Petrolejáři motoristům

Prémiová paliva jsou vždy výsledkem rozvoje v petrolejářských společnostech a kombinací moderních výrobních technologií paliv a moderních formulací chemických aditiv. Vše se děje v souladu s požadavky automobilového průmyslu, motoristického sportu a benefitů pro zákazníky.

titulka - úzké

Motorová paliva dodávaná na trh mají předepsané povinné parametry kvality dle schválených technických norem jakosti. Výrobce, dovozce či prodejce je musí vždy splňovat. To je minimální povinnost vyplývající z legislativy. Čerpací stanice pak informují zákazníky, jakou evropskou nebo českou normu palivo splňuje. Je potřeba připomenout, že došlo k mnoha technologickým změnám ve vývoji motorů, palivových soustav, ale také v ekologizaci paliv (bezolovnaté benziny, bezsirná paliva, přítomnost biosložky atd.). Tento vývoj vedl k rozšíření standardně aditivovaných paliv. Standardně aditivovaná paliva prodávají členské firmy naší Asociace pod různými obchodními značkami.

Aditivovaná paliva jsou standardem

Na většině veřejných čerpacích stanic koupíte klasický Natural 95 a motorovou naftu, což jsou základní paliva z rafinerií splňující jakostní podmínky české normy. Vzhledem k čím dál složitější a sofistikovanější konstrukci motoru, palivových soustav a vzhledem k ekologickým požadavkům začali výrobci, resp. prodejci pohonných hmot nabízet standardně aditivovaná paliva, jež mají lepší vlastnosti, než určuje norma, a formulace je volena tak, aby motor pracoval v dobré kondici, úsporně a přitom splňoval požadavky zákazníků na moderní jízdu. Těmto palivům dali zajímavý a odborně obhajitelný obchodní název, aby je odlišili od standardních pohonných hmot. V dnešní době se pak řada parametrů dá ověřit jak laboratorními zkouškami, tak motorovými testy. Formulace aditiv je volena tak, aby zajistila vyšší úroveň užitných vlastností. Zákazník by měl poznat určité benefity  např. v nižší spotřebě, čistotě palivové soustavy, nižších nákladech na údržbu i vyšším výkonu. ČAPPO i jednotlivé členské firmy využívají každé odborné příležitosti a na různých odborných akcích prezentují kvalitu vyráběných a prodávaných standardně aditivovaných paliv na domácím trhu. V hodnocení za uplynulé tři roky 2014, 2015 a 2016 v rámci celostátního monitoringu kvality paliv dosahují členské firmy ČAPPO pouze 0,2 %-0,3 % drobných neshod. Některé společnosti, které jsou členy ČAPPO, pracují v dobrovolném systému Pečeť kvality. V tomto případě nezávislá akreditovaná laboratoř pravidelně kontroluje paliva na čerpacích stanicích, a pokud je vše v pořádku, je na výdejním stojanu umístěna samolepka s nápisem "Pečeť kvality". I tohle je spolehlivý signál pro motoristy, že paliva jsou v pořádku.

Vedle toho se naše jednotlivé profesionální firmy opírají při formulaci potřebné aditivace o vlastní vývoj, úzkou spolupráci s automobilovým průmyslem, motoristickým sportem a aditivářskými společnostmi a tato formulace je vždy podložena odbornými testy v laboratořích a motorových zkušebnách, které jsou prezentovány zejména v odborných časopisech, marketingových kampaních a na letácích na čerpacích stanicích.  

EuroOil + Mol

Jako šaty ušité v módním salonu

Současné trendy ve vývoji automobilových motorů charakterizuje záměr maximalizovat výkon, snižovat spotřebu, snižovat emise a používat špičkové elektronické systémy palivových soustav. To vše vyžaduje dokonalou péči o motor a palivovou soustavu, což se pak nutně promítá do požadavků a zvýšených nároků na kvalitu a užitné vlastnosti paliv.

Zlepšování kvality paliv technologickou cestou v rafineriích má omezené možnosti. I když palivářský sektor udělal velký pokrok v ekologizaci paliv (jen znovu připomínáme odstranění olova, snížení obsahu síry, benzenu a aromátů a maloobjemový přídavek biosložek). Některé užitné vlastnosti paliv pak paliváři zlepšují méně nákladnou cestou složitých technologií a tou je aditivace. Jejich dávkování do paliva zatěžuje celkovou emisní bilanci nevýznamně. I to je další přidaná hodnota petrolejářského oboru v ekologizaci paliv.     

Proto paliváři, a tedy i řada členských firem naší Asociace nabízejí trhu nadstandardně aditivovaná paliva s chráněným obchodním názvem a marketingovou, odbornou kategorií - prémiová paliva. Jednotlivé firmy pak odbornými testy, články vysvětlují závěry zkoušek, benefity a ekonomické přínosy pro zákazníky, motory a palivové systémy. Prémiové druhy paliv svým složením zlepšují parametry paliva nad rámec platných technických norem. K nim dnes přistupuje řada nových motorových zkušebních metodik, které dokážou na zkušebním benzinovém motoru ověřit čisticí schopnosti paliv. Použitá metoda "Dirty-Up & Clean-Up" (znečisti - vyčisti) spočívá v jednoduchém principu, kdy je motor provozován s jedním palivem (zpravidla běžným) a následně s druhým (aditivovaným).

Prémiové druhy paliv jsou šité na míru jako kvalitní oblek. Jsou komplexně doplněny potřebnými druhy chemických aditiv tak, aby motor pracoval v té nejlepší kondici s maximálním výkonem, s nízkou spotřebou a aby byly chráněny všechny důležité části motoru a palivové soustavy.

Užitečných vlastností je celá řada

Preferovaných, a tedy nadstandardně vylepšených vlastností u prémiových druhů je dnes celá řada. Mezi priority patří ty vlastnosti, které jsou výsledkem vlastních výzkumů, spolupráce s automobilovým průmyslem, výrobci palivových systémů i řidičů a jsou ekonomickým a ekologickým přínosem. 

Benzinové i naftové prémiové druhy díky čisticím složkám aditiv odstraňují karbonové úsady, následně udržují v čistotě ventily, vstřikovače a spalovací prostor. Další zbraní prémiových paliv bývá vyšší oktanové číslo (u benzinů) nebo cetanové číslo (u nafty). Součástí nových moderních formulací jsou dnes speciální mazací přísady, které výrazně snižují třecí ztráty. Tento mazací efekt zvyšuje výkon a v kombinaci s vysokým oktanovým nebo cetanovým číslem snižuje spotřebu. Mezi prémiové parametry se pak řadí i výrazně lepší nízkoteplotní vlastnosti motorových naft v parametru filtrovatelnosti, a to v pásmu od -25 až do -35°C. U prémiových druhů bývá posílena i ochrana proti rezivění.

V letech 2014-2017 se vývoj v kategorii prémiových paliv pozitivně projevil v jejich rostoucí poptávce. Kolekce prémiových druhů je standardně součástí nabídky velkých petrolejářských společností a má řadu příznivců, neboť jim splňuje náročné požadavky na moderní jízdu a bezporuchový provoz.

Mol

PETROLmagazín č. 2/2017

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací