Spotřeba CNG meziročně vzrostla o 36 procent

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu dosáhla v ČR v roce 2016 téměř 60 mil. m3. Meziroční nárůst tak přesáhl 36 procent. Největším prodejcem CNG v ČR zůstává společnost Bonett Gas Investment (7,5 mil. m3).

Bonett Gas - spotřeba CNG detail

Veřejných plnicích stanic CNG je v ČR celkem 145 (17 z nich je v Praze), největší počet stanic (celkem 24) provozuje společnost Bonett Gas Investment, která má na trhu 13% podíl.

V souladu s Národním akčním plánem České republiky dochází k posilování podpory rozvoje alternativních paliv, mezi kterými je tím motoristy aktuálně nejvíce voleným pro nová vozidla stačený zemní plyn neboli CNG (z anglického compressed natural gas). "V České republice jsme svědky zásadního pozitivního rozvoje využití zemního plynu v dopravě. Předchozí rok se zvýšila spotřeba CNG o 46 %, nyní činil meziroční nárůst 36,1 %. Mezi ostatními alternativními palivy nemá CNG konkurenci. Jsme přesvědčeni, že během následujících 5 let bude využití zemního plynu jako ekonomického, ale hlavně nejekologičtějšího paliva pro dopravu ještě dále výrazně akcelerovat," říká Jiří Šimek, člen Rady Českého plynárenského svazu.

CNG vozidla přináší významné úspory tuhých znečišťujících látek, na které jsou vázány rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky známé zejména z dieselových motorů. Pro další rozvoj CNG spojený s výrazným snížením produkce zdraví nebezpečných polutantů bude důležité zejména zachování příznivého zdanění tohoto ekologického paliva, jehož užití se zároveň příznivě projevuje v plnění závazků České republiky vůči EU v emisích z dopravy.

Počet stanic v ČR se bude zvyšovat i nadále, i když se předpokládá mírné zvolnění tempa růstu stanic vzhledem k již částečné saturaci trhu. Plány některých společností na trhu pro letošní rok jsou i tak však poměrně razantní. "Letos chystáme zvýšit počet našich vlastních stanic z aktuálních 24 na celkem 40 na konci roku 2017", říká na otázku dalšího rozvoje největší sítě v ČR Václav Holovčák, místopředseda představenstva Bonett Gas Investment. "Už jsme začali chystat naše první stanice v síti hypermarketů Makro, a budeme otvírat i další stanice u velkých klasických benzínek. Letošní investice odhadujeme na dalších 150 milionů korun; máme dlouhodobý zájem o prémiová místa u benzínek, a investice můžeme navýšit, pokud bychom se dohodli s řetězci čerpacích stanic na větší spolupráci. Naše cíle jsou přispět rozvoji CNG otvíráním dalších prodejních míst, navýšit prodeje z našich stanic a udržet pozici lídra v oblasti CNG", dodává Holovčák.

Uvažovaná podpora vozů s alternativním pohonem by mohla trhu a růstu počtu vozidel pomoci, stát zvažuje, že podpoří částkou 50 tisíc korun nejenom CNG vozidla pro státní správu a municipalitu, ale v budoucnu i pro komerční použití i pro občany. Tato podpora by umožnila zlevnit nákup CNG vozidel, pořídit více ekologických vozidel, a byla by vhodným impulsem a podporou pro další růst trhu.

V letošním roce budou určitě podporovány autobusové společnosti v nákupu ekologických autobusů s pohonem na CNG, protože CNG autobusy umožňují významně snížit primární negativní a zdraví škodlivé emise z dopravy, což je šance pro česká města. Počet CNG autobusů v České republice je přibližně 1000. Zhruba 20 % z nich jezdí u dopravních podniků v Ostravě a Brně, kde jsou i největší stanice v ČR i ve střední Evropě. Obě stanice vybudovala společnost Bonett, která je současně i největším dodavatelem CNG technologií v ČR.

Na českých silnicích v roce 2016 přibylo více než 3,5 tisíce dalších CNG vozidel, což je přibližně 1 % všech vozidel. Zhruba 90 % nových CNG vozidel bylo značky ŠKODA. Např. jen vozový park České pošty má dnes více než 1 tisíc CNG vozidel, na CNG jezdí i DB Schenker, Samohýl, Kofola nebo ŽDB Drátovna Bohumín, aj. Aktuálně se rozhoduje o přidělení dalších dotačních prostředků na nová ekologická vozidla, která podpoří čistější a udržitelnější městskou a příměstskou dopravu. I tento krok by mohl pomoci zlepšit problematickou smogovou situaci, které jsme byli svědky v celé řadě našich měst v průběhu letošní zimy.

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací