S kvalitou paliv nemá Evropa problém

Kvalita benzinu a motorové nafty v jednotlivých členských státech EU je podle nejnovější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) dobrá, počet případů odchylek od specifikací stanovených ve směrnici o jakosti paliv je velmi malý. 

kvalita paliv

Navíc se ukázalo, že všechny členské státy uplatňují specifikace paliv, podle nichž musí být obsah síry u paliv používaných v silniční dopravě nižší než 10 ppm. Jedním z hlavních argumentů pro sledování souladu s požadavky na jakost paliva je odběr vzorků paliv. Na základě zjištění zprávy týkající se údajů za rok 2013 a v návaznosti na dvoustranné kontakty mezi Komisí a členskými státy zdokonalily členské státy - jak vyplývá z údajů, které poskytly - v roce 2014 plnění svých povinností v oblasti podávání zpráv a sledování, a sice díky výkonnějším systémům sledování jakosti paliv a následně také komplexnějšímu a spolehlivějšímu odběru vzorků paliv.

V roce 2014 poskytly všechny členské státy požadované minimální informace o souladu s předpisy týkajícími se paliv. Komise tedy v této oblasti nemusela zahajovat nové šetření. V roce 2015 poskytla velká většina členských států požadované minimální informace o souladu s předpisy týkajícími se paliv. Od členských států, které zprávu obsahující nezbytné informace o souladu s uvedenými předpisy nepodaly, si Komise vyžádala dodatečné informace.  V obou zmíněných letech bylo oznámeno jen několik málo porušení předpisů týkajících se paliv, jež byla uvedena na trh. Členské státy obecně uvádějí, že v takových případech přijímají opatření, kterým je palivo, jež není v souladu s předpisy, staženo z prodeje. Navíc neexistuje žádný důkaz o tom, že by uvedené případy nesouladu měly jakýkoli negativní dopad na emise vozidel nebo fungování motoru.

Jak je na tom Česká republika

U nás odebírala vzorky Česká obchodní inspekce (ČOI) ve spolupráci s firmou SGS. Vzorky byly odebírány během roku 2015. Kontrolní proces proběhl v souladu s evropskými standardy EN 228 a EN 590 i normami ČSN EN 228:2013 a ČSN EN 590:2014. Pokud ČOI zjistí nesrovnalosti v kvalitě paliva u čerpací stanice, prodej paliva zakáže, dokud nejsou nedostatky odstraněny.  Druhou možností jsou pokuty. Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 byl kontrolní systém přizpůsoben předpisům EU. V roce 2015 bylo odebráno 2723 vzorků u čerpacích stanic po celé zemi, z toho 417 vzorků benzinu a 560 vzorků motorové nafty v létě a 608 vzorků benzinu a 658 vzorků motorové nafty v zimním období.

Hlavní závěry

Z hlediska spotřeby motorových paliv ve většině členských států EU v prodejích dominuje diesel, který tvoří již 71 procent prodejů. Výjimkou je Kypr, Malta a Nizozemsko, kde dominuje benzin. Prodej dieselu se proti předchozímu roku zvýšil o 0,7 procent, zatímco prodej benzinu, který tvoří 29 procent z celkového prodeje, klesl o 0,5 procent. Ještě v roce 2001 tvořila nafta jen 55,6 procent z celkového prodeje motorových paliv. Drtivou většinu prodejů benzinu (88 procent) tvoří bezolovnatý benzin s oktanovým 95, jen 6 procent prodejů tvoří benzin s oktanovým číslem 98 a větším. Zbytek tvoří prodeje benzinu Natural 91.

Prakticky veškerá motorová nafta obsahuje biosložku, z toho 82,5 procent s méně než 7 procenty FAME, 17,1 procent pak s více než 7 procent FAME. Celkem 85 procent benzinu obsahuje bioethanol. Tři čtvrtiny prodávaného benzinu obsahují do 5 procent bioethanolu, 9,3 procenta obsahuje do 10 procent bioethanolu, 15 procent benzinu neobsahuje žádnou biosložku a jen 0,1 procento více než 10 procent bioethanolu. V osmi členských zemích s největšími objemy prodeje motorových paliv se prodá více než 80 procent z celkového prodeje paliv. Naopak v 15 členských zemích s nízkými prodeji se prodá méně než 10 procent z celkových prodejů.

 

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací