Jakost paliv podle ČOI je rok od roku lepší

Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2016 a 2017. Z výsledků sledování vyplývá, že se kvalita pohonných hmot meziročně mírně zlepšila. Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek v prvních šesti měsících od roku 2002,kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost PHM na území celé České republiky.

ČOI legitimace

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2016 a 2017. Vyplývá z toho, že se jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2017 oproti 1. pololetí roku 2016 mírně zlepšila, a to z 1,4% na 1,3%. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u automobilových benzinů z 0,6% na 1,9%. Pokles nevyhovujících vzorků z 2,0% na 1,1% byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a u Etanolu E 85 bylo zjištěno zlepšení z 25,0% na 20,0%. Vzhledem k vývoji na trhu došlo k poklesu míst, kde je možné odebírat vzorky směsného paliva a FAME z důvodu novely zákona o spotřební dani a tím došlo k výraznému omezení prodeje těchto pohonných hmot. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0) a LPG pro pohon (0,0). Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 657 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech u 528 vzorků. Přitom nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek.

Česká obchodní inspekce uložila v prvním pololetí 2017 ve 14 případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 76 001,34 l pohonných hmot v celkové hodnotě 2 200 384,51 Kč. V porovnání s prvním pololetí 2016, vydala ČOI v 11 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 74 454 l pohonných hmot v celkové hodnotě 1 992 694 Kč. ¨

Diskuse

  Přidat nový komentář

  Petrol Magazín

  Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
  Aktuální číslo

  Přihlašte se k odběru novinek

  Hlavní partner

  • MOL

  Reklama

  • CardManager
  • Uniti expo 20 logo

  PETROLsummit 19

  31. 10. 2019

  Hotel Olympik - Tristar
  U Sluncové 14
  Praha 8

  Přihlásit se

  PETROLawards

  13. ročník

  prestižní profesní
  celooborové soutěže

  Více informací