EBITDA

559

3 971

EBIT

103

3 328

Čistý zisk

-25

2 826

 

Ukazatel EBITDA LIFO skupiny Unipetrol- podle segmentů (mil. Kč)

 

Q1 2016

Q1 2017

 EBITDA LIFO, z čehož

350

3 617

 • Downstream

132

3 365

 • Maloobchod

201

265

 • Ostatní

15

-14

 


UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 4 500 lidí.

Kontakt:

Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol

telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací